WHO groeistandaard en voedingspatroon kinderen

De groei van baby’s is sterk gekoppeld aan wat ze te eten krijgen. De voordelen van borstvoeding wat betreft voedingswaarde, ontwikkeling van het immuunsysteem en groei zijn bewezen. Borstvoeding is ook de natuurlijke standaard voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Moedermelk zorgt niet alleen voor een goede groei, maar bevordert ook nog de cognitieve ontwikkeling en de gezondheid op lange termijn. Genoeg redenen om borstgevoede baby’s als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van nieuwe groeicurven.

Afwijkende groeicurven

Bij deze nieuwe groeicurven wordt afgeweken van eerdere groeicurven die werden gebruikt om baby’s en kinderen te meten. Bestaande groeicurven zijn gebaseerd op baby’s die of borstvoeding, of kunstvoeding of een combinatie van beide kregen. In eerdere onderzoeken werd niet op voeding geselecteerd.

Omdat borstgevoede baby’s slanke baby’s zijn, wijkt de vorm van de curve van de nieuwe WHO normen af van eerdere groeicurven. Dit is vooral te zien in de curven voor de groei in het eerste half jaar. Dit omdat kinderen in het eerste half jaar van hun leven verhoudingsgewijs heel hard groeien.
De kinderen die voor dit WHO-onderzoek geselecteerd werden, zijn, na de eerste zes maanden, gevoed volgens de richtlijnen voor bijvoeding zoals die worden aanbevolen in de Global strategy for infant and young child feeding [Wereldwijde strategie voor het voeden van baby’s en kinderen]

Wat is de Global strategy for infant and young child feeding?

Eén van de hoekstenen van het beleid voor gezonde ontwikkeling van kinderen is voeding. WHO en UNICEF hebben in 2002 samen de Global Strategy for Infant and Young Child Feeding ontwikkeld. Het is een gids die landen kunnen gebruiken om hun beleid op het gebied van voedingsgewoonten, voedingswaardestatus, groei, gezondheid en zodoende de daadwerkelijke overleving van baby’s en kinderen.

In het beleidsplan wordt gesteld dat borstvoeding een ongeëvenaarde manier is om in het ideale voedsel voor de gezonde groei en ontwikkeling voor kinderen te voorzien. Baby’s zouden de eerste zes levensmaanden alleen borstvoeding moeten krijgen om een optimale groei, ontwikkeling en gezondheid te bereiken. Daarna, om in hun ontwikkelende voedingsbehoeften te voorzien, zouden ze gezonde en veilige bijvoeding moeten krijgen terwijl de borstvoeding doorgaat tot de leeftijd van twee jaar of ouder.

Bijvoeding is het extra eten en drinken rijk in voedingstoffen dat voor alle kinderen aan het einde van de eerste zes maanden van hun leven wordt aangeraden. De overgang van exclusieve borstvoeding naar bijvoeding duurt over het algemeen tussen de zes tot 18 à 24 levensmaanden en het is een heel kwetsbare periode. Veel problemen in het voedingspatroon van kinderen ontstaan in deze periode. Deze overgangsperiode kan voor kinderen zelfs het begin van ondervoeding betekenen. Daarom is het belangrijk dat baby’s geschikte, gezonde en veilige bijvoeding krijgen die er voor zorgen dat er een goede overgang wordt gemaakt van borstvoeding naar het volledige meedoen met de familiemaaltijden.

Bewijzen

Het beleidsplan is gebaseerd op het bewijs dat voeding een cruciale rol speelt in de eerste maanden en jaren van het leven en op het belang van goede voedingsgewoonten om een optimale gezondheid te bereiken. Gebrek aan borstvoeding verhoogt de kansen op een slechte gezondheid. De levenslange impact kan onder meer slecht presteren op school, verlaagde productiviteit, beschadigde intellectuele en sociale ontwikkeling en chronische ziektes inhouden.

Slechte groei bij baby’s door slechte voeding kan tot ondervoeding leiden vooral bij kinderen in ontwikkelingslanden. Als dit later in het leven wordt opgevolgd door een verhoogde inname van calorieën, koolhydraten, vetten enzovoorts, weer kan leiden tot obesitas. Het is niet ongebruikelijk om een ondervoed kind in hetzelfde gezin als een overvoede volwassene aan te treffen. Deze ontwikkeling staat ook bekend als de ‘dubbele last van slechte voeding’. Zie ook Slechte voeding, ondervoeding, overvoeding [4]

Hoe zullen de nieuwe WHO standaarden voor groei van het kind, de implementatie van het wereldwijde beleid voor baby en jonge kind voeding ondersteunen?

De nieuwe standaarden zijn een belangrijk instrument om de groei van baby en kind in de gaten te kunnen houden. De standaarden kunnen tevens gebruikt worden om het beleid dat weergegeven is in de Global Strategy for Infant and Young Child Feeding te toetsen.

Volledige toepassing van de nieuwe inzichten die door de groeicurven zijn ontstaan zal het mogelijk maken dat moeders een veilige omgeving krijgen waarin zij hun kinderen zelf kunnen voeden.

De nieuwe groeicurven zelf voorzien in het noodzakelijke meet- en evaluatie-instrument voor ouders, zorgverleners en beleidsmakers. Ze geven inzicht in gezonde groei. Dragen eraan bij dat er op tijd gescreend wordt en behandeld bij grote afwijkingen, bevelen gezonde voedingsgewoonten aan en volgen het groeipatroon wat daarbij hoort.

Lees en bekijk ook

Artikelinformatie

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden