Samenslapen en wiegendood: leidraad voor professionals

samenslapen.pngHet kan voor een professional in de gezondheidszorg ingewikkeld zijn om informatie te geven over wiegendood en de associatie met samenslapen met de baby. De boodschap die ze willen afgeven lijkt complex, tegenstrijdig en in strijd met de realiteit van de ouders. De professional is wellicht bang om een fout te maken, wat kan resulteren in de dood van een baby en of consequenties voor de carrière. Veilig lijkt het dan om de ouders te vertellen dat ze nooit met hun baby samen moeten slapen of om het onderwerp te vermijden.

Dit is een vrij letterlijke vertaling van de flyer: Co-sleeping & Sids van het Unicef Baby Friendly Initiative
Vertaling: Charlotte Houwing

Het niet bespreken is alles behalve veilig

Want het verhoogt de kans op wiegendood om deze redenen

  • Jonge baby’s worden frequent wakker voor een voeding gedurende de nacht. In veel huishoudens wordt gekozen voor een comfortabele plek als het bed, de bank of een stoel. Ouders kiezen sneller voor een gevaarlijkere bank in plaats van het veiligere bed, omdat ze het advies om nooit samen in een bed te slapen opvolgen.
  • Moeders proberen tijdens het voeden wakker te blijven door een zittende houding aan te nemen in plaats van te gaan liggen. Aangezien baby’s regelmatig worden gevoed, bestaat de kans dat de moeder in een gevaarlijke houding in slaap valt. Velen stoppen volledig met borstvoeding vanwege vermoeidheid waarmee ze zichzelf en hun baby de voordelen van borstvoeding onthouden.
  • Baby’s gedijen goed op nabijheid en troost. Veel ouders zullen hierdoor bedoeld of onbedoeld samen slapen omdat het de manier blijkt te zijn dat de baby rustig wordt en iedereen aan slapen toekomt.

Hoewel sommige baby’s makkelijk wennen aan een wieg of een mozesmand, doen andere baby’s dat niet. Sommige ouders die kiezen om niet samen te slapen, besluiten om hun kind zelfstandig te leren slapen door hun kind gecontroleerd te laten huilen. Dit wordt niet aangeraden omdat het stressvol is voor ouders en kind, het de ontwikkeling en groei van het kind kan belemmeren en het borstvoedingsondermijnend werkt.

Wat te doen?

Wiegendood is erg zeldzaam (0,03% onder geboren kinderen) en het zal niet mogelijk zijn alle risico’s weg te nemen. Toch, met bewuste communicatie gericht aan de ouders zouden de kansen op wiegendood door samenslapen af kunnen nemen met 90%.

Onthoud dat het ouders niet helpt om te vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Beter is het om goed te luisteren en de informatie af te stemmen op hun wensen. Unicef UK heeft een brochure uitgebracht over het houden van gesprekken met moeders welke behulpzaam kan zijn (Te raadplegen via unicef.uk/safesleeping).

Erken dat jonge kinderen ‘s nachts frequent wakker worden en gevoed willen worden. Dit is normaal en laat zich niet veranderen, omdat baby’s nog niet het vermogen hebben om te leren hun behoeftes uit te stellen. Ouders kunnen de acceptatie hiervan als helpend ervaren: hun baby is normaal en ze doen als ouders niets verkeerd. Het kan ook helpen om niet meer te hoeven zoeken naar oplossingen, omdat dat deze er blijkbaar niet zijn.

De flyer…

Geef ouders (of bespreek) de flyer Caring for your baby at night.

Hierin worden allerlei praktische tips genoemd voor ouders over goede zorg voor de baby tijdens de nacht. Ook kunnen ouders de University’s Infant Sleep Information Source website raadplegen voor wetenschappelijke informatie over slapen bij baby’s. Enkele flyers zijn ook vertaald in het Nederlands.
Leg uit dat veel ouders bedoeld of onbedoeld op den duur zullen samenslapen met hun baby en dat wiegendood, al is het zeldzaam, onder bepaalde omstandigheden vaker voorkomt:

Slapen met een baby op de bank of op een stoel is erg gevaarlijk en moet te allen tijde voorkomen worden. Veel veiliger is het wanneer ouders met hun baby in een bed slapen *

De kans op wiegendood bij het samenslapen wordt groter wanneer de ouder alcohol of drugs heeft gebruikt. Een open gesprek hierover aangaan met de ouders kan ze doen begrijpen dat in slaap vallen met de baby na drugs- of alcoholgebruik voorkomen moet worden. Drank- en drugsgebruik beïnvloedt het normale functioneren en het vermogen om keuzes te maken. Bespreek met de ouders het belang van het plannen van de zorg voor de baby, bijvoorbeeld door een nuchtere volwassene te laten komen helpen.

Samen slapen is gevaarlijker wanneer ouders roken of hebben gerookt tijdens de zwangerschap. Laat ouders dit begrijpen en biedt hulp aan om ze te laten minderen of stoppen, zeker tijdens de zwangerschap.
Wiegendood komt overigens meer voor bij prematuur en dysmatuur (<2500g) geboren baby's. Ouders van deze baby's zouden in de vroege babytijd niet samen met de baby moeten slapen.

Bespreek het!

Neem de tijd om deze informatie met ouders te bespreken. Bekijk welke praktische oplossingen aangedragen kunnen worden voor problemen die ze hebben. Het doorbreken van een routine verhoogt ook de kans op wiegendood. Stel de ouders daarom voor om na te denken wat ze in dit soort situaties het beste kunnen doen.
Onthoud dat de shockerende boodschap dat samenslapen tot wiegendood leidt niet helpt. Behalve dat het niet waar is, kan het ouders onnodig bang maken, kan het ouders schuldgevoelens aanpraten en kunnen ouders zich wellicht niet meer open en eerlijk opstellen in het gesprek.

*Bedden voor volwassenen zijn niet ontworpen om baby’s veilig te laten slapen. Raadpleeg voor meer informatie Unicef UK’s flyer Caring for your baby at night.

Bron en lees verder

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden