Borstvoeding en groeicurves [2]: de omgekeerde wereld

Vrouwen die stoppen met borstvoeding, geven daarvoor het vaakst als reden op dat ze denken dat ze te weinig melk hebben. Dit is merkwaardig, omdat dit in 99 procent van de gevallen geen fysiologische werkelijkheid is. Zo luidt één van de conclusies van een TNO-onderzoek naar redenen om te stoppen met borstvoeding uit 1997/1998.

De omgekeerde wereld

De onderzoekers kunnen dit fenomeen niet verklaren maar suggereren onder meer dat het te maken heeft met onwetendheid van ouders, medici en zorgverleners met betrekking tot het specifieke groeipatroon van borstgevoede kinderen. Kinderen gevoed met kunstvoeding groeien vanaf een maand of drie, vier namelijk sneller dan hun borstgevoede leeftijdgenoten. En dus krijgen veel ouders van borstgevoede baby’s rond of na die periode te horen dat hun kind niet goed zou groeien. Helaas is nog niet elke gezondheidswerker op de hoogte van het feit dat kinderen die uitsluitend moedermelk te drinken krijgen een ander groeipatroon hebben dan hun kunstgevoede leeftijdgenoten. Omdat de standaard groeiboek-groeicurves gebaseerd zijn op de groeigegevens van voornamelijk met kunstvoeding gevoede kinderen, lijkt er bij de borstgevoede kinderen een probleem te zijn. Regelmatig wordt dan ten onrechte het advies gegeven om te gaan bijvoeden met kunstvoeding of vast voeding óf wordt het advies gegeven om te stoppen met het geven van borstvoeding. En dan had de moeder dus ‘te weinig melk’.

Borstgevoede baby’s de norm

De World Health Organisation (WHO) is nu met cijfers gekomen en rekent af met dit misverstand. Deze gerenommeerde organisatie ronde in 2006 een veertien jaar lopend onderzoek af naar de groei van borstgevoede kinderen. De conclusies zijn niet mals en de WHO stelt dat kinderen die borstvoeding krijgen niet beoordeeld kunnen worden aan de hand van gegevens verkregen uit onderzoek naar kinderen die overwegend kunstvoeding kregen; en zij verwerpt het feit dat kunstvoedingscurves op dit moment de norm zijn. ‘Borstgevoede baby’s zijn de biologische norm,’ stelt WHO-medewerkster Mercedes de Onis vast. Dit uitgangspunt heeft volgens de WHO consequenties voor de beoordeling van de groei en gewichtstoename van álle baby’s.

Kunstgevoede baby’s lijden aan overgewicht

Niet de borstgevoede baby’s groeien te langzaam; hun met kunstvoeding gevoede leeftijdgenoten groeien te snel. Baby’s die kunstvoeding krijgen, eten al in de wieg teveel. Hun ouders zouden zo’n zeven procent minder in hun flesjes moeten stoppen om de energie-opname in evenwicht te brengen met hun activiteit en groeibehoefte. Overgewicht op zo’n jonge leeftijd vormt een extra risico voor overwicht op latere leeftijd. De onderzoekers menen dat het overvoeren van baby’s een deel van een verklaring vormt voor het feit dat de huidige generatie volwassenen de dikste aller tijden is. De groeicurves die nu algemeen in gebruik zijn, zijn namelijk gebaseerd op onderzoeken naar voornamelijk kunstgevoede kinderen in de zeventiger jaren.

In het WHO-onderzoek werden veertien jaar lang 8440 kinderen gevolgd in Brazilië, Ghana, India, Noorwegen, Oman en de VS. Een belangrijk en door het onderzoek vooropgezet gegeven is dat alle kinderen die aan het onderzoek meededen, opgevoed werden in een omgeving waar borstvoeding en gezonde voeding gepromoot werd en waar maatregelen waren genomen ter voorkoming en controle van infecties. Daarnaast volgden hun moeders gezondheidadviezen op zoals het niet-roken tijdens en na de zwangerschap. Ook zorgden deze moeders ervoor dat hun kinderen adequate gezondheidszorg kregen.

De WHO presenteerde de nieuwe groeicurves begin 2006. De WHO zou graag zien dat de nieuwe curves in de plaats komen van de curves die op dit moment worden gehanteerd in de gezondheidszorg.
Met deze nieuwe WHO groeistandaard voor kinderen is het mogelijk om te laten zien hoe kinderen zouden moeten groeien. Deze curven laten zien dat alle kinderen over de hele wereld een zelfde standaard van lengte, gewicht en ontwikkeling kunnen bereiken met goede voedingsgewoonten, goede gezondheidszorg en een gezonde leefomgeving.

Lees en bekijk ook

Bronvermelding

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden