Een gezond leefmilieu voor iedereen

Chantal van den Bossche

nwsbrcht-wcef1.jpgTegenwoordig hebben we, veel meer dan vroeger, te maken met milieuvervuiling en kunstmatige chemische stoffen in dagelijkse producten als voeding, meubels en cosmetica. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en de neurologische ontwikkeling van onze kinderen en helaas ook voor de kwaliteit van onze melk. WECF (Women in Europe for a Common Future) strijdt sinds haar oprichting in 1994 voor een gezond leefmilieu voor iedereen en voor een strenge wetgeving op het gebied van vervuilende en schadelijke stoffen. WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië. Gezamenlijk werken zij aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met het projectwerk ontwikkelen zij praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. En met het beleidswerk brengen ze de perspectieven van vrouwen en kinderen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau. nwsbrcht-wcef2.jpgIn de landen waar WECF werkzaam is, met name in Armenië, Oekraïne en het gebied rondom het Aralmeer, zijn de hoeveelheden POP’s, DDT en pesticides in de melk van pasbevallen vrouwen schrikbarend hoog. Maar ook in West-Europa valt er op dat gebied nog heel veel werk te verrichten. Gelukkig blijkt keer op keer weer uit onderzoek dat langdurig geven van borstvoeding de negatieve toxische effecten teniet doet en de invloed van milieuverontreinigde stoffen worden als het ware weer goedgemaakt. Toch is dat niet voldoende. Een strenge wetgeving en een strikt Europees beleid op het gebied van schadelijke chemische stoffen kunnen daarom helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van onze eigen melk. Want het mag niet zo zijn dat moeders door het feit dat hun lichamen vervuild zijn met schadelijke stoffen, naar de ‘“ milieuvervuilende ‘“ kunstvoeding grijpen. We moeten niet van de borstvoeding af, maar van de vervuiling van onze lichamen moet stoppen. WECF zal daarom in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in maart actief aanwezig zijn op de Europese Ministersconferentie over Kinderen, Gezondheid en Milieu in Parma, Italië, met een paneldebat, een tentoonstelling en de organisatie van een Best Practice Award. Zij zullen daar actief pleiten voor striktere regulering van schadelijke stoffen. Het werk van WECF heeft steun en inkomsten nodig. Wordt ‘Vriend van WECF voor minimaal € 1,– per maand. Vrienden van WECF is voor iedereen die vrouwen en kinderen over de hele wereld wil steunen bij het verbeteren van de leefomgeving. Maar Vrienden van WECF is ook bedoeld voor diegenen die meer te weten willen komen over hun eigen situatie op het gebied van milieu en gezondheid. We houden je op de hoogte van ons werk door middel van onze publicaties en consumentengidsen en je kunt meedoen met onze milieutesten.

Aanmelden?

Meer weten?

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden