Kunstvoedingsfabrikant: Wolf in schaapskleren

©Anurati.comwolf3.jpg
Kunstmatige zuigelingenvoeding kan in situaties noodzakelijk zijn waarin een moeder geen borstvoeding geeft en/of geen moedermelk beschikbaar is. Het is echter niet gerechtvaardigd dat fabrikanten zich schuldig maken aan onethische marketing praktijken. Kwetsbare zuigelingen moeten beschermd worden, het implementeren van de WHO-code speelt hierin een belangrijke rol.

Geschreven door Anurati.com en eveneens hier te lezen.
De WHO-code heeft als doel de marketing en kwaliteit van kunstmatige zuigelingenvoeding te reguleren. Het legt de marketing en niet de verkoop van de producten aan banden. Iedere moeder heeft recht op feitelijke informatie, vrij van commerciële belangen van de kunstvoedingsindustrie.
De kunstvoedingsindustrie wil de consumenten graag doen geloven dat ze de beste bedoelingen hebben en zich bekommeren om onze kinderen. Er worden kosten noch moeite bespaard om ons van deze boodschap te overtuigen.
Ze geven naast informatie over hun eigen producten ook informatie over baby gerelateerde onderwerpen. Van moeilijk in slaap komen tot reflux. Borstvoeding is echter een onderwerp dat in flyers van de industrie aan bod komt.
In deze informatie legt men uit wat de voordelen van moedermelk zijn, hoe je je baby het beste kunt aanleggen en hoe je kunt afbouwen. Maar waar je ook kijkt, overal vind je de zin ‘borstvoeding is de beste voeding’ terug.

Wanneer fabrikanten informatie over borstvoeding geven proberen ze een ‘feel good’ gevoel los te maken bij de consument. Het bedrijf lijkt in dat geval niet enkel op de verkoop van producten uit te zijn, maar is zelfs verantwoord bezig door de gezonde manier van voeden ook te promoten.
In dat geval krijgen veel consumenten het idee dat ze te maken hebben met een bedrijf dat alleen het beste voor heeft met de gebruikers van hun producten.
Het is bewezen dat deze marketingmethodes van de fabrikanten een positief effect hebben op de verkoop van hun producten. Het gratis aanbieden van speelgoed, proefmonsters, flyers en overige producten zorgt ervoor dat moeders bekend raken met de fabrikant en diens producten. Wanneer er een moment bestaat dat een moeder een product wil gebruiken zal, ze door de reclames eerder geneigd zijn dat merk te kiezen dat ze het meest voorbij heeft zien komen.

Veelal is de borstvoedingsinformatie die de fabrikanten geven onjuist en onvolledig. Dit kan zeker gevolgen hebben voor moeders die hun baby borstvoeding (willen) geven.

Anurati.com heeft de hand weten te leggen op een posterserie. Het is een heel boekwerk van gelamineerde posters dat is samengesteld door een kunstvoedingsfabrikant. Dit voorlichtingsmateriaal is aangeboden aan hulpverleners en klinieken (kraam en kindzorg) in een Arabisch land met als doel gebruikt te worden bij de voorlichting aan zwangere en voedende moeders.

In detail nemen wij deze posterserie met je door

wolf1.jpg©Anurati.com
Dit is de omslag. Je ziet duidelijk het beertje van het bekende merk terug. Dit soort afbeeldingen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de consument het merk en product beter onthoudt. Verder geeft het beertje ons een goed gevoel: schattig, puur en sterk. Rechts onderaan vind je het logo van de kunstvoeding en de fabrikant. Milupa is net zoals Nutrilon (Nutricia) een merk van het bedrijf Danone.

Ook is het grote schild op afbeelding zichtbaar. Op bijna alle verpakkingen van kunstvoeding vind je een schild of een gelijke vorm terug. Een schild kan verwijzen naar een vorm van bescherming. Zo past de tekst over immunofortis ook prima bij die illusie dat het product veilig is en bescherming biedt.

wolf3.jpg©Anurati.com

Het mag toch wel bijzonder genoemd worden dat op de omslag van borstvoedingsinformatie reclame wordt gemaakt voor kunstvoeding. Maar ook op iedere pagina weer, te zien aan de bladzijdenummering. Zo is ook weer duidelijk dat het onder de aandacht brengen van hun producten het primaire doel is. Ook wanneer ouders al voor borstvoeding geven hebben gekozen.

Op de eerste bladzijde begint de tekst met de woorden’ Breastfeeding is best for your baby’. Zoals eerder gezegd wordt de norm dus verschoven. Kunstvoeding wordt gezien als de norm, normaal. Borstvoeding is wel het beste, maar hoe vaak in het leven settelen we niet voor iets dat ‘goed genoeg’ is? Door dit soort teksten wordt het gebruik van kunstvoeding als de norm gezien, en borstvoeding als iets extra’s ; fijn als het kan, maar niet noodzakelijk.

Kunstmatige zuigelingenvoeding wordt als normaal neergezet

wolf4.jpg©Anurati.com
Op deze bladzijde is te lezen dat het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt geciteerd. Het lijkt er bijna op dat deze fabrikant echt pro borstvoeding is en zelfs het advies van de WHO als leidraad gebruikt. Niets is echter minder waar. Door deels correcte informatie te gebruiken die er betrouwbaar uit ziet, komt de rest van de informatie ook betrouwbaar over. Je bent zo als moeder minder snel geneigd om de betrouwbaarheid van de informatie in twijfel te trekken.

wolf5.jpg©Anurati.com
Valt je wat op aan de foto? In deze posterserie zal iedere foto geplaatst worden in het bekende schild van de fabrikant. Weer wordt er op een subtiele manier verwezen naar de fabrikant. Bij vrolijke, intieme en mooie momenten blijf je het schild terugzien. Er staat nog net niet bij dat dit moment ‘mede mogelijk is gemaakt door *kunstvoedingsmerk*’.

Het gebruik van het schild wordt op iedere bladzijde herhaald. Bij de nummering van de bladzijden wordt zowel het schild als de merknaam genoemd. Iedere kans om het merk te noemen, wordt gegrepen. Vergeet niet dat deze informatie gericht is op moeders die borstvoeding (willen) geven.

De link wordt wederom gelegd door zowel de tekst als het logogebruik. ‘Milupa(Danone) is pro borstvoeding!’

Ook hier wordt gesproken over de ‘voordelen van borstvoeding’ wat de kunstvoedingsindustrie goed uitkomt. Moedermelk is de biologische norm, je zou dus niet moeten spreken over de voordelen van borstvoeding.
De nadelen van geen borstvoeding krijgen of de nadelen van kunstvoeding zou een betere benaming zijn, net zoals je zou spreken over de nadelen van een ongezond eetpatroon of gewoonte. Maar wat klinkt er voor de industrie beter? De voordelen van borstvoeding of de nadelen van geen borstvoeding/kunstvoeding?
De tekst over de voordelen van borstvoeding naast de foto’s in het Milupa-schild van een rustige, schattige en gezonde baby geeft dan ook de illusie dat kunstvoeding toch echt zo slecht nog niet is. Het bewijs is immers de foto, mede mogelijk gemaakt door kunstmatige zuigelingenvoeding die immunofortis* bevat!

Immunofortis is een door de fabrikant zelf verzonnen term voor probiotica uit melkzuurbacteriën zoals lactobacillus en bifidobacterium. Deze probiotica worden aan veel zuivelproducten toegevoegd, ook aan vrijwel alle merken kunstvoeding die te verkrijgen zijn. Het enige verschil zit hem in de naam; Danone heeft een patent op de naam: immunofortis. Men wil de illusie wekken dat er in hun product iets speciaals zit wat aan geen enkel ander merk kunstvoeding toegevoegd is.
Ook bevat deze sessie enkele illustraties. Te zien is hoe je de baby aan de borst kunt laten drinken. Het lijkt er prima uit te zien, tot dat je beter gaat kijken.

Niet correct aanleggen

wolf6.jpg©Anurati.com
Foto 1: De positie van de baby is niet optimaal. Hoe moet het wel? Voor je begint moet het neusje van het kindje tegenover de tepel zitten.

Foto 2: De baby opent zijn mond niet wijd genoeg. Wanneer een baby aanhapt op de manier zoals hier wordt aangegeven, zou dit meerdere problemen kunnen veroorzaken. Een moeder kan last krijgen van pijn tijdens het voeden. Wanneer een baby niet goed aan de borst drinkt, zal de melkoverdracht minimaal zijn; de melkproductie neemt af en de baby groeit onvoldoende. Pijn, een verminderde melkproductie en een baby die onvoldoende groeit, zijn voor moeders redenen om de borstvoeding af te bouwen.

wolf7.jpg©Anurati.com
Foto 3: De positie van de lippen: deze horen bij het goed aanleggen gekruld te zijn. Op de illustraties is dit niet het geval. Het mondje is niet wijd genoeg open om de hele tepel en een gedeelte van de tepelhof naar binnen te krijgen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit net zoals het oppervlakkig aanhappen, zorgen voor pijn en onvoldoende groei van de baby. Wanneer een moeder besluit geen borstvoeding (meer) te geven of door verminderde melkproductie haar baby bijvoedt, welk merk kunstvoeding kiest ze dan? Het lijkt er op dat deze goed bedoelde adviezen moeders niet gaan helpen met het geven van borstvoeding! De portemonnee van de fabrikant heeft er echter wel baat bij.

Dit is niet ‘voeden op verzoek’

wolf8.jpg©Anurati.com
Bij punt 3 staat aangegeven: ‘Feed on demand’, voed op verzoek 8-10 voedingen per dag. Twee tot drie uur tussen de voedingen in. Elke voeding duurt ongeveer tussen de 20-30 minuten.
Het is voor de groei van de baby en de melkproductie van de moeder het verstandigste om de baby te voeden wanneer die honger heeft. (Er zijn situaties waarbij het initiatief voor een voeding bij de moeder kan liggen, zoals wanneer een baby erg slaperig is en zelf niet in staat is om zich voor een voeding te melden).
Voeden op verzoek houdt in dat de baby zelf bepaalt wanneer en hoe lang hij aan de borst drinkt.
De tekst spreekt zichzelf echter tegen. Door deze term te gebruiken in combinatie met onjuiste informatie, wordt ervoor gezorgd dat de gehele informatie geloofwaardiger wordt.

In de eerste periode drinkt een baby vrijwel zeker vaker dan 8-10 keer per etmaal. Twaalf voedingen of meer zijn dan niet ongewoon. Hoe lang een voeding duurt, is erg afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de baby, het moment van de dag, de melkproductie van de moeder enz.
Een pasgeborene wil gemiddeld vaker en langer drinken dan een baby van zes maanden. In het begin moet de melkproductie nog op gang komen; de enige manier om dit mogelijk te maken, is door een baby aan de borst te laten drinken. Hoe vaker de baby drinkt, des te meer melk er aangemaakt wordt.

Borstvoeding is bovendien meer dan voeding. Een baby heeft behoefte aan geborgenheid en wil dan ook het liefste de hele dag bij zijn moeder zijn. Door borstvoeding te geven wordt direct aan die behoefte voldaan.
Men geeft aan dat een voeding aan de borst tussen de 20-30 minuten duurt. Net zoals de ene volwassene sneller eet dan de andere geldt dat ook voor baby’s. Een pasgeborene zal over het algemeen genomen langer over een voeding doen dan een baby van negen maanden. Je hebt echter ook baby’s die met een kwartiertje al klaar zijn met drinken.

Wat als je baby langer wil drinken dan de informatieposter aangeeft? Of juist korter? Wanneer je een baby van de borst haalt wanneer die nog niet klaar is met drinken, kan dit gevolgen hebben voor de gemoedstoestand van moeder en baby. De baby wil misschien nog verder drinken en zal gaan huilen. Wanneer een baby eigenlijk nog zou willen drinken, maar je hem van de borst haalt, krijgt hij onvoldoende melk binnen, wat gevolgen heeft voor de gewichtstoename. De melkproductie zal zich ook aanpassen aan de verminderde vraag: er wordt minder melk aangemaakt. Wanneer dan blijkt dat het gewicht niet voldoende is toegenomen, zal er geadviseerd worden meer te voeden. Vaak wordt er bij een verminderde groei al snel geadviseerd om bij te voeden met kunstvoeding.

Foute informatie over plasluiers en ontlasting

Onder punt 4: Hoe weet ik dat mijn baby voldoende krijgt?, geeft de fabrikant informatie over het aantal luiers. In de tabellen vind je deze informatie terug, maar ook de internationale richtlijn ter vergelijking.

\r

Ontlasting en plasluiers
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Fabrikant 2-3 nat 2-3 nat   5-6 nat 5-6 nat 5-6 nat 5-6 nat
Internationale richtlijnen 2 nat 3 nat min 5 nat 6 nat 6 nat 6 nat 6 nat
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Fabrikant Ontlasting : mosterd geel gekleurd 2-5 x per dag
Internationale richtlijnen 1-2 zwart of donkergroen Minimaal 3:
bruin, groen
of geel van kleur
Tenminste 3: geel

\r

Foute informatie over gewichtstoename

\r

Gewichtstoename
Kunstvoedingfabrikant WHO
0 – 3 maanden: 150 gram per week 0 – 3 maanden: gemiddeld 220 gram per week (168-268 gram per week)
3 – 6 maanden: 100 gram per week 3 – 6 maanden: gemiddeld 160 gram per week (145-176 gram per week)
6 – 12 maanden: 70 gram per week 6 – 12 maanden: gemiddeld 63 gram per week (50-76 gram per week)

\r

Ook hier zie je duidelijk verschillen. Links de informatie van de fabrikant, rechts de cijfers van de WHO groeicurve.

De groeicijfers van de fabrikant zijn veel te laag. Wanneer de baby de eerste drie maanden slechts 150 gram per week in gewicht toeneemt, krijgt de moeder het idee dat de baby voldoende groeit, terwijl een baby die zo weinig aankomt, in werkelijkheid te weinig melk krijgt. De kans dat de baby ondervoed raakt, is dan ook groot.

Wanneer baby’s echter wel voldoende aankomen (gemiddeld 220 gram per week gedurende de eerste drie maanden) lijken baby’s als je afgaat op de cijfers van de fabrikant juist te snel te groeien. Moeders zouden daarom kunnen denken dat hun baby te veel melk binnen krijgt, om vervolgens het aantal voedingsmomenten te verminderen.
Wanneer een baby (volgens de cijfers van de fabrikant) een lange tijd onvoldoende groeit, heeft deze grote kans op ondervoeding. Ook de melkproductie van de moeder kan dusdanig verminderd zijn dat het erg lastig is om deze weer voldoende op peil te krijgen.

Met de informatie die de fabrikant geeft, kun je er zeker van zijn dat een baby na een periode van drie maanden bijgevoed moet worden.

wolf9.jpg©Anurati.com

Zorg niet goed voor je tepels

Rondom de verzorging van de tepels doen nog steeds bakerpraatjes de ronde. De fabrikant houdt deze ook duidelijk in stand.
Hier wordt het volgende aangegeven:

‘Geef de eerste twee dagen, beide borsten minimaal 2 minuten per voeding’
‘Vanaf dag 3 en 4 bouw je op naar tien minuten aan elke borst.’

Deze bewering is onjuist. Veel moeders moeten even wennen, een baby aan de borst. Je borsten en tepels zijn het niet gewend of moeten er weer even aan wennen, maar een moeder kan vanaf de geboorte van haar baby zo lang en vaak voeden als de baby wil. Het is voor de tepels en borsten geen enkel probleem wanneer de baby gedurende de dag en nacht bij de moeder drinkt. Wel is het belangrijk dat de baby goed aanhapt.
Het is (zeker in de eerste periode) belangrijk om vaak te voeden. Gemiddeld zal een baby tussen de 8-12 voedingen per etmaal vragen. De ervaring leert dat pasgeboren baby’s nog vaker willen voeden.
Het vaak willen voeden heeft onder andere een positieve werking op de melkproductie, algehele gezondheid en gewichtstoename van de baby en de gezondheid van moeder.
De  adviezen die door de fabrikant gegeven worden, zijn het tegenovergestelde van wat we weten over borstvoeding en wat wetenschappelijk is bewezen.

 • Het is voor de melkproductie van groot belang dat de borsten regelmatig gestimuleerd worden. Wanneer dit niet gedaan wordt, zal de melkproductie niet of onvoldoende op gang komen.
 • De baby krijgt te weinig moedermelk binnen,komt onvoldoende aan of valt zelfs af.
 • Doordat de baby onvoldoende moedermelk binnen krijgt, kan hij onrustig worden of juist suf, en vervolgens veel en diep slapen. Ook is de kans aanwezig dat de baby zich zelf onvoldoende op temperatuur kan houden. Het is mogelijk dat de baby geelzucht ontwikkelt door onvoldoende inname van moedermelk.
 • De kans dat de baby bijvoeding in de vorm van kunstvoeding krijgt aangeboden, is zeer groot. Wanneer kunstvoeding eenmaal is geïntroduceerd, zal het moeilijker zijn om weer over te gaan op exclusieve borstvoeding.

‘Was je tepels dagelijks met watten en water, laat ze aan de lucht drogen!’
De kliertjes van Montgomery bevinden zich rondom de tepelhof. Ze scheiden een substantie af die ervoor zorgt dat de tepel vet gehouden wordt. Deze substantie heeft bovendien ook een antibacteriële werking.
Het vaak wassen met water en het laten drogen aan de lucht kan voor uitdroging van de huid zorgen. De kliertjes van Montgomery doen hun werk prima. Extra wassen voor een voeding is niet nodig. De kans op kapotte tepels ten gevolge van uitdroging neemt alleen maar toe wanneer moeders de huid te veel en vaak wassen.
Verder maakt dit het geven van borstvoeding omslachtig. Wanneer je al deze extra handelingen zou moeten verrichten, lijkt het geven van de fles ineens veel gemakkelijker.

Hoe om te gaan met pijnlijke tepels

wolf10.jpg©Anurati.com
Preventie: ‘Kolf af en smeer voor het voeden moedermelk op de tepelhof om deze zacht te maken ‘.

Kort afkolven kan helpen wanneer de borsten overvol zijn door stuwing. Het kan in dat geval lastiger zijn voor een baby om goed aan te happen. Door kort af te kolven zal de druk minderen en de tepelhof soepeler worden, waardoor aanhappen makkelijker wordt. Het afkolven zal echter in geen geval ervoor zorgen dat je geen last krijgt van tepelpijn, aangezien tepelpijn door andere factoren wordt veroorzaakt (hierover later meer).

Zorg ervoor dat de tepelhof volledig in het mondje van de baby is

Hier spreken ze hun eerder gegeven informatie tegen (zie illustratie over het aanleggen), maar deze informatie is onjuist.
Het klopt dat een groot gedeelte van de onderkant van de tepelhof naar binnen wordt genomen wanneer een baby goede hap neemt en goed drinkt, maar de gehele tepelhof in de mond van een baby krijgen, is onmogelijk. Het mondje van de baby is klein en bovendien verschilt het formaat tepelhof per vrouw. Wanneer de baby echter ook een groot gedeelte van de bovenkant van de tepelhof in z’n mond heeft, kun je ervan uit gaan dat hij niet goed aan de borst drinkt.

Vermijd het gebruik van bh’s in huis

Een goed passende bh is voor iedere vrouw aan te raden, dus ook voor voedende moeders. Gebruik van bh’s binnenshuis hoeft daarom dan ook niet vermeden te worden. Wederom wordt borstvoeding geven wel heel ingewikkeld gemaakt met alle regeltjes.

Ook de ‘behandeling’ lost het probleem van de eventuele pijnlijke tepels niet op

De behandeltips die worden genoemd werken enkel symptoombestrijdend. Wanneer moeders last krijgen van pijnlijke tepels kunnen er diverse redenen voor zijn. Zo zijn er baby’s waarbij het drinken aan de borst nog enige oefening vergt. Een te kort tongriempje of lipbandje kan er ook voor zorgen dat het voeden pijnlijk voor de moeder is.

Hindernissen en oplossingen

wolf11.jpg©Anurati.com
Veel kunstvoedingsfabrikanten geven niet alleen folders uit over hun producten, maar ook over algemene babyverzorging en zelfs borstvoeding.
In de borstvoedingsinformatie van de industrie vind je vaak veel informatie toegespitst op het ‘probleem bij borstvoeding’ . Vaak zie je dan een opsomming terug van de problemen die een moeder allemaal zou kunnen ondervinden. Bruut wordt de zwangere of kersverse moeder van haar roze wolk geduwd.

Omgaan met pijnlijke tepels

Als preventie voor pijnlijke tepels wordt aangegeven: ‘voed je baby vaak om je borsten te legen’.
‘Vaak’ is een onduidelijk begrip. Veelal krijgen baby’s die gevoed worden met kunstvoeding veel minder voedingen dan wat fysiologisch de norm is. Het is niet ongewoon dat deze baby’s vaak op grotere voedingen gezet worden die minder vaak gegeven worden.
Het CBS geeft aan dat het gemiddeld gewicht van een baby 3431 gram is wat volgens de fabrikant zou betekenen dat de pasgeborene genoeg zou hebben aan zes voedingen per etmaal.
Fysiologisch gezien zou een baby minimaal 8-12 voedingen per etmaal nodig hebben. Vaker is ook geen probleem. Wanneer een moeder dus uitgaat van ‘vaak’ zoals de fabrikant het bedoelt, dan krijgt de baby te weinig voedingsmomenten, maar te veel voeding per keer.

De fabrikant Nutricia van standaard zuigelingenvoeding 0-6mnd geeft op de verpakking aan hoeveel en hoe vaak een baby zou moeten drinken.

 • < 3 kg : 7 x 65 ml voeding
 • 3 ‘“ 3,5 kg: 6 x 100 ml voeding
 • 3,5 ‘“ 4 kg: 5 x 135 ml voeding
 • 4 ‘“ 5 kg: 5 x 165 ml voeding
 • 5 ‘“ 6 kg >: 5 x 200 ml voeding
 • 6 kg >: 4 x 200 ml voeding

Verder wordt als behandeling van pijnlijke tepels geadviseerd om

 • Handmatig je borsten af te kolven;
 • koude kompressen te gebruiken;
 • koude witte kool bladeren te gebruiken;
 • te masseren naar de tepel toe;
 • een dokter te bezoeken wanneer er sprake is van last van koorts of een rode of gestuwde borst.

Belangrijker nog is te kijken waarom een moeder last krijgt van pijnlijke tepels. Enkele oorzaken van pijnlijke tepels op een rij (deze lijst is niet volledig).

 • Problemen bij het aanleggen: Wanneer een moeder haar baby volgens de informatie in de poster serie aanlegt, kan dit voor tepelpijn en kloven zorgen.
 • Beschadigde huid: Wanneer de huid vaak blootgesteld wordt aan water (zoals eerder wordt geadviseerd), kan dit de kans op irritaties, uitdrogen en tepelkloven vergroten.
 • Spruw
 • Te korte tongriem, andere anatomische afwijkingen en problemen

Geen van bovenstaande oorzaken kan door ‘vaak voeden’ vermeden of opgelost worden. Het tegendeel is waar: wanneer je ondanks de pijn en zonder hulp op deze manier door blijft voeden, zullen de problemen vaak erger worden. De behandelingen die de fabrikant aangeeft, kloppen ook niet: ze zijn onjuist en nemen de oorzaak van de problemen niet weg.

Handmatig je borsten afkolven

Dit houdt in dat je lang bezig bent met de voedingen en afgekolfde melk met een fles geeft. Dit is een risico op het ontstaan van zuigverwarring. De kans is groot dat moeders door het extra werk dat kolven met zich mee brengt, eerder geneigd zijn de borstvoeding helemaal af te bouwen.

Masseren van de borst en naar de dokter gaan bij koorts

Dat wordt geadviseerd wanneer een vrouw een (beginnende) borstontsteking heeft. Dit zal een beginnende borstontsteking helaas niet verhelpen.

Kortom, het eventuele probleem van tepelpijn, wordt met het opvolgen van de tips die hier gegeven worden niet opgelost, omdat de adviezen onjuist en incompleet zijn.

Tips voor het succesvol borstvoeding geven

Voldoende rust en slaap: Voldoende rust en slaap, dat maakt het zorgen voor een baby zeker makkelijker.
Ook wanneer je niet voldoende kunt slapen, ben je als vrouw gewoon in staat borstvoeding te geven. Sterker nog, onderzoek toont aan dat de vrouw die borstvoeding geeft en samen slaapt met haar baby, gemiddeld 45 minuten per nacht langer slaapt dan moeders die dat niet doen.

Uitgebalanceerd en gevarieerd dieet: Een uitgebalanceerd en gevarieerd dieet is natuurlijk voor ieder mens aan te raden, maar is niet noodzakelijk voor een moeder om borstvoeding te geven. Ook wanneer het voedingspatroon van een voedende moeder wat te wensen overlaat, dan nog is haar moedermelk van uitstekende kwaliteit en bevat deze alles wat haar baby nodig heeft om te kunnen groeien. Maar ja, om dat als kunstvoedingsfabrikant  op een poster te zetten, is natuurlijk je eigen glazen ingooien.

Positieve instelling ten aanzien van borstvoeding, zoek support bij ziekenhuispersoneel, familie en echtgenoot: Wordt bij ‘ziekenhuispersoneel’ bedoeld de verpleegkundige aan wie de kunstvoedingfabrikant deze mooie posterreeks cadeau heeft gegeven? En ja, een positieve instelling is belangrijk, niet alleen wanneer je borstvoeding geeft, maar wie wordt van deze posterserie nu vrolijk?

Je hebt namelijk, wanneer je deze informatieve opvolgt, binnen enkele dagen: tepelkloven, onvoldoende melkproductie en een onrustig kind dat bijgevoed moet worden met kunstmatige zuigelingenvoeding.

Ook foute tips voor werkende moeders

wolf12.jpg©Anurati.com

 • ‘Zorg voor een goede melkproductie.’ Een toereikende melkproductie is afhankelijk van verschillende factoren. Een daarvan is frequent voeden. Wanneer je echter de informatie opvolgt uit deze posterserie, zal de melkproductie onvoldoende op gang zijn gekomen. Wanneer een moeder weer besluit te werken, is het niet per se noodzakelijk om melk af te kolven. Wellicht bestaat er een mogelijkheid om de baby live te voeden tijdens werktijd.
 • ‘Borstvoed de eerste vier weken exclusief.’ Waar de kunstvoedingfabrikant eerst nog de WHO citeerde en aangaf de eerste zes maanden enkel borstvoeding te geven, zegt hij nu opeens iets heel anders!
 • ‘Zoek hulp wanneer er zich problemen en moeilijkheden voordoen of wanneer je twijfels hebt.’ Wanneer er iets niet verloopt zoals gewenst schakel dan hulp in. Veel fabrikanten hebben een gratis voedingsdeskundige 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Doordat fabrikanten dit soort posters en folders beschikbaar stellen, worden ouders al vaak tijdens de zwangerschap bekend met de fabrikant en diens producten. Een ‘feel good’ gevoel wordt gecreëerd, ouders hebben een goed beeld van de fabrikant die zelfs informatie verstrekt over borstvoeding (de concurrent). De kans is groot dat moeders met vragen contact opnemen met een voedingsdeskundige die altijd en gratis beschikbaar is. Hulp zoeken bij problemen en moeilijkheden is erg belangrijk, maar het liefst wil je juist problemen voorkomen. Dat kan door moeders te voorzien van juiste informatie, gegeven door instanties zonder commerciële belangen.
 • ‘Gedurende de eerste maand,= ga af en toe kolven, na vier weken exclusieve borstvoeding, kolf ook tussen of na elke voeding.’ Het is voor moeders die weer gaan werken aan te raden om voor dat ze gaat werken al een aantal voedingen achter de hand te hebben. Moeders kunnen ervoor kiezen om gedurende een paar dagen tussen of na een voedingsmoment af te kolven.
  Om een moeder te adviseren om na of tussen elke voeding af te kolven is natuurlijk erg demotiverend en onjuist. Het geven van borstvoeding en afkolven wordt zo onnodig lastig gemaakt. Dit zou betekenen dat een moeder naast het voeden van een baby ook nog meerdere keren per dag zou moeten afkolven. Veel moeders zouden daarom nog voor ze weer aan het werk gaan de borstvoeding afbouwen. Welk merk kunstvoeding ze dan voor hun baby zouden kiezen, ligt natuurlijk voor de hand.

wolf13.jpg©Anurati.com

De informatie over ‘Handmatig kolven’ lijkt allemaal netjes en correct. De stappen voor het handmatig afkolven zijn echter niet compleet en er wordt niet goed uitgelegd hoe het nu echt in zijn werk gaat. Het handmatig afkolven is een prima methode, maar vergt in het begin wel oefening.

Over bewaren van moedermelk

wolf14.jpg©Anurati.com

De kunstvoedingsfabrikant stelt

 • in de koelkast (< 4 graden) mag je moedermelk 24 uur bewaren
 • in de diepvries (< 0 graden) mag je moedermelk 2 weken bewaren

WHO-richtlijnen voor het bewaren van moedermelk zie ook de informatie op deze site zijn

 • in de koelkast (< 4 graden) tot 3 - 8 dagen bewaren;
 • in de vriezer (< -4 graden) 6 maanden;
 • losse diepvriezer (max -18 graden) tot 12 maanden.

Het bewaaradvies verschilt enorm. Het kan voor moeders sowieso al een onrustige periode zijn: weer gaan werken, hoe zal de baby gaan drinken, kolf ik voldoende?
Wanneer een moeder het bewaaradvies van de fabrikant aanhoudt, is het veel lastiger om voldoende melk op voorraad te hebben. Aan de andere kant kan het zo zijn dat een moeder met een grotere voorraad haar moedermelk weggooit, omdat ze denkt dat deze niet meer geschikt is voor haar baby.
Dit kan ervoor zorgen dat er onvoldoende melk voor de baby beschikbaar is; de kans bestaat dat moeders gaan bijvoeden met kunstvoeding.

Conclusie

De borstvoedingsinformatie die kunstvoedingsfabrikanten geven, hebben een negatief effect op het geven van borstvoeding. Onderzoeken hebben uitgewezen dat gratis kunstvoedingsproefmonsters en andere materialen die gegeven zijn door de industrie, een negatieve impact hebben op het aantal moeders dat borstvoeding wil geven evenals op de duur.‘¨Moeders die in het ziekenhuis een pakket aangeboden kregen zonder kunstvoedingsmateriaal  gaven vaker en langer borstvoeding.‘¨Door onjuiste informatie is de kans zeer groot dat moeders minder lang (exclusief) borstvoeding geven. Wanneer men besluit om kunstvoeding te geven, zullen de fabrikant en zijn producten al bekend zijn bij de moeder.‘¨Doordat er deels juiste informatie gebruikt wordt en zelfs de WHO richtlijnen geciteerd worden, lijkt het alsof de gehele informatie betrouwbaar en pro borstvoeding is. De onjuiste en onvolledige informatie die gegeven wordt, kan echter voor gezondheidsproblemen zorgen, zeker wanneer baby’s niet genoeg voedingsmomenten hebben en niet voldoende in gewicht toenemen.

De fabrikant kiest ervoor deze posterserie uit te delen aan zorginstellingen waar zorgverleners werken die op grote schaal in contact komen met zwangere en jonge moeders, hun potentiële klanten.

In de posterserie van Milupa (Danone) wordt borstvoeding opgehemeld en kunstvoeding als de norm gezien. Het aanleggen wordt onjuist geïllustreerd, waardoor tepelkloven kunnen ontstaan. Door het onjuist aanleggen en het ‘schema’ wordt ervoor gezorgd dat de melkproductie moeizaam of niet op gang komt; het gebruik van kunstvoeding zal in veel gevallen noodzakelijk zijn. Het doel is echter bereikt: meer kinderen gevoed met het product van de fabrikant.‘¨Door foto’s en illustraties op een slimme manier te gebruiken (in het schild), zorgt ook dit weer voor indirecte promotie voor het product.‘¨Net zoals iedere andere fabrikant hebben de kunstvoedingsfabrikanten het doel om zo veel mogelijk consumenten bekend te maken met hun producten en de omzet te maximaliseren. De illusie wordt gewerkt dat de fabrikant het beste voor heeft met zuigelingen. Het mag duidelijk zijn dat met deze posterserie het tegendeel wel bewezen is.  ‘¨Overal ter wereld bieden fabrikanten dit soort materiaal aan. We weten dat dit in Nederland rechtstreeks gebeurt, aan toekomstige consumenten, maar ook aan zorgverleners.‘¨Danone heeft immers ook kunstvoedingsproducten op de Nederlandse markt : Nutrilon (Nutricia) is hiervan een voorbeeld. Nutricia (maar ook andere fabrikanten) richten zich vaak nog liever op zorgverleners.

Kraamverzorgenden, diëtisten, kinderartsen en verloskundigen: wanneer je er als fabrikant voor kunt zorgen dat jouw naam en flyers door deze zorgverleners gezien en uitgedeeld worden, is het bereik vele malen groter. Een poster in de wachtkamer van een ziekenhuis of kliniek heeft meer bereik dan een folder op de deurmat van een moeder.‘¨Het is niet de taak van de industrie om moeders ‘informatie’ te geven over borstvoeding. Dat is de taak van onafhankelijke organisaties en overheden die geen commerciële belangen hebben.‘¨Door het aanbieden van flyers, brochures, proefmonsters, knuffeltjes en andere materialen heeft de fabrikant meerdere doelen bereikt:

 • naamsbekendheid bij het grote publiek, potentiële klanten en zorgverleners;
 • positief gevoel omdat fabrikant zich om het lot van onze kinderen lijkt te bekommeren;
 • doorgeven van onjuiste en onvolledige informatie door zorgverleners aan moeders en collega’s;
 • onjuiste informatie, fabeltjes en negatieve associaties met betrekking tot borstvoeding die in stand worden gehouden;
 • meer moeders die hun baby’s het geadverteerde merk kunstvoeding geven.

Kwetsbare zuigelingen moeten beschermd worden; het implementeren van de WHO-code speelt hierin een belangrijke rol. De WHO-code heeft als doel de marketing en kwaliteit van kunstmatige zuigelingenvoeding te reguleren. Het legt de marketing en niet de verkoop van de producten aan banden.
Iedere moeder heeft recht op feitelijke informatie, vrij van commerciële belangen van de kunstvoedingsindustrie.

Geschreven door Anurati.com.

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden