Enquête borstvoeding of kunstvoeding: moeders geven meer en langer de borst!

logoBB.png
BabyBytes hield laatst een enquête onder haar lezeressen over het voeden van hun kind met moedermelk aan de borst of met kunstvoeding en een fles. Aan de enquête deden 2651 respondenten mee.

De opvallendste punten die uit de reacties naar voren kwamen

  • 79% van de moeders heeft borstvoeding gegeven, waarvan 56% minstens een half jaar.
  • 25% van de moeders geeft na twee jaar nog borstvoeding.
  • De belangrijkste reden voor moeders om niet aan borstvoeding te beginnen is het feit dat het ‘te onzeker is’ en dat het als ‘te veel gedoe’ wordt omschreven (62%).
  • Van de moeders die wel borstvoeding wilden geven, maar bij wie het niet is gelukt, geeft 30% aan dat dit komt door gebrekkige hulp van deskundigen.
  • 90 van de 257 moeders bij wie de borstvoeding niet is gelukt, wijten dit aan een te lage melkproductie.

Ԭ

Borstvoeding heeft de voorkeur

Bijna 80% van de respondenten gaf of geeft borstvoeding; 10% koos of kiest er bewust voor om hier niet aan te beginnen. 257 moeders geven aan graag borstvoeding gegeven te hebben, maar bij hen is het door verschillende redenen niet gelukt.

Langer voeden

Een ander punt is dat 517 moeders aangeven ook na de tweede verjaardag hun kind borstvoeding te geven. Dit is overigens conform de richtlijnen van de WHO (World Health Organization).

Bewust geen borstvoeding

Ruim 10% van de moeders geeft aan bewust voor het voeden van kunstvoeding met een fles te hebben gekozen. De belangrijkste reden voor de keuze het kind met kunstvoeding te voeden, is dat ze het te onzeker vinden (32%) of dat het hen teveel gedoe lijkt (30%) om het kind te voeden aan de borst. In 25% van de gevallen zou er een medische reden geweest zijn waarom moeders geen borstvoeding kunnen geven. 14% van de vrouwen geeft aan niet met haar borsten bloot te willen in het openbaar en noemt dat als reden om geen borstvoeding te willen geven.

Hulpverlening

Bij 62% van de vrouwen ging het opstarten van de borstvoeding niet heel soepel en was er hulp nodig om dit op gang te krijgen. De productie kwam niet makkelijk op gang of het voeden werd als pijnlijk ervaren. Opvallend is dat in 30% van de gevallen de medische hulp (verloskundige, kraamverzorgende en verpleegkundige) tekort schoot. Moeders geven aan dat de hulpverlener vaak te weinig kennis had, geen geduld had of zelfs – tegen de wens van de moeder in – bleef aansturen op het geven van kunstvoeding. Waarom er niet een lactatiekundige ingeschakeld werd, wordt niet genoemd in het persbericht.

Melkproductie

203 moeders gaven aan wel graag borstvoeding gegeven te hebben, maar bij hen is het niet gelukt. In 44% van de gevallen kwam dit, volgens de moeders, door een te lage melkproductie. 31% geeft aan dat de baby niet goed aanhapte en bij 24% van de moeders deed het teveel pijn om door te gaan met voeden. Ook onzekerheid of het gebrek aan steun vanuit de omgeving waren belangrijke redenen voor moeders om te stoppen met het geven van borstvoeding.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden