Wij timmeren aan de weg

Sinds enige jaren starten acht van de tien moeders na de geboorte met het geven van borstvoeding. Binnen een maand is de helft ervan gestopt en na nog een paar maanden is een nóg groter deel afgehaakt. Te weinig melk, het werk roept…
Het bestuur van de onlangs opgerichte Stichting Borstvoedingspromotie, twee moeders en ondergetekende, zit niet bij de pakken neer. Wij willen mensen de gelegenheid geven om op hun manier ‘iets’ te doen opdat in de toekomst meer moeders en kinderen langer van de borstvoeding kunnen genieten.

We hebben niet de bedoeling om moeders ervan te overtuigen om borstvoeding te geven. Dat hoeft niet meer. Als nu al acht op de tien moeders begint is dat toch prachtig? En als borstvoeding eenmaal écht de norm is gaat vast iedere moeder borstvoeding geven. We zullen ons echter wel inzetten om de kwaliteit van de borstvoedingsinformatie waar nodig te verbeteren.

We zijn vooral bezorgd om de instituten, ziekenhuizen en consultatiebureaus, artsen, huisartsen, kinderartsen, wijkverpleegkundigen, diëtisten, verloskundigen/vroedvrouwen en kraamverzorgenden. Zo velen lopen zo hopeloos achter en zijn onvoldoende geschoold. De goede niet te na gesproken. De overheid moet nu verantwoordelijk worden gesteld voor een degelijk borstvoedingsbeleid en een adequate scholing voor alle gezondheidswerkers die beroepsmatig met zuigelingen te maken hebben. Het is een pure schande dat zorgverleners in de zuigelingenzorg nog steeds in staat zijn om met hun rampzalige borstvoedingsadviezen de borstvoeding van welwillende moeders om zeep te helpen. Het is ten hemel schreiend.

Sinds haar oprichting biedt de Stichting Borstvoedingspromotie onderdak aan twee werkgroepen: de werkgroep borstvoedingspakket en de werkgroep burgerinitiatief.

De werkgroep borstvoedingspakket wil borstvoedingspakketten van hoge kwaliteit samenstellen. Dit pakket zal minstens twee goede borstvoedingsboeken, borstvoedingsinformatiefolders en wat leuke borstvoedingsgerelateerde gadgets bevatten. Het is bewezen dat moeders die zich bijtijds, dus vóór de zwangerschap, informeren over borstvoeding, een hogere kans van slagen hebben op een lange en prettige borstvoedingsperiode. Deze werkgroep wil moeders die kiezen voor borstvoeding steunen met betrouwbare borstvoedingsinformatie. Moeders die goed geïnformeerd zijn, zijn de beste ambassadeurs voor borstvoeding.

De werkgroep burgerinitiatief is opgericht naar aanleiding van een discussie op het bijvoedingsforum over de gebrekkige en rampzalige borstvoedingskennis onder zorgverleners. Via een burgerinitiatief kan de regering gedwongen worden het slechte borstvoedingsbeleid aan te pakken en hulpverleners, die met hun adviezen moeders van de borstvoeding afhelpen, bij te scholen.
De groep van negen personen werkt koortsachtig aan een plan van aanpak. Zodra er nieuws is presenteren ze dat op de site van de Stichting.

Wij timmeren aan de weg; zodra er wat mee te timmeren valt roepen wij jullie op!
Of heb je zélf een goed borstvoedingspromotie-idee? Meld je aan bij ons.

    \t

  • Noot van de auteur: de stichting is in november 2008 opgeheven, bij gebrek aan belangstelling en bestuursleden.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen