Verslag enquête www.borstvoeding.com

Achtergrond

In totaal hebben 374 personen de vragenlijst ingevuld in de periode 16 t/m 25 april 2005.

De meesten zijn vrouw (alleen Stefan niet). De meesten (54%) zijn in de leeftijd 30-40 of jonger dan 30 (43%). De rest is tussen 40 en 60. Zeven procent van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, bezoekt voor de eerste keer de site (zie Figuur 1). De helft van de bezoekers bezoekt de site maandelijks of minder dan 1 x per maand. 35% bezoekt de site wekelijks of dagelijks.

Figuur 1. Regelmaat van bezoek van borstvoeding.com in het afgelopen half jaar
Bijna 90 procent van de bezoekers is moeder of geïnteresseerde. 10% bezoekt de website voor haar werk, de helft hiervan bezoekt de website ook vanuit haar achtergrond als moeder. Acht personen (2%) bezoeken de website ook in het kader van hun studie.
De personen die de site (onder meer) voor hun werk bezoeken, zijn vooral contactpersonen VBN of leidsters LLL (15), verpleegkundigen (10), lactactiekundigen (5) verloskundigen (2) en kraamverzorgenden (2).

Beroep van personen die de site voor hun werk bezoeken

In welk vakgebied bent u werkzaam/ studeert u?

Beroep [aantal]

contactpersoon [cp] VBN [6]
cp VBN,anders [1]
diëtetiek [1]
kraamverzorging [1]
lactatiekunde [2]
leidster Borstvoedingorganisatie LLL [2]
moeder / huisvrouw / huisvader,anders [3]
moeder / huisvrouw / huisvader,cp VBN [2]
moeder / huisvrouw / huisvader,cp VBN, logopedie [1]
moeder / huisvrouw / huisvader,lactatiekunde,arts [1]
moeder / huisvrouw / huisvader,lactatiekunde,cp VBN 1
moeder / huisvrouw / huisvader,lactatiekunde,verpleegkunde,kraamverzorging [1]
moeder / huisvrouw / huisvader,leidster Borstvoedingorganisatie LLL [1]
moeder / huisvrouw / huisvader,leidster Borstvoedingorganisatie LLL,anders [1]
moeder / huisvrouw / huisvader,logopedie [1]
moeder / huisvrouw / huisvader,verpleegkunde [6]
verloskunde [2]
verpleegkunde [1]
anders [3]
Total 37

Gezochte en gevonden informatie

Van de moeders zijn de meesten onder andere op zoek naar praktische informatie (84%); 40% geeft zelfs aan uitsluitend op zoek te zijn naar praktische informatie. 55% geeft aan op zoek te zijn naar theoretische achtergronden, en 15% naar gerichte vakinformatie. Daarnaast bezoekt men de site vooral om ervaringen te lezen/delen.

Van de professionals geeft de helft aan op zoek te zijn naar zowel praktische en gerichte vakinformatie als theoretische achtergronden.
Men is vooral geïnteresseerd in algemene borstvoedingsonderwerpen en het laatste nieuws op dit gebied, in bijvoeding en in problemen bij borstvoeding (zie Figuur 2).

Andere genoemde onderwerpen zijn langvoeden, wetenschappelijke informatie/harde gegevens en kolven (en nog veel meer). Ook is aangegeven dat een zoekfunctie handig zou zijn.

73% heeft gevonden wat ze zochten, 20% gedeeltelijk, 1% niet en de overige 6% geeft aan dit nog niet te weten. 51% geeft aan niets op de site te missen. Een minderheid van de bezoekers zou graag een forum of een gastenboek zien (respectievelijk 12 en 2%), gebruik willen maken van een on-line dietist (15%) of een on-line winkel (29%) en 11% geeft aan geïnteresseerd te zijn in een nieuwsbrief.

Figuur 2. Gezochte onderwerpen.
laatste nieuws over borstvoeding [n = 63]
column van de week [n = 22]
borstvoedingscursussen [n = 8 ]
borstvoeding in het algemeen [n = 87]
borstvoeding in de eerste maanden [n = 43]
borstvoeding en werk [n = 43]
borstvoeding en problemen als kloofjes, spruw en ontsteking [n = 60]
borstvoeding en grote borsten [n = 14]
boeken, literatuur en achtergrondinformatie [n = 23]
bijvoeding, vaste voeding en gezonde voeding [n = 69]

Oordeel over de website

De website krijgt gemiddeld een 7,9.
Men vindt in het algemeen de informatie op de site interessant, actueel, betrouwbaar, begrijpelijk, redelijk volledig en redelijk makkelijk te vinden. Men vindt de website niet erg duidelijk ingedeeld, en een derde vindt dat de website niet gemakkelijk is in het gebruik. Wel wordt het gebruik van de website als nuttig ervaren. Zie de grafieken met een overzicht van de waardering.

De personen die een 5 (N=6) of een 6 (N=19) hebben gegeven, zijn allen moeders, verder zijn er geen specifieke bijzonderheden over deze groep te geven.

Zij geven de volgende suggesties aan:
“Ik vind het te simpel ingedeeld.” “Overzichtelijker maken: witte letters op rode achtergrond zijn moeilijk te lezen.”
“De informatie zou iets meer op de praktijk gericht kunnen zijn. Nu is het vrij droge kost.”
“Geef de website een andere, overzichtelijke indeling. Begin met grote keuze blokken die weer naar de achterliggende blokken verwijzen.”
“Installeer een zoekprogramma ! en verder mag er wel meer reclame voor deze site gemaakt worden, links bij andere websites.”
“Indeling overzichtelijker maken.”
“Persoonlijk vind ik het niet prettig dat iedere pagina in een apart venster wordt geopend.”
“De vertaling van Rapley is aardig, maar zou daarin graag een persoonlijke noot van jezelf zien en/of een more clear cut “how to…”.”
“Uiterlijk moderniseren.”
“Vaker nieuwe artikelen, wetenswaardigheden, tips er neer zetten (de oude in het archief stoppen).”
“Zoekmachine op website plaatsen zodat je makkelijker/sneller een bepaald onderwerp kunt vinden.

De open vragen

We geven hier slechts een selectie weer uit de reacties die we kregen op de open vragen. Iedereen heeft zo haar reacties in haar eigen woorden gegeven, en wij hebben de vrijheid genomen om sommige daarvan samen te voegen. Dan waren er ook reacties die niet op de site van toepassing waren. Dit zijn de reacties van mensen die zich vergist hebben en een mening gaven over het borstvoedingsforum [en dus niet over borstvoeding.com]. Deze reacties hebben we weggelaten.
Ook heel persoonlijke informatie, die niet bedoeld is voor derden, hebben we weggelaten. Klik hier voor de samenvatting van de antwoorden op de open vragen.

door
Evelyn Cirkel, moeder van Joost (1 jaar bv) en sociaal-wetenschappelijk onderzoeker;
Gitte Schaefer
Renato Etzi
Stefan Kleintjes

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden