Verwijzingsprotocol: borstvoedingsproblemen door ankyloglossie

Annet Mulder

Ankyloglossie, een te strakke tongriem, is een relatief vaak voorkomende congenitale afwijking. Men moet bij zuigelingen die slecht drinken alert zijn op een mogelijke ankyloglossie. Chirurgische correctie kan door middel van verschillende technieken waarvan de frenulotomie de eenvoudigste en snelste is.

Symptomen

Er kan sprake zijn van een ankyloglossie als de volgende borstvoedingsproblemen zich voordoen
 • Kind drinkt lang en vaak aan de borst zonder verzadiging
 • Kind komt matig tot slecht aan
 • Kind is onrustig aan de borst
 • Kind heeft afwijkende tongmotoriek; zie Hazelbakerscore
 • Moeder heeft pijn bij het voeden
 • Moeder heeft tepelkloven die niet genezen
 • Moeder heeft dreigende mastitis

Diagnose

Mondinspectie kind, bij twijfel volgens Hazelbakerscore
 • 14 = perfecte score (ongeacht uiterlijke kenmerken)
 • 11 = acceptabel mits uiterlijke kenmerken indien score is 10
 • Kleiner dan 11 = functie is beperkt; frenulotomie overwegen bij het falen van conservatieve behandeling
 • Kleiner dan 8 = score uiterlijke kenmerken; frenulotomie is geïndiceerd

Behandeling

Het uitgangspunt is dat de ouders kiezen voor borstvoeding voor hun kind en dat zij hierbij op alle mogelijke wijze ondersteund en geholpen worden. De doelstelling is: het kind drinkt voldoende aan de borst en moeder heeft geen pijnklachten. Afhankelijk van de ernst van de symptomen kan de behandeling eerst conservatief zijn: begeleiding bij het aanleggen en observatie.

Verwijzing

 • Bij aanhoudende of toenemende problemen bij moeder en/of kind verwijzen voor een snelle behandeling om verdere (borstvoedings-)problemen te voorkomen
 • Verloskundige naar de huisarts
 • Consultatiebureau-arts naar de huisarts
 • Lactatiekundige naar de huisarts
 • Adviseer de ouders om contact te leggen met een lactatiekundige voor begeleiding en nazorg

Behandelaar

Huisarts, eventueel kan hij zelf een frenulotomie uitvoeren. Doorverwijzen naar Maatschap KNO, ZGT Almelo. De ouders kunnen bij het maken van de afspraak aangeven dat het om een te kort tongriempje gaat. De afspraak wordt dan nog voor dezelfde dag gemaakt. Wanneer het kind zich op de kraam- of zuigelingenafdeling bevindt, knipt de vakgroep kinderartsen.

Behandeling

Behandeling volgens protocol KNO maatschap, frenulotomie zonder verdoving of narcose.

Nazorg en evaluatie

Verwijzing naar een lactatiekundige IBCLC voor begeleiding bij aanleggen en verzorging van de borsten. De wens is dat na de frenotomie de behandelaar verwijst naar een lactatiekundige om de borstvoedingsituatie na de ingreep te evalueren en verdere borstvoedingsbegeleiding te geven.
Frenulotomie is het klieven of laseren van een tongriem of lipbandje. Na de behandeling is enige nazorg van belang om de kansen op succesvolle afloop te vergroten. Er zijn drie documenten met instructies, die niet veel van elkaar verschillen. De stijl van is wat verschillend, dus de een spreekt je mogelijk beter aan dan de ander. Tip: geef het formulier aan je behandelaar of je lactatiekundige. En bekijk ook de filmpjes!

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden