Borstvoeding in gevaar door diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME)?

oproep_mm_1.jpgWerknemers die op hun werk in aanraking komen met diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) kunnen daar schadelijke effecten van ondervinden. Zwangeren lopen een risico dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Aldus de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van SZW. DEGME wordt onder meer toegevoegd aan brandstof voor vliegtuigen, professionele drukinkt en in textielverf.
De Gezondheidsraad ging, in opdracht van het ministerie van SZW, na of beroepsmatige blootstelling aan DEGME kwaad kan voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Ook is gekeken of DEGME nadelige effecten geeft op of via de borstvoeding. De commissie stelde een classificatievoorstel samen, dat is geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie.

De Gezondheidsraad stelt nu voor om DEGME alleen te classificeren voor effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Op basis van deze effecten wordt voorgesteld om DEGME te classificeren als een stof die wordt verondersteld schadelijk te zijn voor de menselijke voortplanting (EU-categorie 1B). Over de effecten op de vruchtbaarheid en op of via borstvoeding zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te trekken.

Het advies van de raad is het uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof. Per januari 2018 wordt DEGME toegevoegd aan de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.

De publicatie 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (DEGME) (nr. 2017/21) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting.

Bron 2017: Arboportaal

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden