Privacy Statement Medewerkers

StefanKleintjes, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit document is vastgelegd hoe de StefanKleintjes omgaat met persoonsgegevens van haar medewerkers.

Welke gegevens worden er verwerkt binnen de StefanKleintjes

Als een medewerker vermeld wordt op borstvoeding.com worden naam en achternaam op de site opgenomen.
Desgewenst schrijft de medewerker een bio dat op borstvoeding.com geplaatst wordt. Persoonsgegevens zoals naam, naam van kinderen en foto e.d. kunnen daarin vermeld worden. Dat is de keuze van de medewerker.
Andere gegevens van medewerkers worden niet op de site geplaatst. En ook niet verstrekt aan derden.

Gegevensopslag

Gegevens van medewerkers worden bewaard op de centrale computersystemen van de eigenaar van StefanKleintjes. Deze computersystemen zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.
Naamgegevens worden vrijwillig verstrekt aan StefanKleintjes.
StefanKleintjes heeft gegevens nodig om haar dienst te kunnen verlenen en haar taak uit te kunnen voeren. Zo hebben wij contactgegevens nodig om bijvoorbeeld bewijzen van plaatsing te kunnen sturen of een e-mailadres om te kunnen communiceren.

Zoekfuncties binnen de website

De website van de StefanKleintjes is uitgerust met een zoekfunctie. Via deze tool maar ook via het menu kunnen de namen en bio’s van medewerkers gevonden worden door bezoekers. De medewerkers bepalen zelf of, en zo ja, welke gegevens zij vertrekken en dus die op borstvoeding.com geplaatst worden.

Moeten de bedrijven/personen die de status van medewerker hebben een verwerkingsovereenkomst afsluiten met StefanKleintjes?

Nee, medewerkers hoeven geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten met ons. Wel moet StefanKleintjes duidelijk maken voor welk doeleinden wij gegevens gebruiken en hebben wij daar een duidelijke grondslag voor nodig. Eén van de AVG-grondslagen die voor ons van toepassing is, is het commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanKleintjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

r

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
Categorie Doel & Belang Bewaartermijn Grondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, email Communicatie ten behoeve van het werk. Zolang de medewerker de status van medewerker heeft Commercieel

r

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
StefanKleintjes
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van StefanKleintjes. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© StefanKleintjes | StefanKleintjes | Op dit artikel rust copyright

mei 2018

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit document is vastgelegd hoe de Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult omgaat met persoonsgegevens van haar medewerkers.

Welke gegevens worden er verwerkt binnen de Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult

Als een medewerker vermeld wordt op borstvoeding.com worden naam en achternaam op de site opgenomen.
Desgewenst schrijft de medewerker een bio dat op borstvoeding.com geplaatst wordt. Persoonsgegevens zoals naam, naam van kinderen en foto e.d. kunnen daarin vermeld worden. Dat is de keuze van de medewerker.
Andere gegevens van medewerkers worden niet op de site geplaatst. En ook niet verstrekt aan derden.

Gegevensopslag

Gegevens van medewerkers worden bewaard op de centrale computersystemen van de eigenaar van Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult. Deze computersystemen zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.
Naamgegevens worden vrijwillig verstrekt aan Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult.
Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult heeft gegevens nodig om haar dienst te kunnen verlenen en haar taak uit te kunnen voeren. Zo hebben wij contactgegevens nodig om bijvoorbeeld bewijzen van plaatsing te kunnen sturen of een e-mailadres om te kunnen communiceren.

Zoekfuncties binnen de website

De website van de Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult is uitgerust met een zoekfunctie. Via deze tool maar ook via het menu kunnen de namen en bio’s van medewerkers gevonden worden door bezoekers. De medewerkers bepalen zelf of, en zo ja, welke gegevens zij vertrekken en dus die op borstvoeding.com geplaatst worden.

Moeten de bedrijven/personen die de status van medewerker hebben een verwerkingsovereenkomst afsluiten met Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult?

Nee, medewerkers hoeven geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten met ons. Wel moet Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult duidelijk maken voor welk doeleinden wij gegevens gebruiken en hebben wij daar een duidelijke grondslag voor nodig. Eén van de AVG-grondslagen die voor ons van toepassing is, is het commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

r

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
Categorie Doel & Belang Bewaartermijn Grondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, email Communicatie ten behoeve van het werk. Zolang de medewerker de status van medewerker heeft Commercieel belang

r

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
Kenniscentrum Borstvoeding
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

mei 2018

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden