Effecten van borstvoeding op langere termijn

Evidence on the long-term effect of breastfeeding: review en meta-analyses

De WHO heeft onlangs een analyse vrijgegeven naar de gezondheidseffecten op de langere termijn indien men op jonge leeftijd borstvoeding heeft gekregen. De analyse spitste zich toe op een vijftal condities: bloeddruk, cholesterol, overgewicht en obesitas, diabetes type-2 en intellectuele prestaties.

Bloeddruk

Moedermelk blijkt kleine, maar wel significante, positieve beschermende effecten te hebben op de systolische en diastolische bloeddrukwaarden van volwassenen die op jonge leeftijd moedermelk gebruikten.

Cholesterol

Deze analyse suggereert dat de relatie tussen borstvoeding en het totaal cholesterol gehalte afhankelijk is van de leeftijd. Bij kinderen en jongvolwassenen blijkt er geen effect. Bij volwassenen echter die vroeger borstvoeding kregen blijkt het totaal cholesterol significant lager.

Overgewicht en obesitas

Uit de grote onderzoeken [meer dan 1500 deelnemers] blijkt dat borstvoeding geassocieerd wordt met Peen vermindering van het voorkomen van obesitas. Het effect op obesitas is groter dan het effect op overgewicht.

Diabetes type-2

Er zijn studies die een beschermende invloed melden van het gebruik van borstvoeding op het ontstaan van diabetes type-2. Toch kan op dit moment nog niet met grote stelligheid beweerd worden dat borstvoeding op lange termijn een vewrminderd risico op het ontstaan van diabetes type-2 geeft. Er zal uitgebreider onderzoek naar deze relatie moeten plaatsvinden.

Intellectuele prestaties

De vraag blijft of de relatie tussen borstvoedig en een verhoogde intelligentie een kwestie is van de kwaliteit van de melk of dat het proces van borstvoeding geven een grotere binding tussen moeder en kind oplevert en daardoor bijdraagt aan de intellectuele ontwikkeling van het kind. Toch schijnt het dat de samenstelling van de moedermelk op zich van invloed is.

Het rapport

Het 57 pagina tellende rapport besteedt veel aandacht aan de vijf analyses op bovengenoemde punten. Het is zware kost, maar voor wie thuis is in het jargon van onderzoek analyse, is dit natuurlijk licht verteerbare kost. Hoe het ook zij, het is een waardevol stuk waarin veel belangrijk onderzoeksmateriaal besproken wordt.

Lees ook [bron]

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden