WHO groeistandaard voor kinderen


In 2006 zijn door de World Health Organisation (WHO) nieuwe groeicurven voor de groei van baby’s en kinderen tot vijf jaar vrijgegeven. Deze groeicurven zijn voor het eerst gebaseerd op hoe een kind zou moeten groeien. Tijdens het onderzoek voor deze groeicurven is vast komen te staan dat kinderen overal ter wereld, met een gezonde start, op dezelfde manier groeien in lengte en gewicht.
Het is de bedoeling dat de nieuwe groeicurven een veelgebruikt meetinstrument worden voor de groei van kinderen. De groeicurven kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld door overheden, gezondheidsorganisaties, consultatiebureaus, ouders, onderzoekers en fabrikanten van medicijnen. Allemaal kunnen ze op hun eigen manier bijdragen aan een gezonde groei voor kinderen. Dit door beleid, goed medisch advies en juiste medicijnen. De groeicurven geven een beeld van wat die gezonde groei is, waar naar moet worden gestreefd. Door de werkelijkheid te vergelijken met deze groeicurven kan ook vooruitgang of achteruitgang in de gezondheid van kinderen snel aan het licht komen.

Hoe zien de nieuwe groeicurven eruit en wat laten ze zien?

De groeicurve is voor ouders, verzorgers en medici een bekend verschijnsel. Op een tabel worden lengte en gewicht afgezet tegen leeftijd. Huidige groeicurven vergelijken dit met de gemiddelden die er zijn voor de leeftijd van het kind. De nieuwe groeicurven van de WHO vergelijken de groei van kinderen met wat deze zou moeten zijn. Zo wordt naar optimale groei van kinderen gestreefd. De WHO heeft curven voor jongens en voor meisjes, voor nul tot een jaar en voor nul tot vijf jaar.

Afwijkende lengte of gewicht van een kind, kan duiden op gezondheidsproblemen. Als een kind bijvoorbeeld onder het gewicht is voor zijn leeftijd (onder de rode lijn in de gewichtscurve) of te kort is (onder de rode lijn in de lengte curve) dan kan dit duiden op gezondheidsproblemen. Hoe verder onder de rode lijn, hoe ernstiger. De curves helpen bij het opsporen van gezondheidsproblemen en aan de hand van de groei kan vervolgens worden geëvalueerd wat het effect van het ingrijpen is.

Body Mass Index

Er is nu voor het eerst een geschikte Body Mass Index (BMI) voor kinderen tot vijf jaar. Het belangrijkste doel van deze BMI is overgewicht bij kinderen vroeg opsporen.
Naast de groeicurven heeft de WHO ook de ontwikkeling van kinderen gevolgd. Hieruit volgden mijlpalen in de motorische ontwikkeling voor onder andere zitten, staan en lopen.

In totaal zijn er meer dan dertig verschillende soorten groeicurven gemaakt. In de praktijk zullen de meeste artsen en ouders maar een paar van deze curven gebruiken. De curven voor lengte, gewicht en BMI, zullen veel gebruikt worden. De overige grafieken zijn, bijvoorbeeld, nodig bij bevolkingsonderzoek.

Waarin verschillen de WHO groeistandaard van de huidige groeicurven?

Op meerdere punten verschillen deze nieuwe groeicurven van alle groeicurven die tot nu toe gemaakt zijn.

Als eerste beschrijven ze hoe kinderen zouden moeten groeien. Daarmee is de benadering anders dan die tot nu toe was. Huidige groeicurven beschrijven namelijk hoe kinderen gemiddeld groeien. De WHO heeft de optimale groei voor kinderen in kaart gebracht. Dat betekent dat met deze groeicurven meer over de groei kan worden gezegd. Tot voor kort kon alleen gezegd worden hoe de groei van een kind zich verhoudt tot het gemiddelde. De groei van een kind kan met de WHO curve ook inhoudelijk beoordeeld worden.

Vervolgens zijn deze groeicurven gebaseerd op borstgevoede en dus goed gevoede kinderen. Borstvoeding is de voeding die, door de natuur, voor het kind is bedoeld. Daarom is ervoor gekozen om borstgevoede kinderen als norm te nemen. Bij oude groeicurven werd uitgegaan van een mengeling van kinderen die de fles, borst of een combinatie hiervan kregen.

Tot slot is het onderzoek voor deze groeicurven in zes verschillende landen, op zes verschillende continenten uitgevoerd. En daarmee hebben de resultaten voor het eerst tot een internationale norm geleid.

Daarnaast is de ontwikkeling van een BMI voor kinderen tot vijf jaar een belangrijke aanvulling op de groeicurven. Deze was er tot voor kort niet. In combinatie met de mijlpalen voor motorische ontwikkeling is er een unieke link tussen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling gelegd.

Hoe zijn de nieuwe groeicurven ontwikkeld?

De groeicurven van de WHO zijn het resultaat van onderzoek dat al in 1997 is begonnen. Het doel was een nieuwe standaard ontwikkelen voor lichamelijke groei, voedingsstatus en motorische ontwikkeling van kinderen, van nul tot vijf jaar.
Uiteindelijk is het Multicentre Growth Reference Study (MGRS) een maatschappelijk gedragen onderzoek geweest in verschillende culturen. Het onderzoek is in Brazilië, Ghana, India, Noorwegen, Oman, en de Verenigde Staten uitgevoerd.

Er zijn 8440 kinderen gevolgd. Deze kinderen groeiden op in een omgeving die gezonde leefgewoonten er op nahield. Voorbeelden hiervan zijn borstvoeding, gezond eten, voorkomen en op tijd ingrijpen bij ziekte. Daarnaast hebben hun moeders tijdens de zwangerschap en daarna niet gerookt. Ook stonden zij garant voor goed gezondheidszorg voor hun kinderen.

Het onderzoek werd geleid door de WHO en ondersteund door verschillende overheden. Bovendien werd het ondersteund door verschillende takken van de Verenigde Naties. Voor financiële sponsoring zorgden de overheid van Brazilië, Nederland, Noorwegen, OMA, VS en de Bill and Melinda Gates Foundation.

Wanneer en hoe zullen de WHO groeistandaard beschikbaar zijn voor landen en gezondheidsmedewerkers?

Vanaf de dag dat de curven zijn vrijgegeven (27 april, 2006) zijn ze op de website van de WHO te vinden en voor gebruik te downloaden. Ministers van gezondheidszaken, landelijke kinderartsverenigingen en verder iedereen binnen de gezondheidszorg mag zelf bepalen of en wanneer ze deze curven willen gebruiken.

Lees en bekijk ook

\r

\r

Artikelinformatie

  • Wat zijn de nieuwe WHO groeistandaarden voor kinderen? [1] is een vertaling van What are the WHO child growth standards?
  • Vertaling is verzorgd door Anne-Marie van den Boogaard en Charlene Geertsema
  • Gecontroleerd: 10-05-22

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden