Nog meer fabeltjes over borstvoeding [3]

fabel1.jpgJack Newman, kinderarts, ontkracht in een serie artikelen een aantal fabeltjes over borstvoeding.
Dit artikel ‘Nog meer fabeltjes over borstvoeding’ is de derde uit de serie.

Vrouwen met vlakke of ingetrokken tepels kunnen geen borstvoeding geven

Niet waar!
Baby’s drinken moedermelk niet uit de tepel, maar uit de borst. Hoewel het voor de baby misschien makkelijker is om een borst te pakken die een duidelijk geprononceerde tepel heeft, is het niet nodig dat de tepels uitsteken. Een goede start zal problemen meestal voorkomen en vrouwen kunnen ongeacht de vorm van hun tepels prima borstvoeding geven. Vroeger werd een tepelhoedje vaak aangeraden om de baby makkelijker te laten toehappen. Gebruik dit echter niet, zeker niet tijdens de eerste dagen!
Hoewel dit een oplossing kan lijken, leidt het gebruik hiervan vaak tot slecht drinkgedrag, gewichtsverlies en het maakt het nog moeilijker om de baby goed aan de borst te krijgen. Als de baby aanvankelijk niet aan de borst drinkt, komt dat met de juiste hulp later vaak nog wel goed. Borsten veranderen ook in de eerste paar weken en zo lang de moeder een goede melkproductie in stand houdt, zal de baby in het algemeen rond de leeftijd van acht weken sowieso aan de borst zijn, maar als je hulp zoekt kan het zijn dat de baby eerder aan de borst komt.

Een vrouw die zwanger wordt, moet stoppen met borstvoeding

Niet waar!
Als moeder en baby dit willen, kan de borstvoeding voortgezet worden. Er zijn vrouwen die het oudere kind zelfs na de geboorte van de nieuwe baby borstvoeding blijven geven. Veel moeders stoppen als ze zwanger worden vanwege gevoelige tepels of om andere redenen met borstvoeding geven. Maar eigenlijk is er geen haast bij om de borstvoeding af te bouwen. En evenmin zijn er medische redenen om te stoppen. Vaak zijn er zelfs goede redenen om door te gaan met borstvoeding. De melkproductie zal waarschijnlijk tijdens de zwangerschap teruglopen, maar als de baby ook ander voedsel krijgt, is dit meestal geen probleem. Er zijn alleen wel baby’s die als de melkproductie laag is, stoppen met drinken aan de borst.

Een baby met diarree mag geen borstvoeding krijgen

Niet waar!
De beste behandeling van een maagdarminfectie is borstvoeding. Bovendien heeft de baby vrijwel nooit een andere vloeistof nodig dan moedermelk. Als lactose-intolerantie een probleem is, kun je je baby net voor of na iedere voeding lactase druppeltjes geven, die zonder recept verkrijgbaar zijn. Maar dit is bijna nooit nodig bij borstgevoede baby’s. Vraag aan je apotheker informatie over het gebruik hiervan. Lactose-intolerantie, als gevolg van een maagdarminfectie, zal in ieder geval na een tijdje vanzelf weer verdwijnen. Lactosevrije kunstvoeding is niet beter dan borstvoeding. Borstvoeding is beter dan iedere kunstvoeding.

Baby’s blijven soms twee uur lang aan de borst omdat ze zuigbehoefte hebben

Niet waar!
Baby’s houden van zuigen en hebben het nodig. Maar hoelang en hoeveel hebben ze nodig? De meeste baby’s die zo lang aan de borst blijven, hebben waarschijnlijk honger, ook al komen ze goed aan. Aan de borst liggen en uit de borst drinken zijn echter twee verschillende dingen. Wanneer je de baby beter aanlegt, kan hij effectiever drinken. Je kan de baby ook helpen om efficiënter te drinken door als hij niet langer zelf slikt borstcompressie toe te passen. Baby’s die jonger zijn dan vijf à zes weken, vallen vaak aan de borst in slaap omdat de melkstroom te traag is. Ze slapen dus niet altijd in omdat ze verzadigd zijn.

Baby’s moeten uit een fles leren drinken, daarom moet een fles altijd aangeboden worden voordat hij die kan gaan weigeren

Niet waar!
Veel vrouwen besluiten om allerlei redenen vroeg of laat een fles te geven. Toch is er geen reden waarom een baby dit zou moeten leren. Er zijn geen voordelen verbonden aan het feit dat een baby uit een fles drinkt. De baby kan rond de zes maanden beginnen met vast voedsel. Aangezien Canadese vrouwen recht hebben op 52 weken ouderschapsverlof, is dit lang voordat de moeder weer buitenshuis gaat werken.
De baby’s kunnen meestal zelfs al vloeistof of vloeibaar vast voedsel van een lepeltje eten. Rond de leeftijd van zes maanden kan de baby uit een bekertje leren drinken, hoewel het een paar weken kan duren voordat hij dit helemaal onder de knie heeft. Als de moeder toch een fles wil geven, kan ze beter wachten totdat de baby ongeveer vier à zes weken goed drinkt aan de borst en tot die tijd volledig borstvoeding heeft gekregen. En de fles vervolgens maar af en toe geven. Het komt soms wel voor dat baby’s rond de leeftijd van zes weken goed uit een fles drinken, maar als ze drie à vier maanden oud zijn de fles gaan weigeren, ook al kregen ze die regelmatig aangeboden (slimme baby’s). Maak je geen zorgen, ga gewoon door zoals hierboven is beschreven, met een lepeltje en vast voedsel. Als de borstvoeding niet zo goed loopt, is het geen goed idee om een fles bij te geven. Meestal maakt dit de borstvoeding nog moeilijker. In het belang van jezelf en van de baby is het beter om de baby niet te laten ‘uithongeren totdat hij gehoorzaamt’. Zoek hulp.
[In Nederland en België is de situatie rond ouderschapsverlof anders.]

Als de moeder een operatie ondergaat, moet ze een dag wachten voordat ze weer zelf kan gaan voeden

Niet waar!
Zodra de moeder bij is en zich ertoe in staat voelt, kan zij onmiddellijk na de operatie borstvoeding geven. Noch de medicijnen die tijdens de narcose zijn gegeven, noch de pijnbestrijding en de antibiotica die daarna zijn gegeven, maken het noodzakelijk voor de moeder om te stoppen met borstvoeding geven, behalve in uitzonderlijke situaties. Verlichte ziekenhuizen zullen ervoor zorgen dat het mogelijk blijft de borstvoeding volledig voort te zetten als de moeder of de baby opgenomen moet worden. Veel regels die de borstvoeding inperken, zijn er meer voor het gemak van het personeel dan voor het welzijn van de moeders en hun baby’s.

Het is te moeilijk en lastig om een tweeling borstvoeding te geven

Niet waar!
Als de borstvoeding goed verloopt is het zelfs gemakkelijker om een tweeling op deze manier te voeden dan met flessen. Daarom is het zo belangrijk dat bij tweelingmoeders extra moeite wordt gedaan om de borstvoeding goed op de rails te krijgen. Sommige vrouwen hebben zelfs drielingen volledig zelf gevoed. Dit vergt uiteraard veel tijd en werk, maar twee- en drielingen voeden vergt sowieso veel tijd en werk, ongeacht de manier waarop ze gevoed worden.

Vrouwen wier borsten tijdens de zwangerschap niet of nauwelijks groter worden, zullen niet voldoende melk aanmaken

Niet waar!
Er bestaat een zeer kleine groep vrouwen die inderdaad niet voldoende melk maakt. Toch kunnen ook zij borstvoeding geven als ze bijvoeding geven met een borstvoedingshulpset Sommigen van hen zeggen dat hun borsten tijdens hun zwangerschap niet groter werden. Verreweg de meeste vrouwen wier borsten tijdens de zwangerschap niet groter leken te worden, produceren meer dan genoeg melk.

Als je borsten niet vol aanvoelen, heb je onvoldoende melk

Niet waar!
De borsten hoeven niet vol aan te voelen om ruim voldoende melk aan te maken. Het is normaal dat je borsten niet meer vol aanvoelen als je al een tijdje borstvoeding geeft, omdat je lichaam raakt afgestemd op de hoeveelheid melk die de baby drinkt. Deze aanpassing kan plotseling en al vrij vroeg voorkomen (twee weken na de geboorte of zelfs vroeger). Een borst is echter nooit helemaal leeg. Ook als de baby drinkt, wordt er melk aangemaakt. Krijgt de baby de melk uit de borst? Dat is wat belangrijk is, niet hoe vol de borst voelt.

Het is onfatsoenlijk om in het openbaar borstvoeding te geven

Niet waar!
Het is het vernederen en het lastig vallen van moeders die hun baby’s borstvoeding geven dat niet fatsoenlijk is. Vrouwen die hun baby het beste willen geven, mogen niet verplicht worden om thuis te blijven of hun baby in een toilet te voeden vanwege de complexen en het gebrek aan begrip van andere mensen. Diegenen die er aanstoot aan nemen, hoeven alleen maar de andere kant op te kijken. Kinderen zullen geen trauma oplopen als ze een vrouw borstvoeding zien geven. Integendeel, ze kunnen hierdoor iets belangrijks, fascinerends en moois leren. Ze zullen misschien zelfs leren dat borsten er niet alleen zijn om bier te verkopen. En andere vrouwen die hun baby thuis lieten om daar een fles te laten geven, zullen misschien aangemoedigd worden om hem in het vervolg ook mee te nemen.

Borstvoeding geven aan een kind van drie of vier jaar oud is abnormaal en slecht voor het kind omdat dit een te grote afhankelijkheid tussen moeder en kind creëert

Niet waar!
Sinds het begin der mensheid is het in de meeste culturen volkomen normaal tot de leeftijd van twee tot vier jaar borstvoeding te geven. Pas sinds ongeveer de laatste 100 jaar begon men borstvoeding geleidelijk te zien als iets dat beperkt moest worden. Driejarige kinderen die nog borstvoeding krijgen zijn niet overdreven afhankelijk. Integendeel. Zij zijn meestal erg zelfverzekerd en dus onafhankelijker. Ze zullen zelf, met vriendelijke aanmoediging van de moeder, de stap nemen om te stoppen met borstvoeding, en zich als gevolg daarvan veilig voelen als ze dit punt bereikt hebben.

Als de baby enkele dagen (weken) niet meer aan de borst heeft gedronken, kun je niet opnieuw met borstvoeding beginnen omdat de melk zuur is geworden

Niet waar!
De melk is even goed als voorheen. Moedermelk is niet te vergelijken met koemelk of kunstvoeding in een fles.

Na het sporten zou een moeder geen borstvoeding moeten geven

Niet waar!
Er is geen enkele reden waarom een moeder geen borstvoeding zou kunnen geven na het sporten. Het onderzoek dat aan zou tonen dat baby’s onrustig uit de borst dronken nadat hun moeders hadden gesport, was slecht uitgevoerd en is in tegenspraak met de dagelijkse ervaringen van duizenden moeders.

Als je borstvoeding geeft, mag je niet je haar verven of een permanent nemen

Niet waar!
Ik heb geen idee waar deze fabel vandaan komt.

Borstvoeding krijgt overal de schuld van

Waar!
Familie, zorgverleners, buren, vrienden en taxichauffeurs zullen borstvoeding de schuld geven als de moeder moe, nerveus, huilerig of ziek is; als ze pijn heeft in haar knieën, als ze slaapproblemen heeft of altijd slaap heeft, als ze zich duizelig voelt, als ze bloedarmoede heeft, als haar artritis (migraine of een ander chronische klacht) verergert; als ze klaagt over haarverlies, verminderd zicht, oorsuizingen of een jeukende huid. Borstvoeding is de schuldige als er huwelijksproblemen zijn of als de andere kinderen opstandig zijn. Borstvoeding krijgt de schuld als de hypotheekrente omhooggaat of de economie wankelt. En wanneer er ook maar iets is dat niet past in het hedendaagse sprookje, dan zal iedereen de moeder adviseren dat het beter zal gaan als ze stopt met borstvoeding geven.

Lees ook

Heb je nog vragen?

Artikelgegevens

  • Artikel (handout #13) Still More Breastfeeding Myths. Herzien in januari 2005
  • Vertaald door Anne-Marie van den Boogaard
  • Deze handout mag zonder verdere toestemming voor niet commerciële doeleinden gekopieerd en verspreid worden, op voorwaarde dat hij in geen geval gebruikt wordt in enige context die de WHO-code op de marketing van vervangingsmiddelen van moedermelk schendt.

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden