Opmerkelijk: Borstvoeding, Flesvoeding, Gezondheid & de Norm

borstvoeding2017_1.JPGIn het artikel Een baby met een goede start houdt voorsprong, valt mij een bijzonderheid op. Lees de volgende twee alinea’s en oordeel zelf.

Alinea 1:

Hoe groot het belang is van voeding bij de ontwikkeling van jonge kinderen, liet een experiment in Engelse ziekenhuizen zien. Vroeggeboren baby’s (prematuren) die minder dan 1850 gram wogen, werden verdeeld in twee groepen. Eén groep kreeg een maand standaardflesvoeding, de andere groep speciale flesvoeding voor prematuren met extra nutriënten.
Toen ze achttien maanden waren, bleken er al grote verschillen in motorische vaardigheden en mentale ontwikkeling te zijn. Op achtjarige leeftijd werden de kinderen opnieuw onderzocht.
De kinderen die standaardflesvoeding hadden gekregen, scoorden nu twaalf punten lager op verbale intelligentie en het verschil in algemeen IQ was tien punten. Acht jaar na de interventie, door één maand extra voeding. Tien punten is het gemiddelde verschil in IQ-scores tussen leerlingen van havo en van vmbo.

Alinea 2:

Een vergelijkbaar groot effect werd gevonden voor het geven van borstvoeding aan Deense kinderen die geboren waren na een voldragen zwangerschap. Het onderzoek liet zien dat baby’s die langer dan negen maanden borstvoeding hadden gehad, gemiddeld vijf IQ-punten hoger scoorden op achttienjarige leeftijd dan kinderen die minder dan één maand borstvoeding kregen (na correctie voor verstorende factoren).

Borstvoeding is de norm

In de eerste alinea is standaardflesvoeding de norm: want kinderen die de ‘speciale flesvoeding voor prematuren met extra nutriënten’ kregen, doen het beter.
In de tweede alinea is ‘geen borstvoeding’ de norm, want kinderen die aan de borst gevoed worden doen het beter.

Hoe het in de eerste alinea geformuleerd wordt. Prima, we hebben er geen mening over. Maar de draai van de auteurs en of onderzoekers die tot uiting komt in de tweede alinea is storend. Is dit onwetendheid?
Moet het ondertussen niet eens duidelijk zijn dat de norm is dat kinderen aan de borst gevoed moeten worden? Zes maanden exclusief, daarna met gewone bijvoeding zeker tot minimaal twee jaar. En daarna zolang moeder en kind dat willen?
Niet alleen Kenniscentrum Borstvoeding stelt dit zo. Ook de WHO heeft die mening.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden