Babyvriendelijk

column-93.jpgOnze certificeringsborrel was erg gezellig. Nu de certificering voor borstvoeding is gevierd, gaan we weer verder met de bezigheden van alle dag. Flink aan de slag met onze nieuwe borstvoedingsafspraken! We zorgen dat alle moeders een blik kennis krijgen, alle baby’s gaan gewoon binnen het uur aan de borst, ‘hup, grote hap’ en alles komt goed.
Ho, stop. Hard aan de slag? Verloskundige als borstvoeding-super-wife? Juist niet. Fanatiek bezig gaan met borstvoeding is een valkuil. Het is niet zo dat een actieve borstvoedingsverloskundige er even voor kan zorgen dat de baby aan de borst gaat drinken.

De enige en belangrijkste persoon die echt actief is tijdens het borstvoedingsproces is de baby. Moeders, vaders, kraamverzorgenden en verloskundigen stellen de baby in de gelegenheid om aan de borst te drinken. Zij zijn voorwaardelijk bezig. Want alleen dan kan een baby op zijn manier, in zijn tempo, zoeken, happen en drinken. Verloskundigen horen hierbij ondersteunend te zijn en het goede voorbeeld te geven.

Bij de bevalling zorgt zij voor rust en ruimte voor de baby en zijn ouders. Normaal gesproken drinkt de baby dan binnen twee uur aan de borst. De baby hoeft niet per se binnen het uur te drinken. Een verloskundige benoemt het normale proces en moedigt de moeder aan om naar haar baby te kijken. De valkuil voor een verloskundige is dat ze ingrijpt en even gaat helpen om de baby wat sneller te laten drinken.

In de kraamtijd let een verloskundige vooral op de signalen van de moeder: hoe gaat het met haar als nieuwe moeder en hoe ervaart zij het geven van borstvoeding. Zij is aan het wennen en de baby is van haar. Ook coacht een verloskundige de partner om voorwaarden te scheppen voor een rustige kraamtijd.
De valkuil voor een verloskundige is dat ze met te veel goede bedoelingen het kraambed binnenstormt. Dat ze zich even snel een oordeel vormt en met een paar tips en beleidsafspraken binnen tien minuten weer de deur uit is. Dat ze totaal voorbij gaat aan de sfeer en niet rustig even luistert naar de kersverse ouders.

Voor mij is certificering van onze praktijk ook goed geweest om mij te bezinnen op mijn borstvoedingshouding en mezelf weer bewust te maken van mijn valkuilen. Dat blijft geduld oefenen! Het gaat niet om de behoefte van de verloskundige die vindt dat er zoveel mogelijk moeders borstvoeding moeten en zullen geven. Het gaat om het welzijn van de moeders en de baby’s.

Een verloskundigen staat in dienst van de moeder. Een moeder stelt zich ter beschikking aan de baby. En een baby pakt zelf de borst!

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen