Vitamine D-tekort bij baby’s en allochtone vrouwen

Ruim de helft (55%) van zwangere Turkse, Marokkaans en andere niet-westerse allochtone vrouwen en 54 procent van de allochtone baby’s heeft een ernstig gebrek aan vitamine D. Dit is veel vaker dan bij ‘witte’ vrouwen en baby’s.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 676 zwangere vrouwen en 523 baby’s uit de regio Amersfoort, waarvan de resultaten zaterdag verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De onderzoekers pleiten voor landelijke screening van deze vrouwen op vitamine D-tekort. Zij vinden dat zwangere vrouwen en baby’s met een tekort extra vitamine D moeten krijgen.

Zonlicht

Het is bekend dat vitamine D-tekort vaak voorkomt bij allochtone vrouwen die weinig zonlicht zien omdat ze hun huid bedekken, of bij vrouwen met een donkere huidskleur. De wetenschappers onderzochten tussen april 2004 en april 2005 het vitamine D gehalte van 545 ‘witte’ en 131 allochtone zwangere bezoeksters van de polikliniek verloskunde van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast keken ze naar het vitamine D gehalte in het navelstrengbloed van 442 autochtone en 81 allochtone baby’s. Hieruit blijkt dat 5% van de autochtone vrouwen en 6% van de ‘witte’ baby’s een ernstig vitamine D-gebrek heeft. Een gebrek aan vitamine D kan leiden tot spierklachten, maar wordt ook in relatie gebracht met vermoeidheid, pijnklachten in het bekkengebied en bovenbenen van de zwangere vrouw.

Onderzoek

Epidemiologische onderzoeken wijzen op een mogelijke relatie tussen vitamine D-gebrek en een verhoogd risico op auto-immuunziekten als multiple sclerose, diabetes, artritis en aandoeningen als schizofrenie en bepaalde vormen van kanker. Bovendien zou er een verband kunnen zijn met vroegtijdige botontkalking (osteoporose). De Gezondheidsraad adviseerde in 2000 al om zwangere vrouwen uit de risicogroep extra vitamine D te geven. Maar na een wetenschappelijk dispuut tussen verloskundigen, gynaecologen en huisartsen, bracht het Nederlands Huisartsen Genootschap in 2003 een richtlijn uit waarin werd gesteld dat dit niet nodig is. 
Het is in Nederland vrij gebruikelijk om kinderen die borstvoeding krijgen extra vitamine D-druppels te geven. Maar het is de vraag of deze wijsheid bekend is bij allochtone vrouwen.

Onderzoeksgegevens

Auteurs

J.P.M.Wielders, P.D.van Dormaël, P.F.Eskes en M.J.Duk

Doel

Bepalen van de prevalentie van vitamine D-deficiëntie bij zwangere vrouwen en hun pasgeborenen.

Methode

In de loop van een jaar (april 2004-april 2005) werd in de regio Amersfoort bij 545 zwangere vrouwen van Nederlandse/Europese (autochtone) afkomst en bij 131 van niet-Europese (niet-westerse allochtone; vooral Turkse of Marokkaanse) afkomst in de 10e en/of de 30e zwangerschapsweek calcidiol (25-hydroxyvitamine D3) en calcium in serum bepaald. Tevens werd bij 442 en 81 pasgeborenen van respectievelijk autochtone en niet-westerse allochtone afkomst de concentratie vitamine D en calcium in navelstrengbloed bepaald.

Resultaten

Bij 55% van de niet-westerse allochtone zwangeren werd een ernstige deficiëntie (< 20 nmol/l voor volwassenen) gevonden, ten opzichte van 5% van de autochtone zwangeren. Bij de niet-westerse allochtone pasgeborenen had 54% een ernstig vitamine D-gebrek (< 13 nmol/l voor pasgeborenen) en bij de autochtone groep pasgeborenen 6%. Vitamine D-concentraties bij de moeder rond de bevalling en bij haar pasgeborene waren sterk gecorreleerd (R = 0,84). De calciumconcentraties waren bij de zwangere vrouwen evenals bij de pasgeborenen niet significant verschillend tussen beide bevolkingsgroepen.

Conclusie

Ruim de helft van de zwangere vrouwen en hun pasgeborenen van niet-westerse allochtone afkomst had een ernstige vitamine D-deficiëntie. Screening op vitamine D-deficiëntie en adequate suppletie van deze risicogroep lijkt noodzakelijk. Oorzaken en gevolgen van vitamine D-deficiëntie in de zwangerschap worden besproken.

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden