Opzij, opzij, opzij… het borstvoedingsdebat

nwsbericht-ikgeefbv.jpg

De redactie van Opzij geeft in het februarinummer, met het artikel Het borstvoedingsdebat ruim baan aan heer Sauer. Daags daarop verschijnt in De Pers.nl een stuk met als titel Terreur van de borstvoeding. Ook daar krijgt hij eenzelfde ruimte. Beide stukken zorgen voor veel ophef onder de echte borstvoedingsdeskundigen: de moeders die borstvoeding geven, lactatiekundigen, vrijwilligers van de borstvoedingverenigingen, specialisten werkzaam in de zuigelingenzorg [die onafhankelijk zijn en niet in dienst zijn van de kunstvoedingsindustrie] en bij de redactie én bezoekers van borstvoeding.com.
Vanwaar die ophef? Meneer Sauer wordt neergezet als dé borstvoedingsdeskundige, maar de Opzij en de Pers verzuimen erbij te vermelden dat deze arts naast zijn werkzaamheden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen eveneens veelvuldig diensten verleent voor Numico en andere zuigelingenvoedingfabrikanten. Was dit duidelijk geweest, dan hadden we onze schouders op kunnen halen en het hooguit vreemd gevonden dat de Opzij en de Pers zoveel ruimte geven aan iemand die een verkooppraatje houdt.

Opvallend is dat hij ‘carte blanche’ krijgt van beide redacties. ‘Anderen’ krijgen alleen via hem het woord, waarmee hij tevens alle gelegenheid krijgt om hun uitspraken neer te sabelen. Het hele artikel draait om meneer Sauer, niemand geeft een weerwoord, noch nuanceert de redactie zijn uitspraken.

Opvallend is ook de toon van het artikel. Deze is, in mijn ogen althans, beschuldigend, respectloos en agressief naar derden. Zowel naar moeders die borstvoeding geven als naar andere deskundigen en onderzoekers en onderzoeksinstituten zoals het RIVM en TNO.

De toon en het niet noemen van zijn belangenverstrengeling maken de uitspraken van meneer Sauer ongeloofwaardig. Maar wat ook vreemd is, hij werkt in het UMCG, een academisch ziekenhuis waarvan de kraamafdeling borstvoedingsgecertificeerd [Baby Friendly Hospital Initiative] is en waarvan de kinderafdeling waar hij voor verantwoordelijk is, klaarblijkelijk niet gecertificeerd is. Sterker nog, de kunstvoedingsfabrikant N* is dé grote sponsor van de Beatrix Kinderkliniek…

De redactie van Borstvoeding.com zal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Voedingscentrum, niet inhoudelijk op de uitspraken van heer Sauer ingaan. Wij zouden dan een wetenschappelijk betoog moeten schrijven van vele kantjes… en waarom deze moeite: alles wat we zouden willen schrijven staat al op Borstvoeding.com

Lees ook

Geachte redactie,

Ik las het artikel ‘Het Borstvoedingsdebat’ van Eveline Brandt in het februari nummer met groeiende verbazing. Eén persoon krijgt alle ruimte om de aanbevelingen en informatie van het TNO, het Voedingscentrum, het RIVM en zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een verdacht daglicht te plaatsen. Dat is niet niks.

Uit het artikel blijkt niet dat mevrouw Brandt de stellingen van de heer Sauer geverifieerd heeft. Het blijkt ook niet hoe het kan dat één wetenschapper een zo uitgesproken andere mening heeft dan deze vier instellingen tezamen; instellingen die hun aanbevelingen niet baseren op de mening van individuen maar op stapels gedegen onderzoek en analyse, uitgevoerd door commissies van specialisten.

Als mevrouw Brandt feiten en fictie werkelijk had geïnventariseerd, zoals ze vermeldt aan het begin van het artikel, was ze er achter gekomen dat de WHO zes maanden uitsluitend borstvoeding aanbeveelt, en daarna borstvoeding aangevuld met bijvoeding, tot een jaar of twee. Deze WHO-aanbeveling, die de basis vormt voor de Nederlandse voedingsadviezen voor zuigelingen en kinderen tot vier jaar, is geformuleerd op basis van jarenlang onderzoek, samengevat in het verslag van een Expert Consultation uit maart 2001 (1), en is in mei 2001 aangenomen door bijna 200 lidstaten van de WHO, waaronder Nederland en vele andere geïndustrialiseerde landen.
In 2002 is dit advies ook opgenomen in de wereldwijde strategie over de voeding van zuigelingen en jonge kinderen (2) die in 2002 door dezelfde bijna 200 WHO lidstaten is aangenomen.

Deze feiten had mevrouw Brandt makkelijk kunnen achterhalen. Als ze dit al niet geverifieerd heeft, wat dan te denken van de rest van het verhaal? Wat is feit en wat is fictie?

Maaike Arts, Voedingskundige, Maputo (Mozambique)
(1) The optimal duration of exclusive breastfeeding; report of an expert consultation
(2) Global strategy for infant and young child feeding

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden