Schokkend: zuigelingenvoeding in ziekenhuizen vaak niet hygiënisch bereid

Uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) blijkt dat vier op de tien ziekenhuizen zuigelingenvoeding niet klaarmaken volgens de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. In een aantal gevallen constateerde de VWA te veel bacteriën in de kunstvoeding.
De VWA en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dringen bij de ziekenhuizen aan op verbetering.
Wij schreven al eerder over deze besmetting in de column: Entero… wie?
Met name bij de afdelingskeukens waar zuigelingenvoeding wordt klaargemaakt, stelde de VWA tekortkomingen vast: werkbladen, flesjes en spenen werden onvoldoende gereinigd, persoonlijke hygiëne schoot tekort en bereide voeding werd te lang of te warm bewaard.

Schokkende conclusies uit het rapport van 2006

Centrale keuken

 • Bij 22% van de inspecties in de centrale keuken wordt aan één of meerdere temperatuursbeheersing
  items niet voldaan. (Temperatuursbeheersing bij bereiding, opslag en bewaren en bij uitgifte en
  serveren.)
 • Bijna 2% van de geanalyseerde richtwaarde monsters blijkt de richtwaarden uit de hygiënecode
  overschreden te zijn.

Afdelingskeuken

 • Bij 44% van de inspecties wordt aangegeven dat er alléén zuigelingenvoeding wordt bereid in de
  afdelingskeuken.
 • Gelet op de WIP richtlijn:
  voldoet 40% niet m.b.t. reiniging en desinfectie;
  23% voldoet niet m.b.t. persoonlijke hygiëne;
  21% voldoet niet m.b.t de bereiding;
  39% voldoet niet m.b.t. de temperatuursbeheersing bij opslag en bewaren.
 • 41% voldoet niet aan één of meerdere richtlijnen m.b.t. de bereiding en/of de temperatuursbeheersing bij opslag en bewaren en/of de reiniging en desinfectie.
 • Het aantal ernstige afwijkingen (3 van de 14) van het beperkt aantal monsters bevestigt, dat de hygiëne tijdens de bereiding regelmatig niet op orde is.
 • Op afdelingskeukens wordt onvoldoende gewerkt volgens de WIP-richtlijn. Daarmee worden
  onacceptabele risico‘™s gelopen voor zuigelingen.

Integraal jaarplan

Het VWA-onderzoek maakt onderdeel uit van een integraal jaarplan (2006) van rijksinspecties voor ziekenhuizen. In het gezamenlijke jaarplan, dat onder regie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is opgesteld, maken de rijksinspecties duidelijk op welke manier ze de activiteiten onderling afstemmen. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft gekeken naar de hygiëne in de centrale keukens en de afdelingskeukens.

De VWA heeft samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de resultaten van het onderzoek onder de aandacht gebracht van de Raden van Bestuur van de ziekenhuizen. In het najaar gaat de VWA de afdelingskeukens waar zuigelingenvoeding wordt klaargemaakt en centrale keukens in de ziekenhuizen opnieuw inspecteren.

Lees het volledige rapport

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden