Is glutenintolerantie te voorkómen?

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wil onderzoeken of coeliakie, een overgevoeligheid voor gluten, voorkomen kan worden. Het onderoek maakt deel uit van een wetenschappelijke project waar tien Europese landen aan deelnemen en dat gesponsord wordt door de EU.
Sinds de ontdekking van coeliakie in de vijftiger jaren is er weinig veranderd in het behandelingsbeleid. De enige therapie tot op heden is het volgen van een levenslang glutenvrij dieet. Ongeveer 1% van de bevolking lijdt in meer of mindere mate aan coeliakie.

Advies

Gluten bevinden zich in verschillende graansoorten zoals tarwe, haver, gerst en rogge. Baby’s hebben een verhoogde kans op coeliakie als zij ouders, een broertje of een zusje hebben met deze glutenintolerantie. Nu luidt het advies nog om pas na zes maanden te starten met het toedienen van gluten bij baby’s. De huidige voedingsadviezen over de hoeveelheid gluten en de leeftijd waarop introductie van gluten dient plaats te vinden, zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Borstvoeding

Het coeliakie-onderzoek in het LUMC richt zich op het geven van kleine hoeveelheden gluten aan zuigelingen gedurende de eerste zes maanden van de borstvoedingsperiode. Het vermoeden is dat het immuunsysteem leert niet op een stof te reageren wanneer deze herhaaldelijk, met kleine hoeveelheden, wordt ingenomen. Borstvoeding kan daarbij een beschermende rol bieden. Dit blijkt uit een eerder grootschalig onderzoek aan de Umea universiteit in Zweden.

Honderdvijftig baby’s

De coeliakie-onderzoekers zoeken honderdvijftig baby‘™s. Drie jaar lang zullen de kinderen samen met hun moeders gevolgd worden. Deelname aan de studie is vrijwillig en er zijn geen risico’s aan verbonden. Mail voor meer informatie of bezoek de website

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden