Privacy Statement Vermeldingen

StefanKleintjes, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit document is vastgelegd hoe de StefanKleintjes omgaat met persoonsgegevens van bedrijfsvermeldingen.

Welke gegevens worden er verwerkt binnen de StefanKleintjes

Als een bedrijf vermeld wordt op borstvoeding.com kunnen de volgende gegevens worden vermeld op de site

  • Naam
  • Beroep(en)
  • Adres praktijk
  • Mailadres(sen)
  • Telefoonnummer(s)
  • IBCLC-nummer
  • Website praktijk (en/of werkgever)
  • Geboden diensten

Andere gegevens van bedrijven worden niet op de site geplaatst. Bedrijfsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Gegevensopslag

Gegevens van bedrijven met een vermelding op borstvoeding.com worden bewaard op de centrale computersystemen van de eigenaar van StefanKleintjes. Deze computersystemen zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.
Bedrijfsgegevens worden vrijwillig verstrekt aan StefanKleintjes. Door het voldoen van de jaarlijkse factuur voor vermelding wordt toestemming gegeven voor plaatsing van de gegevens op borstvoeding.com.
StefanKleintjes heeft gegevens nodig om haar dienst te kunnen verlenen en haar taak uit te kunnen voeren. Zo hebben wij contactgegevens nodig om bijvoorbeeld bewijzen van plaatsing te kunnen sturen of een e-mailadres om kunnen communiceren.

Zoekfuncties binnen de website

De website van de StefanKleintjes is uitgerust met een zoekfunctie. Via deze tool maar ook via het menu kunnen de namen van bedrijven en verstrekte bedrijfsgegevens worden gevonden door bezoekers. De bedrijven die met een vermelding willen worden genoemd, bepalen zelf of, en zo ja, welke gegevens zij verstrekken die op borstvoeding.com geplaatst worden.

Moeten de bedrijven/personen met een vermelding een verwerkingsovereenkomst afsluiten met StefanKleintjes?

Nee, geregistreerden hoeven geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten met ons. Wel moet StefanKleintjes duidelijk maken voor welk doeleinden wij de gegevens gebruiken en hebben wij daar een duidelijke grondslag voor nodig. Eén van de AVG-grondslagen die voor ons van toepassing is, is het commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanKleintjes bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

r

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
Categorie Doel & Belang Bewaartermijn Grondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, email Leveren van diensten Zolang de dienst wordt geleverd Commercieel
Factuurgegevens Opstellen, verwerken en versturen van de factuur Zeven jaar vanaf datum factuur Wettelijke verplichting

r

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
Kenniscentrum Borstvoeding
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van StefanKleintjes. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© StefanKleintjes | StefanKleintjes | Op dit artikel rust copyright

mei 2018

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden