Examenkriebels… VWO scheikunde

Eindexamentijd – veel te lekker weer om binnen te zitten ploeteren, zonde om al die vrije dagen studerend door te brengen. Reden genoeg tot klagen, al is het maar over de vragen, de lengte van het examen en de examen omstandigheden in de gymzaal. De scholierenvakbond Laks registreert als vanouds de klachten. Veel klachten dit jaar gaan over het examen Nederlands voor VWO, met een onhandig gekozen tekst, moeilijke vragen in vergelijking met voorgaande jaren en mogelijk zelfs spelfouten. Het examen scheikunde komt er bij Laks genadig vanaf, maar daar is nu juist inhoudelijk erg veel mis mee.
Examenvragen voor voortgezet onderwijs worden vastgesteld door CEVO, Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, maar ze stelt de vragen niet zelf op, dit is uitbesteed aan Cito. De CEVO werkt met een hoge mate van zelfstandigheid onder de eindverantwoordelijkheid van de minister. Voor het opstellen van examenvragen wordt regelmatig gebruikt gemaakt van bestaande teksten van kranten, politiek en industrie. En dat is waar het fout kan gaan. Met de gekozen teksten voor scheikunde ging het dus fout. Ernstig fout. Een kwart van het examen scheikunde VWO werd opgehangen aan een commerciële tekst van een grote fabrikant over kunstmatige voeding voor kwetsbare, te vroeg geboren, zuigelingen.

Lippendienst aan de babykunstvoedingsindustrie

De Nederlandse overheid verleent lippendienst aan een gezonde start voor de burgers van morgen: borstvoeding. Ze ondertekende alle resoluties en appendices van de WHO en Unicef over het bevorderen, beschermen en ondersteunen van borstvoeding en het weren van reclame voor alles wat die bevordering, bescherming en ondersteuning tegenwerkt. In dat kader is er een verbeterde Arbeidswetregeling getroffen die het moeders mogelijk maakt om tijdens werktijd hun kind de borst te even of hun melk te kolven. Dat is mooi, daar kan een moeder wat mee, mits natuurlijk de uitvoering ervan is zeker gesteld.

Daarnaast is een halfslachtige poging gedaan om de reclame aan banden te leggen, maar daarbij is de wetgever blijven steken in standaardmelken #1 en mag er vrolijk en agressief reclame gemaakt worden voor dieetvoeding, speciale voeding, voeding voor na de eerste zes maanden en flessen en spenen.
De bevordering van borstvoeding is in handen gegeven van het semi-commerciële Voedingscentrum en de ondersteuning in handen van de zorgverleners. Extra geld of opleiding hiervoor of gespecialiseerde (lactatiekundige) zorg in het standaard zorgverzekeringspakket is volgens de minister niet nodig, alle klachten van ouders en onderzoeken van TNO dat het aan die ondersteuning van de zorg nog al eens schort ten spijt.

Examen en reclame

En nu dus dat examen. Pure reclame voor kunstmatige zuigelingevoeding voor de meest kwetsbare zuigelingen, gericht op de ouders, wetenschappers en zorgverleners van morgen. Gratis reclame voor die fabrikant, die hard op weg is om ‘s werelds grootste overtreder van de WHO Code voor het aan banden leggen van dit soort reclame te worden. Gratis reclame gegeven door een onder auspiciën van de minister werkende instelling.
Onbenulligheid van de opstellers? Liggen de ministeries zo ver uit elkaar dat zij van elkaar niet (hoeven te) weten wat ze doen en beloven? Of werkt de industriële lobby ook voorbij de wandelgangen van Den Haag en Brussel?

Lees ook

persbericht

pdf mvv

Ook eerder gepubliceerd
http://lactavision.blogspot.com/

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden