Het merk Borstvoeding®

nwsbrcht-flesje.jpgAnna Coutsoudis, e.a. doen in The Lancet van 1 augustus 2009 verslag van hun onderzoek naar de rol van promotie van kunstvoeding voor baby’s. Ze verwijten de kunstvoedingsindustrie dat zij schade toebrengt aan het beste merk op de markt: Borstvoeding®.
Grote bedragen worden uitgegeven voor de promotie van kunstvoeding, vele malen meer dan de overheid spendeert aan het creëren van mogelijkheden voor moeders om borstvoeding te kunnen geven. Volgens de auteurs van dit opiniestuk doet deze reclame afbreuk aan het merk Borstvoeding® als de meest wenselijke voeding voor baby’s.
Dit artikel maakt duidelijk dat borstvoeding de meest natuurlijke, gezonde maar ook economisch en zelfs ecologisch de beste voedingskeuze voor baby’s is en blijft.

Het artikel roept regeringen op om te investeren in succesvolle reclamecampagnes voor borstvoeding. De centrale boodschap zou moeten zijn: ‘kunstvoeding voor baby’s is ondergeschikt’. Tenslotte vragen ze, net als Unicef, een wettelijk verbod op reclame voor poedermelk, melkflessen en gratis staaltjes voor nieuwe moeders, volgens het model van het verbod op tabaksreclame.

De auteurs van het stuk verklaren geen financiële belangen te hebben gerelateerd aan de uitspraken die zij doen. En dat kan van de zogenaamde heren doktoren die onlangs nog weer eens verklaarden dat kunstvoeding zo goed is, dat er geen reden is om borstvoeding te geven, niet gezegd worden.

Bron

The Lancet, Volume 374, Issue 9687, Pages 423 – 425, 1 August 2009
Prof Anna Coutsoudis PhD, Prof Hoosen M Coovadia MD, Judith King MA
The authors declare to have no conflicts of interest.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden