Positieve acties

column-111.jpgHet RIVM komt binnenkort met de officiële richtlijn op de proppen die huilbaby’s van het huilen moeten afhelpen. Daar is al veel over geschreven, ook op borstvoeding.com. Lactatiekundigen en psychologen togen naar het RIVM en lieten een duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd tegengeluid horen. Raadt eens wat het RIVM doet? De conceptrichtlijn wordt richtlijn.
Ik vraag me af hoe een instantie als RIVM, die onderdeel uitmaakt van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een niet-wetenschappelijk onderbouwde richtlijn kan steunen? Overheidsinstanties behoren hun beleid te baseren op objectiveerbare bronnen. Toch?

De richtlijn zoals deze er nu gaat komen is in de praktijk allang een gegeven. Ouders krijgen een pakket aan maatregelen geadviseerd. Niet alleen wanneer zij aangeven een baby te hebben die in hun ogen veel huilt, maar ook preventief wordt over de richtlijn verteld. Lactatiekundigen stellen dat de richtlijn borstvoedingonvriendelijk is en psychologen stellen dat deze babyonterend is. De richtlijn is gebaseerd op slechts één onderzoek waar overigens ook nog veel kritiek op is.

Inmiddels heeft zich een aantal lactatiekundigen, psychologen en ervaringsmoeders verenigd en beraden zij zich op verdere actie. Bijzonder interessant én verheugend vind ik persoonlijk de tegenbewegingen die op gang komen. Het zijn moeders die de huilrichtlijn niet begrijpen, zich ertegen verzetten en andere moeders willen voorlichten, begeleiden en steunen. Niet alleen interessant vind ik het, ik heb ook respect voor de moeders die andere moeders tot steun willen zijn. Want zijn moeders niet de beste ervaringsdeskundigen?

Neem nu de groep moeders van Beebie. Actief sinds eind november. Zij komen met een tegengeluid in deze tijd van verharding van adviezen aan ouders over de verzorging van baby’s, zoals de rigide richtlijn voor huilbaby’s. De moeders van Beebie zijn van mening dat er verschillende manieren van opvoeden zijn. Dat ieder kind uniek is en iedere ouder ook. Zij vinden het belangrijk dat moeders en vaders hun kind kunnen opvoeden vanuit hun hart en dat ouders heus wel mogen uitgaan van de behoeftes van hun kind en van henzelf. Iets wat volgens het RIVM voorkomen schijnt te moeten worden… Op Beebie geven moeders de informatie die andere ouders kan steunen.

Er zijn ook éénpersoons initiatieven. Zoals de student die reflexzonetherapie aanbiedt om moeders met een huilbaby te helpen vanuit haar studie. En de moeder van MoederNatuurlijk die haar huis openstelt en gastvrouw wil zijn voor moeders met een huilbaby. Zij heet hen welkom bij haar thuis op de thee, gewoon om eens van moeder tot moeder een gesprek te voeren. Zij wil een ander geluid laten horen: niet het standaard huilen-met-kookwekkeradvies van het RIVM, maar een persoonlijk advies waarmee de rust en geborgenheid in huis weer kan worden teruggevonden. Op MoederNatuurlijk geeft zij meer informatie.

Borstvoeding.com blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Ik zal waar nodig acties en initiatieven ondersteunen en blijven opkomen voor de borstvoeding. Maar meer nog dan gerichte acties zal ik de moeder tot moeder initiatieven die perspectief bieden op een succesvolle borstvoedingperiode en gelukkige babytijd, pontificaal ondersteunen.

Meer over deze initiatieven lees je hier!

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen