Wiegedood en borstvoeding

bedsharing9.jpgIn 2011 is door een groep Amerikaanse wetenschappers onderzoek gedaan naar de relatie tussen borstvoeding en wiegedood. De conclusie van het onderzoek luidt dat borstvoeding risicoverminderend werkt ten aanzien van wiegedood en dat het effect groter is naarmate er langer exclusief borstvoeding wordt gegeven.

Wiegedood

Wiegedood is het plotseling overlijden van een kind, veelal in het eerste of tweede levensjaar, zonder dat daarvoor een duidelijk aanwijsbare reden voor is. In het Engels wordt gesproken over Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
Vaak blijkt achteraf echter dat het kindje al leed aan een sluimerende infectie, die op zichzelf niet gevaarlijk was, maar waardoor het kindje wel bevattelijker werd voor andere infecties. Rook, warmtestuwing en buikligging worden aangegeven als de belangrijkste risicoverhogende factoren voor wiegedood. Dit is ook de reden dat ook samen slapen door bepaalde instanties wordt afgeraden.

Samen slapen

bedsharing8.jpgToch is slapen in de buurt van zijn moeder, het meest natuurlijke voor een kind. De tastzin is samen met het zicht het belangrijkste zintuig van primaten. Jonge primaten worden dan ook vaak op het lichaam van de moeder gedragen en slapen jarenlang bij haar. De moeder blijft dus ook ‘s nachts binnen tast- en zichtafstand en bovendien is borstvoeding letterlijk binnen handbereik.
In het Westen slapen we echter vaak op zachte matrassen en kussens en onder dikke dekbedden. Deze zorgen niet alleen voor warmtestuwing, maar ook voor verstikkingsgevaar voor een kindje dat nog niet sterk genoeg is een deken of kussen uit zijn gezicht te houden. Het is dus belangrijk er goed op te letten dat er veilig samen geslapen wordt. Lees dus Veilig met je kindje in één bed slapen en borstvoeding geven.

Borstvoeding

bedsharing10.jpgDat samen slapen het geven van borstvoeding stimuleert, moge duidelijk zijn. Moeder is dichtbij het kind wat het zowel voor haar als voor de baby gemakkelijk en comfortabel maakt om uit de borst te drinken. Uit onderzoek blijkt dat het (langdurig en exclusief) geven van borstvoeding ertoe leidt dat het aantal gevallen van wiegedood wordt beperkt. ofwel dat het niet krijgen van borstvoeding een risicofactor is voor wiegedood.

  • Door met het kindje (in nabijheid) te slapen en het ‘s nachts liggend te kunnen voeden komt de moeder tot rust, wat het risico vermindert van het oververmoeid in slaap vallen met het kind, op een plek waar het echt niet veilig is.
  • Het blijkt dat kinderen die (‘s nachts) borstvoeding krijgen alert zijn, minder diep slapen en dus sneller wakker worden. Ook als er iets aan de hand is! Dit kan voorkomen dat een baby in diepe slaap stikt.
  • Moedermelk bevat immunoglobinen en cytokinen die het kindje (met name in de risicoperiode waarin zij zelf minder van deze stoffen aanmaken) extra weerstand geven, waardoor infecties minder kans krijgen om door te zetten.

Conclusie

Veilig samen slapen bevordert de borstvoeding en borstvoeding biedt het kind risicoarme omgeving waar het wiegedood aangaat. Niet gevoed worden aan de borst is daarom een risicofactor voor wiegedood.

Bronnen

  • Hauck, F.R. et al, ‘Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: a Meta Analysis’ in Pediatrics, vol. 128, No. 1, july 2011 pp. 1-9
  • Katherine Dettwyler: De nacht doorslapen, zoals bewerkt en vertaald door borstvoeding.com, 2001
  • Stichting Wiegedood Note: vertaling flyer verdient een update.

Lees ook

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden