Donormelk en COVID-19

Wat zijn de richtlijnen wanneer je moedermelk wilt doneren tijdens de COVID-19 pandemie.
Borstvoeding heeft veel voordelen voor zowel de moeder als voor haar kind. Het is niet duidelijk op dit moment of het COVID-19 virus kan worden overgedragen via borstvoeding/moedermelk. Wel is bekend dat allerlei immuunstoffen via moedermelk worden overgedragen van moeder naar kind, via de moedermelk. Als moeder een infectie heeft en antistoffen ontwikkelt, komen deze ook in de moedermelk terecht en beschermen ze de baby. Er is dus geen reden om borstvoeding te staken bij een (verdenking op) een coronavirusinfectie. Het is wel aan te raden om bij een (verdenking op) coronavirusinfectie goede hygiëne in acht te nemen, steriele handschoenen en gezichtsbescherming te dragen bij het voeden en verzorgen van baby.
Lees hier meer: Coronavirus (COVID-19): Informatie voor ouders

COVID-19 en genetisch vergelijkbare virussen

Onderzoek specifiek voor COVID-19 is nog in ontwikkeling naarmate de huidige uitbraak zich ontwikkelt. Hoewel COVID-19 een nieuw virus is en de gegevens beperkt zijn, zijn kenmerken van vergelijkbare virussen zoals SARS en MERS significant relevant en van toepassing op het voeden baby of doneren van melk.

Op 11 februari 2020 heeft het Internationaal Comité voor Taxonomie van Virussen (ICTV) dit nieuw geïdentificeerde virus ‘ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)’ genoemd, nu ‘COVID-19’ genoemd vanwege zijn genetische overeenkomsten met het SARS-coronavirus, dat verantwoordelijk is voor de uitbraak in 2003 (Wereldgezondheidsorganisatie [WHO], 2020).
In beperkte onderzoeken bij vrouwen met COVID-19 en een andere coronavirusinfectie SARS-CoV, werd het virus niet aangetroffen in moedermelk; we weten echter niet of moeders met COVID-19 het virus via de moedermelk kunnen overdragen.

Lees verder over Donormelk en COVID-19 bij het MoedermelkNetwerk

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden