Brochure ‘De eerste weken’

Aanstaande moeders die zich voorbereiden op het geven van borstvoeding hebben daar na de bevalling veel profijt van. Weet wat je kunt verwachten van je baby. Hoe moet je aanleggen, hoe vaak en hoe lang. Hoe ziet de melk er uit? De antwoorden op deze eerste vragen kunnen veel rust geven in die, soms hectische, eerste weken. Het is voor de jonge ouders prettig om in die periode een geheugensteuntje bij de hand te hebben.
Juist omdat het voor ouders zo belangrijk is om over deze basiskennis te beschikken, is de prijs laag gehouden. Dit brengt bovendien als voordeel met zich mee, dat de brochure kan dienen als ‘˜uitdeler‘™, bijvoorbeeld in een informatiepakket voor zwangeren.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden