De politiek en vijf stellingen over borstvoeding

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni vroeg redacteur Janneke Goudswaard van bv-organisatie LLL politieke partijen naar hun standpunten op het gebied van borstvoeding. De partijen die nu een zetel hebben en/of volgens peilingen van medio april een zetel zouden kunnen halen, werden bevraagd. De resultaten vind je in deze poster. De organisatie neemt zelf geen politieke standpunten in, net zo min als het Kenniscentrum Borstvoeding dat doet. We geven hiermee ook geen stemadvies. Maar willen juist voor jullie duidelijk maken, hoe de verschillende politieke partijen aankijken tegen de geboden stellingen.

De stellingen

  t

 • Stelling 1 – Het is belangrijk dat de borstvoedingcijfers in Nederland stijgen.
 • t

 • Stelling 2 – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient het Masterplan borstvoeding 2008-2011 een vervolg te geven. Het beschikbare budget dient de komende jaren minimaal te worden geconsolideerd.
 • t

 • Stelling 3 – Het bevallingsverlof (nu zestien weken) dient te worden verlengd tot minimaal 26 weken om het geven van uitsluitend borstvoeding tot zes maanden beter haalbaar te maken voor moeders.
 • t

 • Stelling 4 – Moeders moeten probleemloos gebruik kunnen maken van het wettelijk geregelde voedings- en kolfrecht. Er moet meer toezicht komen op de mate waarin werkgevers hun verplichtingen hieromtrent nakomen.
 • t

 • Stelling 5 – De warenwet moet worden aangescherpt wat betreft de marketing van kunstmatige zuigelingenvoeding. De gedragscode van WHO en Unicef dient volledig te worden nageleefd.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden