Zorg voor borstvoeding

Zorg ook voor de moeder alsjeblieft!

“Ik kreeg hoofdpijn omdat ik zo lang in de verloskamer moest staan”, verzucht mijn Vietnamese collega van het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) in Hanoi (Vietnam), waar ik werk. Zij is net terug van een reis door het land met een buitenlandse televisieploeg die een rapportage maakt over onder andere borstvoeding. “Hoezo”, vraag ik, “wat moesten ze nou in de verloskamer?”. “Ze vonden het mooi om wat plaatjes van de bevalling te hebben, als aanvulling op het eerste aanleggen aan de borst.” Hoewel ik het antwoord al weet vraag ik: “Hadden ze de moeder om toestemming gevraagd?” Mijn collega lacht schamper en schudt van nee.
Het ziekenhuis waar deze opnamen gemaakt werden, draagt het ‘Zorg voor Borstvoeding’ certificaat. In het Engels heet dit een “baby friendly hospital” [baby vriendelijk ziekenhuis]. Helaas is het in de praktijk vaak zo dat alle aandacht uitgaat naar de baby en diens voeding, maar ‘˜moeder vriendelijk‘™ zijn hoort daar niet automatisch bij.

Ik heb in ‘baby vriendelijke ziekenhuizen’ in verschillende ontwikkelingslanden heel veel moeder onvriendelijke toestanden gezien. Vrouwen die plat op hun rug op de verlostafel liggen in een verloskamer die ze met één of meer lotgenoten moeten delen. Vrouwen die geen kik mogen geven tijdens de bevalling en soms zelfs gestraft worden als ze dat wel doen. Doktoren, verpleegkundigen en eventuele bezoekers zoals bovengenoemde filmploeg die in en uit mogen lopen terwijl familieleden de vrouw in barensnood niet bij mogen staan omdat daar geen ruimte voor zou zijn. Ziekenhuizen waar alle vrouwen routinematig ingeknipt worden.

Ik vind het onbegrijpelijk dat zorgverleners die zich zo inspannen om borstvoeding te laten slagen, zich alleen om de baby en de borst bekommeren, en de rest van het moederlijk lichaam, om van haar geestelijke gesteldheid nog maar te zwijgen, links laten liggen of zelfs schade berokkenen. Degene die de o zo belangrijke taak van het borstvoeding geven op zich moet gaan nemen, wordt niet als een zelfstandig denkend en voelend wezen gezien, alleen haar borst is van belang! Terwijl we weten dat zelfvertrouwen van de moeder en het feit dat zij zich op haar gemak voelt juist zo belangrijk zijn voor het welslagen van borstvoeding. Moeder en baby zijn een twee-eenheid, en hebben beide recht op goede zorg en een respectvolle behandeling.

Gelukkig gaan in steeds meer landen stemmen op om het ‘baby vriendelijk ziekenhuis initiatief’ uit te breiden tot een ‘moeder-en-baby vriendelijk ziekenhuis initiatief’, waarin ook belang wordt gehecht aan een meer ‘moedervriendelijke’ begeleiding van de bevalling en de periode erna. Het lijkt mij duidelijk dat dat ook de borstvoedingvriendelijkheid bevordert.

De borstvoedingscijfers in Nederland zijn, ondanks de recente gestage toename, nog aan de lage kant vergeleken met veel andere landen en er wordt op veel fronten hard gewerkt om dit te verbeteren. De ‘moeder vriendelijkheid’ van zorginstellingen steekt daarentegen erg positief af tegen de bovenstaande voorbeelden. Laten we daar trots op zijn en dat alsjeblieft zo houden, dat zal uiteindelijk ook de borstvoedingvriendelijkheid helpen versterken!

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen