Meer borstvoeding leidt tot flinke kostenbesparing én gezondheidswinst

Het plan om het aantal pasgeborenen dat borstvoeding krijgt te verhogen, leidt niet alleen tot preventie van ziekten, maar levert ook enorme besparingen van jaarlijks € 10 miljoen op in de gezondheidszorg. Zo blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Met het Masterplan Borstvoeding wil de Nederlandse overheid promoten dat 85% van de Nederlandse moeders [het zijn er nu 81%] na de geboorte van hun kind start met borstvoeding en dat na zes maanden nog steeds 25% van de moeders exclusieve borstvoeding geeft. De effecten hiervan op de besparingen in de gezondheidszorg zijn berekend, en hoewel er vele aannames hierbij gemaakt zijn, lijkt het Masterplan een succesvolle interventie. Wanneer de nieuwe doelstelling van VWS wordt bereikt, zullen naar verwachting per jaar € 10 miljoen netto contante waarde aan kosten op de gezondheidszorg worden bespaard.
De grootste gezondheidswinst en besparingen kunnen worden bereikt wanneer álle pasgeborenen minimaal zes maanden borstvoeding krijgen. Men verwacht ook dat een groter effect wordt bereikt met maatregelen gericht om alle pasgeborenen borstvoeding te laten krijgen dan met maatregelen alleen gericht op het verlengen van de periode van borstvoeding door moeders die dat nu al drie maanden doen.

Literatuuronderzoek laat zien dat borstvoeding gunstige gezondheidseffecten heeft, zowel op korte termijn als op lange termijn. Overtuigend bewijs is aanwezig dat borstvoeding bij het kind een beschermend effect heeft op infecties van het maagdarmkanaal, middenoorontsteking, overgewicht en hoge bloeddruk en voor de moeder op reumatische artritis. De gezondheidseffecten en de besparingen in de gezondheidszorg van verschillende interventies op het gebied van borstvoeding zijn gesimuleerd en vergeleken met de huidige situatie.

Bron

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden