WHO normen voor de groei van kinderen

In 1997 wees grootschalig onderzoek van het WHO uit dat het tijd was om nieuwe normen te formuleren voor de groei van kinderen. Deze nieuwe normen beschrijven hoe kinderen verwacht worden te groeien en niet, zoals de oude statistieken, hoe kinderen groeien. Daarnaast kunnen deze nieuwe normen overal ter wereld gebruikt worden; ze zijn niet tijd- en plaatsgebonden, zoals veel van de toen geldende normen dat wel zijn.

De huidige groeicurven

Bestaande statistieken bieden alleen mogelijkheid om de groei van een kind te vergelijken met de gemiddelden. De groei van kinderen kan hiermee niet worden beoordeeld als gezond of ongezond. In tegenstelling tot deze statistieken, bevatten normen mijlpalen. Dit maakt dat normen een effectiever hulpmiddel zijn om verbeteringen in de ontwikkeling van kinderen te evalueren. Internationale normen om te laten zien hoe kinderen zouden moeten groeien, bieden bovendien de mogelijkheid om kinderen uit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het inzicht wat zo in de groei van kinderen ontstaat, kan bijdragen aan gericht beleid en steun om gezonde groei van kinderen te bevorderen.

De kinderen die zijn gevolgd

Kinderen die voor de studie van de WHO zijn gevolgd, zijn zorgvuldig uitgezocht, wat heeft bijgedragen aan goede normen. Dit maakt de normen tot een betrouwbaar en makkelijk in te zetten hulpmiddel, om inzicht te bieden in hoe goed kinderen groeien en zich ontwikkelen. Hierbij kan zowel gekeken worden naar individuele kinderen als naar alle kinderen uit een land of streek. Het inzicht wat hierdoor ontstaat kan worden gebruikt om actie te ondernemen.

Hopelijk bieden deze nieuwe normen een hulpmiddel om de kennis en praktische vaardigheden in de zorg te professionaliseren. De normen kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat groeiproblemen, als te veel of te weinig aankomen, op tijd worden opgespoord en door medici goed kunnen worden behandeld. Hierdoor zullen problemen als ondervoeding, overvoeding en obesitas kunnen worden voorkomen en daarmee ook de gevolgen van deze beide. Zie ook achtergrond artikel Slechte voeding, ondervoeding, overvoeding [4]

Wat maken de normen voor verschil als het gaat om de belangen van kinderen?

Er is nu wetenschappelijk bewijs dat kinderen uit verschillende delen van de wereld, door gezonde voeding hetzelfde groeipatroon vertonen. De normen bieden verantwoorde onderbouwing en inzicht in een gezonde start van een kinderleven. Deze kennis draagt bij aan het bereiken van het doel dat ieder kind een gezonde start krijgt. Iets waar alle kinderen recht op hebben.

De huidige normen worden vooral gebruikt als een meetlat om de groei van een kind tegen af te zetten en te evalueren. De nieuwe normen zijn veel meer dan alleen een meetlat. Ze zullen een effectief instrument zijn in het meten van de gezondheid van een populatie en het evalueren hiervan. Zowel op nationaal, internationaal en wereldwijd niveau kan de groei van kinderen worden gevolgd.

Door de kwetsbare gezondheid van kinderen, zijn gegevens over hun welzijn veelzeggend. De gezondheid en groei van kinderen zegt veel over de sociale en economische stand van zaken in de samenleving waar ze leven. Met de nieuwe normen kan dit voor het eerst in kaart worden gebracht.

Body Mass Index

Daarnaast biedt de nieuwe Body Mass Index (BMI) de standaard voor verhouding tussen lengte en gewicht, mogelijkheden om overgewicht en obesitas op tijd op te sporen en preventief te behandelen.

De nieuwe groeicurven zullen ook bijdragen aan verdere ontwikkeling van de VN rechten voor het kind op goede gezondheid en ontwikkeling. Het internationale karakter van de nieuwe groeicurven zorgt ervoor dat ze een overal inzetbaar instrument vormen.
Deze nieuwe curven laten zien dat niet zozeer genetisch aanleg, maar vooral verschil in omgevingsfactoren zorgt voor verschil in groei en ontwikkeling. Door het stellen van een norm, is er iets concreets om naar te streven als het gaat om het verwezenlijken van het recht dat een kind heeft op goede gezondheid en ontwikkeling.

Wat zijn de optimale omstandigheden voor een kind om goed te groeien en ontwikkelen?

De normen zijn gebaseerd op belangrijke voorwaarden voor zorg, voeding en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld:

 • Goede en gezonde voeding zijn tijdens de kindertijd heel belangrijk: borstvoeding moet worden ondersteund, beschermd en gestimuleerd. Wanneer kinderen zelf leren eten, moeten ze voedzaam, volwaardige en gezonde voeding krijgen als bijvoeding. Zie ook achtergrondartikel Welk verband is er tussen de ontwikkeling van de WHO groeistandaard en het voedingspatroon van baby’s en kinderen? [3]
 • Invoeren van de inhoud van Wereldwijd programma voor baby en kindervoeding (2002) en daarnaast aanbieden van nationale richtlijnen voor kindervoeding, zijn cruciaal. Borstgevoede kinderen zijn slankere kinderen, een gegeven dat is onderbouwd door de nieuwe statistieken Zie ook Welk verband is er tussen de ontwikkeling van de WHO groeistandaard en het voedingspatroon van baby’s en kinderen? [3]
 • Vaccinaties en goede medische zorg moeten beschikbaar en bereikbaar zijn voor alle baby’s en jonge kinderen en hun families. De samenleving waar ze in opgroeien moet er alles aan doen om al inde zwangerschap goede zorg voor moeder en kind te hebben.
 • Zwangere vrouwen en moeders mogen niet roken.

De eerste stap hierin is het landelijk invoeren van de nieuwe normen, dit in alle landen. En zo elke kind voorzien van een eigen groeicurve waarop zijn/haar groei wordt genoteerd. Wanneer deze dan afwijkt, moeten de deskundige weten hoe hierop te reageren en dit ook doen.

Zijn de nieuwe normen alleen voor kinderen in ontwikkelingslanden?

De nieuwe WHO groeistandaard voor de groei van kinderen zijn opgesteld voor kinderen overal ter wereld. Ze zijn bedoeld om de groei te volgen van deze kinderen, onafhankelijk van hun afkomst, status of het type voeding dat ze krijgen.

De normen zijn dus zowel voor ontwikkelde als ontwikkelingslanden. In ontwikkelde landen maakt men zich zorgen over obesitas bij jonge kinderen, maar de groeicurven die nu gebruikt worden kunnen het probleem pas opsporen als het al te laat is. Het kind heeft al overgewicht. Voor deze landen is de nieuwe norm een goed hulpmiddel om risico op overgewicht op tijd in kaart te hebben, op het moment het nog te beheersen en te voorkomen is.

De groeicurven zijn dus een instrument om goede gezondheid en groei van kinderen overal ter wereld mogelijk te maken.

Hoe zullen de nieuwe normen gebruikt worden door…

 • Medici?
  De nieuwe normen en bijhorende cursussen bieden medici een effectief hulpmiddel bij het screenen van de groei van kinderen die zij onder hun hoede hebben. De normen kunnen zorgen voor vroegtijdige en adequate behandeling van afwijkingen. Bovendien dragen de inzichtelijke normen bij aan goede begeleiding van ouders en verzorgers.
 • Voedingsdeskundige?
  De normen geven inzicht in de voedingspatronen van individuen of groepen mensen en kunnen gebruikt worden om de groei en ontwikkeling van kinderen te volgen.
 • Kind en Gezondheidsinstanties?
  Als een middel om te bereiken dat alle kinderen gezond groeien en zich goed ontwikkelen. De mogelijkheid die een kind heeft om zich te ontwikkelen wordt zo maximaal benut. Bovendien zijn de normen een middel om bescherming, promotie en ondersteuning van borstvoeding en goede bijvoeding na te streven. Zie ook
  Global strategy for infant and young child feeding [Wereldwijde strategie voor het voeden van baby’s en kinderen]
 • Ouders/verzorgers?
  Om de groei van hun te volgen kunnen ouders de nieuwe groeistandaarden van de WHO gebruiken. Bovendien kunnen ze bij afwijkingen die wijzen op gezondheidsproblemen op tijd hulp zoeken.

Lees en bekijk ook

Artikelinformatie

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden