Zuigelingenstaking, een overzicht

Annelies Bon

In dit artikel een schematisch overzicht van oorzaken van problemen én de bijbehorende oplossingen ín de kraamweek en ná de kraamweek.

In de kraamweek

r
Oorzaak Oplossing
1. Zware bevalling, vacuumextractie, gebroken sleutelbeen Rust, kolven en moedermelk geven met lepeltje of kopje, baby de hele tijd bij zich houden, het hoofdje zo weinig mogelijk en voorzichtig aanraken
2. Verstoorde zuigtechniek als gevolg van pijnmedicatie tijdens de bevalling (met name Pethidine) Afwachten, remedial co-bedding (zie artikel), kolven en eventueel zuigtraining
3. Lichamelijke aandoening bijvoorbeeld korte tongriem /open gehemelte Speciale aanlegtechnieken, eventuele ingrepen of hulpmiddelen
4. Baby is misselijk Afwachten, kolven, veel lichamelijk contact, eventueel remedial cobedding
5. Orale aversie als gevolg van hardhandig uitzuigen en/of vingers in de mond Afwachten, veel lichamelijk contact, afkolven
6. Spruw Anti-schimmel behandeling
7. Baby is te hardhandig aangelegd, met het hoofd op de borst geduwd (dit lijkt met name een probleem als er ook al iets anders aan de hand is) Rust, kolven, baby de hele tijd bij zich houden, het hoofdje zo weinig mogelijk en voorzichtig aanraken
8. Tepel-speenverwarring Zeer zorgvuldig aanleggen, aanleggen goed uitleggen, kolven, eventueel zuigtraining, geduld!
9. Te weinig melk/ baby krijgt te weinig melk uit de borst Aanleginstructies, kolven, BOS, eventueel behandelend arts vragen om borstvoedingbevorderende medicatie. De baby moet beloond worden voor het zuigen.
10. Neurologische onrijpheid Afwachten, afkolven, en voeden met kopje of fles. Soms lukt het rond zes weken ‘vanzelf’.
Te allen tijden: Zorgvuldig aanleggen is zeer belangrijk! Evenals zelfvertrouwen en vertrouwen in het kindje. Kolven indien nodig. Veel lichamelijk contact.
r

Na de kraamweek

r
Oorzaak Oplossing
1. De baby heeft pijn in de mond, bijvoorbeeld keelpijn of spruw. Dit laatste is soms moeilijk herkenbaar. Naar de dokter, behandeling; vertrouwen, kolven + veel lichamelijk contact (dit geeft troost voor moeder en kind)
2. De baby heeft elders pijn, bijvoorbeeld oorpijn, of pijn in het been na een inenting. Dit geeft meestal eenzijdig borstweigeren. Naar de dokter, eventueel behandeling; vertrouwen, kolven + veel lichamelijk contact.
3. De smaak van de melk is anders door menstruatie of na een borstontsteking Afwachten, afkolven
4. De moeder heeft een andere geur dan gebruikelijk Parfum en/of zeep weer weglaten. Veel lichamelijk contact, samen in bad om weer aan elkaars geur te wennen.
5. Eenzijdig borstweigeren door borstkanker (zeldzaam) Bij twijfel: naar de dokter!
6. Melkproductie teruggelopen Productie opvoeren door vaak en kort aan te leggen/wisselvoeden en/of kolven en of speciale zogbevorderende kruiden
7. Strak voedingsschema, moeder pusht de borst, omdat ze bang is voor te weinig melk Moeder geruststellen dat baby neemt wat hij nodig heeft. Uitleggen hoe ze kan zien of de baby genoeg krijgt. (Check voor overmatig fopspeengebruik).
8. Negatieve associatie van de borst door schrik. Meestal een heftige reactie na bijten. Onrustige omgeving. Tips tegen bijten, in rustige omgeving gaan voeden. Veel lichamelijk contact.
9. Allergie is een speciaal geval. Dit geeft soms gedeeltelijk borstweigeren: Kort drinken, veel loslaten, klakken met de tong. Let op voldoende inname, kolven, BOS, [kinder]diëtist, lactatiekundige. Steun!
Te allen tijden: Zelfvertrouwen en vertrouwen in het kindje. Veel lichamelijk contact; de borst niet expliciet aanbieden, maar de gelegendheid bieden om te drinken; samen in bad. Indien nodig kolven.
r

Artikelgegevens

  • Het belang van het eerste contact en de betekenis voor de borstvoeding. Door Annelies Bon en Els Timmerarends. Tijdschrift voor Verloskundigen, juli/aug. 1999, p.483 – 486
  • Deze opsomming pretendeert niet volledig te zijn

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden