Welk medicijn mag bij borstvoeding?

Met deze lijst [update juni 2015] zoek je uit welke van de meest gangbare geneesmiddelen wel of niet gebruikt kunnen en mogen worden bij borstvoeding.

Wil je meer informatie over het gebruik van bepaalde medicatie bij borstvoeding? Raadpleeg dan een van onze lactatiekundige specialisten via een medicijnconsult

Deze lijst is gebaseerd op de gegevens uit de editie 2014 van Medications and Mother’s Milk (2014) van Thomas Hale.
Dit Nederlandstalige overzicht vervangt alle eerdere publicaties op borstvoeding.com.

De classificatie van Thomas Hale

De classificatie van Thomas Hale, farmacoloog vind je in kolom drie. Thomas Hale deelt de geneesmiddelen in naar vijf categorieën rondom de risico’s bij de lactatie (L). Deze lopen van L1 (meest veilig) tot L5 (minst veilig).

De vijf categorieën

 • L1 Veiligst
 • Dit geneesmiddel wordt door veel borstvoedende vrouwen gebruikt en er is geen toename in nadelige effecten bij hun kinderen waargenomen. Wetenschappelijke studies bij vrouwen die borstvoeding geven, laten geen risico’s voor hun kinderen zien. De kans op schade bij het kind is uiterst klein, en mogelijk kan het kind het geneesmiddel niet eens via de mond of maag-darmkanaal opnemen.

 • L2 Veilig
 • Een beperkte aantal borstvoedende vrouwen heeft dit geneesmiddel gebruikt en er is geen toename in nadelige effecten bij hun kinderen waargenomen. De kans op mogelijke nadelige bijwerkingen is uiterst klein.

 • L3 Redelijk veilig
 • Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar over het gebruik van dit geneesmiddel door borstvoedende vrouwen. Desondanks zijn de risico’s op nadelige effecten bij kinderen klein. Wetenschappelijke onderzoeken bij borstvoedende vrouwen laten alleen geringe, niet-levensbedreigende bijwerkingen bij het kind zien.
  Een vrouw die borstvoeding geeft mag alleen dit geneesmiddel gebruiken als de voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen voor haar kind. Nieuwe geneesmiddelen waarvoor geen data beschikbaar zijn, worden automatisch in L3 ingedeeld.

 • L4 Mogelijk risicovol
 • Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er een mogelijk risico is voor het kind of de melkproductie. Maar de voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel kunnen in sommige situaties opwegen tegen de risico’s voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het geneesmiddel in een levensbedreigende situatie wordt toegediend of bij een ernstige ziekte waarbij een veiliger geneesmiddelen niet gebruikt kan worden wanneer dat ineffectief is.

 • L5 Afgeraden
 • Wetenschappelijke onderzoeken bij borstvoedende moeders laten zien dat het gevaarlijk is voor een kind als zijn moeder dit geneesmiddel gebruikt. Of de resultaten van andere wetenschappelijke onderzoeken maken het aannemelijk dat de risico hierop hoog is. Als een moeder dit geneesmiddel gebruikt zijn de risico’s voor haar kind duidelijk groter dan de nadelen die hij zal ondervinden als hij geen borstvoeding krijgt. Het wordt afgeraden dat moeders die borstvoeding geven dit geneesmiddel gebruiken.

In deze lijst vind je de namen van de werkzame stof oftewel de stofnaam van de geneesmiddelen, niet de merknamen van de medicijnen. De stofnaam is vaak een andere naam dan de merknaam waaronder een geneesmiddel wordt verkocht. Zo is Diazepam de stofnaam voor het middel Valium. De stofnaam vind je op de bijsluiter of op internet.
Zoek je informatie over medicatie die niet in deze lijst voorkomt?
Kijk in de databases van Infantrisk Thomas Hale [Engels], e-lactancia [Engels en Spaans], Embryotox [Duits] of bij Lactmed [Engels].
Tip: de naam van de werkzame stof kan in een andere taal anders zijn!
r

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKING
       
A      
       
Acamprosaat Bij alcoholisme L3  
Acebutolol Bij hoge bloeddruk L3 [lage bloeddruk, trage hartslag, sufheid en
ademhalings moeilijkheden pasgeborene]
Alternatief:
Propanolol, Metropolol
Acetazolamide Plaspil L2 [zou in theorie de melkproductie kunnen verlagen]  
Aciclovir Bij virusinfecties L2  
Acitretine Bij psoriasis L5 Lage concentratie in melk maar waarschijnlijk gevaarlijk
voor een groeiend kind
Allergie injecties Desensibilisatie L3  
Allopurinol Bij jicht L2  
Almotriptan Bij migraine L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatief:
Sumatriptan
Alprazolam Bij angststoornissen L3 [sufheid, slecht drinken, irritatie,huilen, niet kunnen
slapen en terugtrekken in zichzelf]
Kortdurend gebruik
Alternatief:
Lorazepam
Amantadine Bij virusinfecties L3 [verlaagt prolactine drastisch] Als even kan niet gebruiken vanwege remmende werking op
productie
Amiodaron Bij hartritmestoornissen L5 [M/P-ratio = 5-13!] Alternatief: Disopyramide, Mexiletine
Amitriptyline Bij depressie L3 Alternatief:
Amoxapine, Imipramine
Amlodipine Besylaat Bij hoge bloeddruk L3 [hartritmestoornis en lage bloeddruk bij langdurig
gebruik]
 
Amoxicilline met clavulaanzuur Antibioticum L1 [diarree en uitslag] Spruw? Gebruik probiotica
Atenolol Bij hoge bloeddruk L3 [hartritmestoornis of lage bloeddruk, blauw worden,
lage temperatuur bij 1 baby]
 
Atomoxetine Bij ADHD L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, langzame
gewichtstoename, insomnia, hyperactiviteit]
Alternatief:
Methyfenidaat
Atorvastatine Bij een hoog cholesterol L3 [cholesterol is belangrijk] Niet gebruiken tijdens de borstvoedingperiode
Azathioprine Bij reuma, bij chronische darmontstekingen, bij
transplantaties
L3 [onderdrukt het beenmerg!]  
Azelastine Bij allergie L3 [melk smaakt bitter, drinkt minder of niet] Alternatief:
Loratadine, Cetirizine
Azithromycine Antibioticum L2 Spruw? Gebruik probiotica
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
B      
       
Baclofen Spierontspanner L2  
Beclometason Corticosteroïdee L2  
Benazepril Bij hoge bloeddruk L2 [lage bloeddruk]  
Betamethason Corticosteroïde L3 [niet gerapporteerd]  
Betaxolol Bij hoge bloeddruk, bij glaucoom L3 [lage bloeddruk?]  
Bisacodyl Laxeermiddel L2  
Bisoprolol Bij hoge bloeddruk L3 [lage bloeddruk en bloedsuiker] Alternatief:
Metoprolol
Bromocriptine Remt de prolactineafgifte, bij Parkinsonisme L5 [verlaagt melkproductie] Alternatief: Cabergoline
Budesonide oraal Corticosteroïde L3 [oraal] & L1 [inhaler]  
Bumetanide Plaspil L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Bupropion Bij depressie, bij het stoppen met roken L3 [remt melkproductie, geval van toevallen in zes mnd
oude baby]
Alternatief:
Sertraline, Paroxetine
Buspiron Bij angststoornissen L3  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
C      
       
Cabergoline Remt de prolactine afgifte L3 [verlaagt melkproductie compleet; niet gebruiken bij borstvoeding]  
Canabis Geestverruimend middel L5 [beperkte data beschikbaar, gevaarlijk; niet gebruiken bij borstvoeding]  
Captopril Bij hoge bloeddruk L2 [geen bijwerkingen bekend, maar let op lage bloeddruk] Alternatieven: Elanapril, Benazepril
Carbamazepine Bij epilepsie L2 [bij langdurig gebruik baby monitoren]  
Carbidopa Bij Parkinson L3 [nog te weinig bekend, middel niet zomaar gebruiken.
Verlaagt prolactine afgifte]
 
Carteolol Bij hoge bloeddruk L3 [lage bloeddruk en bloedsuikerspiegels? slaperigheid en
te lage hartslag]
Alternatief:
Propanolol, Metoprolol
Carvedilol Bij hoge bloeddruk L3 [lage bloeddruk en bloedsuikerspiegels? slaperigheid en te lage hartslag] Alternatieven: Propranolol, Metoprolol
Cefaclor Antibioticum L1 [diarree] Spruw? Gebruik probiotica
Celecoxib Ontstekingsremmende pijnstiller L2 Alternatieven: Ibuprofen
Cetirizine Bij allergie L2 [slaperigheid]  
Chloorhexidine Als desinfectans, ter voorkoming van infecties bij tandheelkundige ingrepen L4 [bij gebruik op de tepel lage hartfrequentie] Niet gebruiken op de tepels
Chloorpromazine Kalmerend middel L3 [maakt slaperig, apneu]  
Chlooramfenicol Antibioticum L4 Middel niet inzetten bij een simpele infectie.
Vooral bij pasgeborenen gevaarlijk. Spruw?
Chloordiazepoxide Bij angststoornissen L3 [let op: slaperigheid] Alternatief:
Lorazepam
Chloroquine Bij malaria L2 [diarree, lage bloeddruk]  
Cimetidine Bij overtollig maagzuur L1 Alternatieven: Ranitidine, Famotidine
Ciprofloxacine Antibioticum L3 [diarree, verandert de kleur van de tanden als baby het neemt in 1e levensmaand] Spruw? Gebruik probiotica
Alternatieven: Norfloxacin, Orfloxacin
Citalopram Bij depressie L2 [gaat over algemeen goed, enkele baby’s: gewichtsverlies, afname voedingen en extreme slaperigheid] Alternatief:
Sertraline en Escitalopram
Claritromycine Antibioticum L1 Spruw? Gebruik probiotica
Clemastine Bij allergie L4 [slaperigheid, irritatie, toevallen] Alternatieven: Cetirazine, Loratadine
Clindamycine Antibioticum; waarden in moedermelk klinisch irrelevant; ook in gebruik bij baby’s L2 [diarree?] Spruw? Gebruik probiotica
Clobazam Bij angststoornissen, bij epilepsie L3 [te weinig bekend, bouwt op in baby’s lijfje] Alternatief: Alprazolam
Clomifeen Stimuleert de eisprong L4 [verlaagt de melkproductie in de 1e dagen na bevalling]  
Clomipramine Bij depressie en obsessie L2 Alternatieven: Sertraline, Paroxetine, Fluocetine
Clonazepam Bij epilepsie L3 [bij 1 baby, apneu, blauw zien rond mondje] Alternatieven: Lorazepam
Clonidine Bij hoge bloeddruk L3 [lage bloeddruk? verlaagt melkproductie?]  
Clorazepinezuur, Clorazepaat Bij angststoornissen L3 [slecht drinken, slaperigheid, verstopping] Alternatief:
Lorazepam, Midazolam
Clotrimazol Bij schimmelinfecties L2 [geen data, mogelijk compatibel Alternatieven: Fluconazol, Miconazol
Clozapine Bij psychosen L3  
Codeïne Bij hoest, als pijnstiller L4 [maakt slaperig, apneu bij verzwakte of premature baby’s] Alternatief: Hydrocodone, Oxycodone
Colchicine Pijnstiller bij jicht L3 [beperkte data beschikbaar, mogelijk compatibel] Alternatief: Indomethacine
Colesevelam Cholesterolverlager L2 [geen data beschikbaar, mogelijk compatibel; wordt door maag-darmkanaal niet opgenomen] Alternatieven: Cholestyramine
Cromoglicine zout Bij allergie L2  
Cyclopentolaat Verwijdt de pupil L3 Niet voeden in de eerste zes uur na gebruik. Alternatieven: Atropine
Cyclosporine, ciclosporine Onderdrukt het immuunsysteem L3 [doodt cellen?]  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
D      
       
Dalteparine Anti stollingsmiddel L2 Alternatief:
Enoxaparin
Danazol Antihormoon L5 [geen gerapporteerde bijwerkingen via de melk, verlaagt melkproductie]  
Dapson Antibioticum L4 [heeft alle kenmerken van een middel dat makkelijk overgaat in moedermelk en moet niet zomaar worden genomen, tenzij op de huid] Spruw? Gebruik probiotica
Deet Insectenwerend middel L3 [vermijd het gebruik op grote oppervlaktes en middelen
waarin concentratie Deet groter is dan 25%]
 
Desloratadine Bij allergie L2  
Desmopressine acetaat Antidiuretisch hormoon, houdt vochtbalans in orde L2  
Dexamethason Corticosteroïde L3 [vermijd hoge doseringen gedurende langere periodes] Alternatief: Prednison
Dextro- amfetamine, dexam- fetamine Bij ADHD, bij narcolepsie L3 [slapeloosheid, irritatie, langzame gewichtstoename,
verstoord slaappatroon]
L5 [als druggebruik]
 
Dextromethorfan Bij hoest L1  
Diazepam Als spierverslapper, bij angst- en slaapstoornissen L3
L4 [bij langdurig gebruik, let in alle gevallen op:
slaperigheid,  slecht aan de borst gaan]
In acute gevallen, zoals operatie mogelijk. Bij langdurig
gebruik afgeraden.
Alternatief:
Lorazepam, Midazolam
Diclofenac Ontstekingsremmende pijnstiller L2 Alternatief:
Ibuprofen
Digoxine Bij hartritmestoornissen L2  
Dipivefrine Bij glaucoom L2  
Dipyridamol Vaatverwijder L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Disopyramide Bij hartritmestoornissen L2  
Disulfiram Bij alcoholisme L5 [gevaarlijk in combinatie met alcohol]  
Domperidon Stimuleert maagactiviteit en melkproductie L1  
Doxazosine Bij hoge bloeddruk L4 [M/P = 20!] Extreme voorzichtigheid geboden  
Doxepine Bij depressie L5 [slaperigheid, slecht drinken, lage spierspanning,
overgeven, geelzien]
Alternatief:
Sertraline, Paroxetine
Doxycycline Antibioticum L3 [L4 bij langdurig gebruik verandert de kleur van de
tanden en vermindert de botgroei]
Spruw, gebruik probiotica
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
E      
       
Echinacea Stimuleert de afweer L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Niet meer dan 8 weken gebruiken
Eletriptan Bij migraine L2 Alternatief:
Sumatriptan
Enalapril Bij hoge bloeddruk L2 Alternatief:
Captropil, Benazepril
Enoxaparine Bij trombose L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
bijwerkingen onwaarschijnlijk; vergelijkbare middelen gaan goed samen met borstvoeding; opname via maag- darmkanaal is minimaal]
Alternatief: Dalteparin
Epinefrine [Adrenaline] Bij een anafylactische shock door een allergische reactie L1  
Ergotamine Bij migraine L4 [remt melkproductie bij langdurig gebruik, misselijkheid, diarree] Alternatief:
Propanolol, Sumatriptan
Erythromycine Antibioticum L2
L3 [net na de bevalling]
Alternatief:
Azithromycin, Clarithromycin
Escitalopram Bij depressie L2 Alternatief:
Sertraline, Fluoxetine
Esomeprazol Maagzuurremmer L2  
Ethambutol Bij tuberculose L2 Geen bijwerkingen gemeld, toch voorzichtig zijn wanneer
men dit middel slikt
Ethosuximide Bij epilepsie L4 [slaperigheid, slecht drinken, irritatie] Hoeveelheid werkzame stof overgaand in moedermelk is
aanzienlijk; goed monitoren baby
Ezetimibe Cholesterolverlager L3 [geen data beschikbaar, cholesterol is belangrijk voor
baby’s]
Het is niet aannemelijk dat er [veel] werkzame stof
overgaat in moedermelk.
Alternatief: Cholestyramine zouten
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
F      
       
Famciclovir Tegen virusinfectie Herpes Zoster L3 Acyclovir of Aciclovir heeft de voorkeur boven Famciclovir, ook al
zijn de bijwerkingen hiervan ook minimaal
Famotidine Bij overtollig maagzuur L1 Dit medicijn heeft de voorkeur binnen groep medicijnen met
zelfde werking
Febuxostat Bij jicht L3 Niet gebruiken in combinatie met azathioprine, mercaptopurine of theophylline
Felbamaat Bij epilepsie L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, toch
mogelijk ernstige bijwerkingen?]
Wordt alleen voorgeschreven aan patiënten die slecht
reageren op andere medicijnen. Zeer zware bijwerkingen
Felodipine Bij hoge bloeddruk L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen;
waakzaamheid betrachten]
Omdat er wel onderzoek is gedaan naar Nifedipine heeft dit
middel de voorkeur. Mogelijk ook: Nimodipine, Verapamil
Fendolopam Bij ernstige hypertensie L3 Bijwerkingen baby: slaperigheid, lethargie, bleekheid, matige voeding en matige groei
Fentanyl Pijnstiller L2 Geen bijwerkingen
Fenofibrate Verlaagt cholesterol L3 LDL en triglyceriden, geen bijwerkingen gerapporteerd maar voorzichtigheid is geboden gezien de behoefte van en baby aan cholesterol
Fenegriek Melkproductiebevorderend L3 Weinig gedocumenteerd, 2-3 caps 3 x daags (max. 6 gr. per dag) geeft weinig bijwerkingen. Niet geven aan vrouwen die allergisch zijn voor pinda of kikkererwt (geeft dezelfde allergische reactie). Alternatief: meclopramide, domperidom
Ferric oxide Bij zonnebrand, eczeem, poison ivy L1
Ferumoxytol Bij ijzergebreksanemie veroorzaakt door chronische nierziekte L3 Geen bijwerkingen. Kan worden gebruikt van 6 mnd-16 jaar.
Fesoterodine Bij overactieve blaasdysfunctie L3 Geen data bekend
Fidaxomicin Antibioticum L3 Alternatief: Metronidazole, Vancomycin
Filgrastim Hematopoietic L3 Geen bijwerkingen via moedermelk gerapporteerd
Finasteride Voor haargroei en benigne prostaat hyperplasie L4 Is geen middel voor vrouwen
Fincolimod Immuunonderdrukker L5 Gebruikt bij MS
Fexofenadine Bij allergie L2  
Flavoxaat Ontspant de spieren van de blaas en de urinewegen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Flecainide acetaat Bij hartritmestoornissen L3 [misselijkhied, duizelighied, constipatie, hoofdpijn,
slapte en kortademigheid]
 
Fluconazol (Diflucan) Bij schimmelinfecties L2 Vanwege restistentie tegen andere antischimmelmiddelen
steeds vaker gebruikt. Weinig data, mogelijk compatibel.
Fludrocortison Corticosteroïde L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Flucytosine Antischimmelmiddel L4 Geen onderzoek beschikbaar
Fludeoxyglucose F 18 Contrastvloeistof L4 Beperkt onderzoek, mogelijk schadelijk, contrastvloeistof ‘“ geen bijwerkingen gerapporteerd maar het is mogelijk dat er straling vrijkomt. Daarom niet eerder dan na 9 uur borstvoeding en niet eerder dan na 9 uur huidcontact met de moeder.
Flunarizine Bij migraine L4 Geen bijwerkingen gezien bij de baby maar voorzichtigheid is geboden, alternatieven: Nifedipine, Nimodipine, Verapamil.
Flunisolide Corticosteroide gebruikt bij astma L3 Geen bijwerkingen gezien, kan gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Flunitrazepam Slaapmiddel L4
L4 [bij langdurige gebruik, slaperigheid?]
Date rape pill: zeer snel onder zeil, geheugenverlies. De
vraag is of je nog voor je baby kan zorgen? Uikijken voor sufheid.
Alternatief: Lorazepam
Fluocinolone Corticosteroide L3
Fluocinolone + Hydroquinone + Tretinoin L3 Dermatologische behandeling, risico’s zijn matig tot laag
Fluorescein Oogdruppels om netvliesloslating op te sporen L3 Geen bijwerkingen via de moedermelk maar vermijd fototherapie als het wordt gebruikt.
Floride Gebit L2 1 keer werd een allergie bij een baby gezien
Fluoroutracil Kankerbehandeling L4 Geen bijwerkingen gezien maar voorzichtigheid is geboden
Fluoxetine Bij depressie L2 Alternatief: Sertraline, Escitalopram
Fluoxetine + Olanzepine Antidepressivum L3 Zie bijwerkingen bij Fluoxetine, alternatieven: Sertraline, Escitalopram, Risperidone, Haloperidol, Quetiapine.
Flufenazine Bij psychosen, manie, ernstige opwinding en angst L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
slaperigheid?]
 
Flurazepam Slaapmiddel L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, wees alert op slaperigheid] Alternatief: Lorazepam
Flurbiprofen NSAID L2 Alternatief: Ibuprofen
Flutamide Kankerbehandeling L4 Geen data beschikbaar voor borstgevoede kinderen
Fluticasone Corticosteroïde L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
bijwerkingen onwaarschijnlijk]
 
Fluticasone + Salmeterol Anti-astmamiddel L3 Geen bijwerkingen, plasmalevel in bloed moeder zijn te laag waardoor geen relevante levels in de moedermelk
Fluvastatine Cholesterolverlager L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, cholesterol
is belangrijk voor een baby]
Gebruik van cholesterolverlagers is geen aanrader; baby
heeft cholesterol nodig
Fluvoxamine (Fluoxetine). Bij depressie L2 Geen bijwerkingen gevonden. Alternatieven: Sertraline, Paroxetine
Foliumzuur Vitamine L1 Wordt betiteld als veilig
Follikel stimulerend hormoon L3 Geen bijwerkingen, oppassen voor daling melkproductie
Fondaparinux sodium Anticoagulans L3 Geen bijwerkingen via moedermelk gerapporteerd
Formaldehyde Verdelgingsmiddel L4
Formoterol Fumeraat Bij astma en COPD L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
bijwerkingen onwaarschijnlijk]
Alternatief: Salmeterol, Albuterol
Formoterol + Momtasone Astma L3
Foscarnet sodium Antiviraal middel L5 Geen bijwerkingen gerapporteerd maar voorzichtigheid is geboden
Fosfomycin trometamol Antibioticum L3 Geen bijwerkingen gerapporteerd
Fosinopril Bij hoge bloeddruk L3 Geen bijwerkingen gerapporteerd
Foshenytoin Anticonvulsiemiddel L2 Alternatief: Phenytoine
Frovatriptan succinate Anti-migrainemiddel L3 Geen bijwerkingen gerapporteerd; alternatief: Sumatripta
Furosemide Plaspil L3 [verlaagt melkproductie in theorie] Wordt veel toegepast bij te vroeg geborenen
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
G      
       
Gabapentine Bij epilepsie of zenuwpijn L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Ganirelix acetate Fertiliteitsmiddel L3 Geen data, mogelijk compatibel, geen bijwerkingen gerapporteerd
Gatifloxacin Antibioticum L3 Geen data, mogelijk compatibel, geen bijwerkingen gezien maar nog geen data beschikbaar. Alternatief: Ofloxacin, Levofloxacin.
Gemfibrozil Antihyperlipidemie L3 Geen data, mogelijk compatibel, geen bijwerkingen via moedermelk maar afwegen risico en gunstig effect evalueren is aanbevolen.
Gemifloxacin mesylate Antibioticum L3 Geen data, mogelijk compatibel
Gentamicine Antibioticum L2 Spruw? Gebruik probiotica
Gentiaanviolet Bij schimmelinfecties L2 [vermijd hoge dogering en langdurig gebruik] Direct huidcontact kan leiden tot irritatie en blaren in
de mond. Gebruik niet apothekersoplossing met hoge dosering alcohol.
Gember Kruid L3 Geen data, mogelijk compatibel, bijwerking: verhoogde kans op bloedingen bij hoge dosering
Glatiramer Immuunonderdrukker L3 Geen data, mogelijk compatibel
Glimepiride Bij suikerziekte L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, wees alert op lage bloedsuikerspiegel]  
Glipizide Bij suikerziekte L2  
Glipizide + Metformine Bij suikerziekte L3 Geen data, mogelijk compatibel
Glucosamine Bij artrose L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]  
Glyburide Bij suikerziekte L2  
Glyburide + Metformine Bij suikerziekte L3  
Glycerine Laxerend L3 Geen data, mogelijk compatibel
Glycopyrrolate Voor operatie, om slijmvliezen droger te maken L3 Geen data, mogelijk compatibel
Gosereline acetaat implant Luteine hormoon releasing hormoon antagonist L3 Geen data, mogelijk compatibel, heeft negatief effect op de melkproductie
Goudverbindingen Bij reuma L5 [blijft heel lang in het lichaam, maanden!] Absorptie van goud zeer laag, echter wat baby binnenkrijgt blijft maanden in het lijfje en bouwt vervolgens op bij chronisch gebruik
Gramicidine Antibioticum L3 Geen data, mogelijk compatibel
Granisetron Bij braken (meestal bij chemotherapie) L3 Geen data, mogelijk compatibel. Alternatief: Ondansetron
Grepafloxacine Antibioticum L4 Geen data, mogelijk gevaarlijk. Alternatief: Norfloxacine, Ofloxacine, Levofloxacine, Ciprofloxacine
Griseofulvine Bij schimmelinfecties L3 Beperkte data, mogelijk compatibel. Alternatief: Fluconazol
Guaifenesin   L3 Geen data, mogelijk compatibel
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
H      
       
Haloperidol Bij psychosen L3 [let op verdoving, zwakte, obstipatie en slecht drinken van baby]  
Heparine Anti stollingsmiddel L2 Moleculen zijn te groot om de melkmakende cel binnen te dringen
Hepatitis A en Hepatitis B vaccin Vaccin L3 Er is geen contraindicatie bekend
Hydralazine Bij hoge bloeddruk L2 [let op lage bloeddruk, verdoving en zwakte]  
Hydrochloor- thiazide Plaspil L2 [verlaagt melkproductie?]  
Hydrocortison smeersel Corticosteroïde L2 geen bijwerkingen gemeld] Ná borstvoeding aanbrengen, liefst oplossing in
olie gebruiken, geen crème
Hydroxyzine Bij allergische reacties en misselijkheid L2 [toch letten op droge mond, ritmestoornis en verdoving]  
Hydroxy chloroquine Bij reuma, malaria, Lupus L2  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
I      
       
Ibuprofen Ontstekingsremmende pijnstiller L1 Alternatieven: Acetaminophen
IJzer IJzerpreparaat L1  
Imipramine Bij depressie L2 [let op slaperigheid, droge mond] Alternatieven: Amoxapine
Indapamide Plaspil L3 [zou in theorie de melkproductie kunnen verlagen; via
melk geen gerapporteerde bijwerkingen]
Alternatieven: Hydrochlorothiazide, Furosemide
Indometacine Ontstekingsremmende pijnstiller L3 Alternatief: Ibuprofen
Insuline Bij suikerziekte L1  
Ipratropium Bromide Bij astma L2 Wordt veel voorgeschreven aan kleine kinderen
Isoniazide Bij tuberculose L3 [kind goed in de gaten houden: hepatitis, verandering
van zicht, vermoeidheid, algemeen gevoel van malaise,
misselijkheid en spugen]
 
Isosorbidemononitraat Verwijdt bloedvaten L3 [geen bijwerkingen bekend, waakzaamheid betrachten]  
Isosorbidedinitraat Verwijdt bloedvaten L3 [geen bijwerkingen bekend, let goed op kindje tijdens gebruik]  
Isotretinoine Bij ernstige vormen van acne L5 [teratogeen] Gebruik afraden
Isradipine Bij hoge bloeddruk L3 [lage bloeddruk, hoofdpijn, lethargie, lage hartslag, apneu] Alternatieven: Nifedipine, Verapamil, Nimodipine
Itraconazol Bij schimmelinfecties L2 [geen bijwerkingen bekend, absorptie via moedermelk is
onwaarschijnlijk]
Alternatieven: Fluconazole
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
J      
       
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
K      
       
Ketoconazol Bij schimmelinfecties L2  
Ketorolac Ter voorkoming van ontstekingen na oogoperaties L2  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
L      
       
Labetalol Bij hoge bloeddruk & keelontsteking L2  
Lamivudine Bij HIV, bij Hepatitis-B L2  
Lamotrigine Bij epilepsie L2 [bloedspiegels bij kind 30% van bloedspiegel bij moeder, geen bijwerkingen beschreven]  
Lansoprazol Maagzuurremmer L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen5 bijwerkingen onwaarschijnlijk]  
Latanoprost Bij glaucoom L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Leflunomide Bij reuma, artritis L5 [risico op maligniteit en teratogene afwijkingen, groot risico]  
Leuproreline Acetate Gonadoreline [GnRH]agonist L5 [remt melkproductie]  
Levetiracetam Bij epilepsie L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Levobunolol Bij glaucoom L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, lethargie, lage bloeddruk, vertraagde hartslag, apneu?]  
Levocabastine Bij allergie L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Levodopa Bij ziekte van Parkinson L4 [verlaagt melkproductie]  
Levofloxacine Antibioticum L3 Spruw? Gebruik probiotic
Levonorgestrel Anticonceptie [progestageen, o.a. Mirena IUD] L3 [kleine hoeveelheden gerapporteerd in moedermelk, remt productie in periode na geboorte]  
Levothyroxine Schildklierhormoon L1  
Lidocaïne Pijnstillend, jeukstillend L2  
Liothyronine Schildklierhormoon L2  
Lisinopril Bij hoge bloeddruk L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, zwakte, lage bloeddruk?]  
Lithium Bij bipolaire stoornis L4 [beïnvloedt hartslag, zwakte? controleer bloedspiegels bij kind]  
Loperamide Bij diarree L2  
Loratadine Bij allergie L1  
Lorazepam Bij angststoornissen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]  
Losartan, Kaliumlosartan Bij hoge bloeddruk L3  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
M      
       
Magnesiumoxide, Magnesium hydroxide Bij obstipatie, bij overtollig maagzuur L1  
Magnesiumsulfaat Bij obstipatie L1  
Maprotiline Bij depressie L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Sertraline, Venlafaxine, Paroxetine
Mebendazol Tegen wormpjes L3 [verlaagt melkproductie?] Alternativen: Pyrantel
Meclizine Bij misselijkheid en braken L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Dimenhydrinaat, Diphenhydramine, Scopolamine
Medroxyprogesteron Progestageen [hormoon] L4 [beperkte data, mogelijk gevaarlijk] Let op onderdrukking melkproductie in de eerste dagen na bevalling.
Mefloquine Bij malaria L2  
Melatonine Lichaamseigen hormoon bij slapeloosheid L3  
Meloxicam Ontstekingsremmende pijnstiller L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Ibuprofen, Naproxen
Meningokokken vaccin Vaccin L1  
Menopauze gonadotrofine Bij onvruchtbaarheid L3 [verlaagt melkproductie?]  
Mesalamine Bij chronische darmontstekingen L3 [diarree?]  
Metformine Bij suikerziekte L1  
Methadon Bij hevige pijn, als hulpmiddel bij ontwenning van opiaten L2 Ontwenningsverschijnselen na exposure in baarmoeder
Methotrexaat Bij reuma, psoriasis, kanker L4 [beperkte data, mogelijk gevaarlijk]  
Methyldopa Bij hoge bloeddruk L2  
Methylfenidaat Bij ADHD L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
slapeloosheid, hou gewicht van kind in de gaten?]
 
Methylprednisolon Corticosteroïde L2 [behalve bij langdurig hoge dosering] Alternatieven: Prednison
Metoclopramide Bij misselijkheid en braken L2 Alternatieven: Domperidon
Metoprolol Bij hoge bloeddruk, bij hartritme stoornissen L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, lage
bloeddruk?, lage hartslag?]
Alternatieven: Proponalol
Metronidazol Antibioticum L2 [kind drinkt mogelijk minder; beperkte dat mogelijk compatibel] Metaalachtige smaak
Miconazol Bij schimmelinfecties L2  
Midazolam Slaapmiddel L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Lorazepam
Minocycline Antibioticum L3 [beperkte data, mogelijk compatibel] Spruw? Gebruik probiotica. Alternatieven: Doxycyline
Minoxidil Bij hoge bloeddruk L3  
Mirtazapine Bij depressie L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?] Alternatieven: Sertraline, Venlafaxine, Paroxetine
Misoprostol Ter voorkoming van maagirritatie, bloedingen, opwekken weeën L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen; let op diarree of krampjes]  
Moclobemide Bij depressie L4 [beperkte data, mogelijk gevaarlijk]  
Modafinil Bij narcolepsie L4 [verlaagt melkproductie?]  
Mometason Cortiscosteroïde L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Montelukast Bij astma L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Zafirlukast
Morfine Pijnstiller L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bij hoge dosering slaperigheid?] Alternatieven: Hydrocodone, Hydromorphone
Moxifloxacine Antibioticum L3 Spruw? Gebruik probiotica. Alternatieven: Ofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin, Ciprofloxacin
Mupirocine Bij bacteriële infecties L1  
Mycofenolaatmofetil, Mycofenolzuur Ter voorkoming van afstotingsreacties na transplantatie L4  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
N      
       
Nabumeton Ontstekings remmende pijnstiller L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Ibuprofen
Naltrexon Bij de behandeling van chronisch alcoholisme en
opioïdverslaving
L1  
Naproxen Ontstekingsremmende pijnstiller L3 Alternatieven: Ibuprofen
Naratriptan Bij migraine L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Sumatriptan
Nebivolol Bij hoge bloeddruk, bij hartfalen L3 [Risico op lage hartslag zuigeling] Alternatieven: Metoprolol
Nevirapine Antiviraal middel bij HIV L5  
Nicardipine Bij hoge bloeddruk L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: Nifedipine, Nimodipine
Nicotine
[kauwgum, pleisters, etc.]
Bij het stoppen met roken L2 Onvoldoende gegevens over de E-sigaret
Nifedipine Bij hoge bloeddruk L2 Alternatieven: Nimodipine
Nitrazepam Slaapmiddel L2 [korte termijn, let op mogelijke bewustzijnsverlaging zuigeling] Alternatieven: Alprazolam, Lorazepam
Nitrendipine Bij hoge bloeddruk L2 Alternatieven: Nifedipine, Nimodipine
Nitrofurantoine Antibioticum bij urineweginfecties L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, niet gebruiken bij baby’s met G6PD of jonger dan 1 maand] Spruw? Gebruik probiotica
Nitroglycerine Vaatverwijdend L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, controleer
op methemoglobinemie]
 
Nizatidine Maagzuurremmer L2 Alternatieven: Famotidine
Norethindrone Orale anticonceptie [progestageen], bij
menstruatieklachten
L3 [kan lactose verminderen]  
Norfloxacine Antibioticum L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, kans op
diarree baby]
Spruw? Gebruik probiotica
Nortriptyline Bij depressie L2  
Nystatine Bij schimmelinfecties L1 [wordt vaak gebruikt bij zuigelingen]  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
O      
       
Ofloxacine Antibioticum L2 [kans op verandering darmflora en diarree,
voorzichtigheid geboden]
Spruw? Gebruik probiotica
Olanzapine Bij psychosen L2 [let op slaperigheid baby]  
Olmesartan Bij hoge bloeddruk L3 [risicovol voor premature zuigelingen]  
Olopatadine Oogdruppels bij allergie L2  
Olsalazine Bij chronische darmontstekingen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bij
langdurig gebruik mogelijk krampjes en diarree]
 
Omeprazol Maagzuurremmer L2  
Ondansetron Bij misselijkheid L2  
Orlistat Bij behandeling van overgewicht of obesitas L3 [komt waarschijnlijk niet in moedermelk,
voedingstoestand moeder checken]
 
Oseltamivir Bij griep L2  
Oxazepam Bij angststoornissen L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Oxcarbazepine Bij epilepsie L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Oxybutynine Bij blaasproblemen L3 [minder melkproductie gemeld door fabrikant]  
Oxycodon Pijnstiller L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, let op
mogelijke bewustzijnsverlaging zuigeling]
 
Oxytocine Stimuleert weeën en toeschietreflex L2  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
P      
       
Pantoprazol Maagzuurremmer L1  
Paracetamol Pijnstiller L1  
Paroxetine Bij depressie L2 [veel onderzoeken beschikbaar, minimaal tot geen effect
op borstgevoede kinderen]
 
Penciclovir Bij virusinfecties L3 [onwaarschijnlijk dat penciclovir bij lokaal gebruik in
moedermelk komt]
 
Pentoxifylline Bij doorbloedings problemen L2  
Permethrin Bij hoofdluis, schaamluis, schurft L2  
Perfenazine Bij psychosen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, let op
mogelijke bewustzijnsverlaging zuigeling], mogelijk meer
kans op SIDS]
 
Pilocarpine Bij glaucoom L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen. Let op
spugen, maagdarmklachten, krampjes en diarree]
 
Pimecrolimus Bij eczeem L2
L4 [op de tepel]
 
Pimozide Bij psychosen L4  
Pioglitazon Bij diabetes L3 [geen data beschikbaar]  
Piroxicam Ontstekingsremmende pijnstiller L2  
Podofyllotoxine Bij genitale wratten L3 [de eerste vier uur na inname geen borstvoeding geven,
let op maagdarmklachten baby]
 
Poliovaccin [zit in DTP-vaccin] Vaccin L2  
Polymyxine B Antibioticum L2 [geen data bekend over overgaan in moedermelk, bij
lokaal gebruik onwaarschijnlijk dat polymyxine in moedermelk
komt]
Spruw? Gebruik probiotica
Povidonjodium Ter ontsmetting L4 [overdracht opgenomen jodium kan leiden tot verminderde
schildklierfunctie baby, weinig absorptie volwassen huid]
 
Pramipexol Bij de ziekte van Parkinson en restless legs syndrom L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, kan echter
melkproductie ernstig verlagen]
 
Pravastatine Verlaagt cholesterol L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, voorzichtig
want cholesterol is belangrijk voor kinderen]
Niet gebruiken tijdens de borstvoedingperiode
Prazepam Bij angststoornissen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, let op
mogelijke bewustzijns verlaging zuigeling]]
 
Praziquantel Bij worminfecties L2  
Prednison
Prednisolon
Corticosteroïde L2 [bij voorkeur kortdurend gebruiken]  
Primidon Bij epilepsie L3 [wat bewustzijns vermindering bij pasgeborenen]  
Progesteron Hormoon L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, niet vroeg
postpartum starten ivm kans negatief effect op
melkproductie]
 
Promethazine Bij allergieën, hoest L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, let op
sedatie en kans op ademstilstand]
 
Propafenon Bij hartritmestoornissen L2  
Propranolol Bij hoge bloeddruk, hartritme stoornissen, migraine,
trillen van de handen
L2 [niet gebruiken als het kind astma heeft]  
Propylthiouracil Bij een te snel werkende schildklier L2  
Pyrazinamide Bij tuberculose L3  
Pyridostigmine Bij myasthenia gravis L2  
Pyrimethamine O.a bij malaria L3 [mogelijk kankerverwekkend?]  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
Q      
       
Quetiapine Bij psychosen L2  
Quinapril Bij hoge bloeddruk L2
L4 [de eerste dagen na de bevalling]
 
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
R      
       
Rabeprazol Maagzuurremmer L3 Alternatieven: Omeprazole, Ranitidine, Famotidine
Ramipril Bij hoge bloeddruk L3 Alternatieven: Captopril, Enalapril
Ranitidine Maagzuurremmer L2 Alternatieven: Famotidine
Repaglinide Bij suikerziekte L4  
Rifampicine Bij tuberculose L2 Spruw? Gebruik probiotica
Risedroninezuur Bij ziekte van Paget, behandeling en voorkoming
botontkalking
L3  
Risperidon Bij psychosen L2 [beperkte data beschikbaar, mogelijk compatibel] Alternatieven: Quetiapine
Rizatriptan Bij migraine L3 Alternatieven: Sumatriptan
Rode Hond vaccin [Rubella] Vaccin L2  
Ropinirol Bij de ziekte van Parkinson, bij restless legs syndrom L4 [kans op ernstige vermindering melkproductie]  
Rosuvastatine Cholesterolverlager L3 [geen data beschikbaar voorzichtig want cholesterol is
belangrijk voor kinderen]
Afgeraden om tijdens borstvoedingperiode te gebruiken
Rotigotine Bij de ziekte van Parkinson, bij restless legs syndrom L4 [kans op ernstige vermindering melkproductie]  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
S      
       
Salbutamol Bij astma L1 Hale gebruikt de USAN [Albuterol]
Salicylzuur Bij acne L3 [geen data beschikbaar] Alternatieven: Azelaiczuur
Salmeterol Bij astma L2  
Selegiline Bij de Ziekte van Parkinson L4, niet gebruiken bij borstvoeding  
Seleniumsulfide Bij hoofdroos L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, gebruik niet op de tepels] Alternatieven: Clotrimazole, Itraconazole uitwendig gebruik
Senna Laxeermiddel L3 [mogelijk dunne ontlasting bij kind]  
Sertraline Bij depressie L1 Alternatieven: Escitalopram, Paroxetine, Fluoxetine, Nortriptyline
Simvastatine Cholesterolverlager L3 [cholesterol is belangrijk!] Niet gebruiken tijdens de borstvoedingperiode
Sint Janskruid Bij depressie L2  
Sirolimus Ter voorkoming van afstotingsreacties na
niertransplantatie
L4 [verlaagt melkproductie?]  
Sitagliptine Bij suikerziekte L3 [geen data beschikbaar] Alternatieven: Metformin
Solifenacine Bij incontinentie L4 [droge mond? verlaagde urineproductie? obstipatie?] Alternatieven: Tolterodine
Somatropine Groeihormoon L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
bijwerkingen onwaarschijnlijk]
 
Sotalol Bij hartritmestoornissen L4 [beperkte data, mogelijk gevaarlijk bij borstvoeding] Alternatieven: Propranolol, Metopronol
Spironolacton Plaspil L2 [verlaagde melkproductie?]  
Sucralfaat Bij maagzweren L1  
Sulconazol Bij schimmelinfecties L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Sulfamethoxazol [in combinatie met Trimethoprim] Antibioticum L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, pas op bij
baby’s die geel zien en lage G6PD]
Spruw? Gebruik probiotica
Sulfasalazine Ontstekingsremmer L3 [diarree?]  
Sulpiride Bij psychosen L2 Alternatieven: Metoclopramide, Domperidon
Sumatriptan Bij migraine L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Alternatieven: NSAID
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
T      
       
Tacrolimus Ter voorkoming en behandeling van afstotingsreacties na
transplantatie, bij huidinfecties
L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Tamoxifen Bij [borst]kanker L5  
Telbivudine Bij Hepatitis-B [geelzucht] L4  
Telmisartan Bij hoge bloeddruk L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]
L4 [in de eerste weken na de geboorte]
 
Temazepam Slaapmiddel L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
slaperigheid? slecht drinken?]
 
Tenofovir Bij HIV L3 [geen data beschikbaar]  
Terbinafine Bij schimmelinfecties L2  
Terbutaline Bij astma L2  
Tetracycline Antibioticum L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] Spruw? Gebruik probiotica
Theofylline Bij astma L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, irritatie?
slapeloosheid?]
 
Timolol Bij een verhoogde oogboldruk L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
slapheid? lage bloedsuiker? slaperigheid?
 
Tinzaparine Bij bloedstolling stoornissen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Tizanidine Spierverslapper L4 [voorzichtigheid is geboden]  
Tobramycine Antibioticum L2 [observeer veranderingen stoelgang] Spruw? Gebruik probiotica
Tolbutamide Bij diabetes L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Tolterodine Bij incontinentie L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, droge mond?
lage urineproductie? obstipatie?]
 
Topiramaat Bij epilepsie, ter voorkoming van migraine L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Tramadol Pijnstiller L3 [Via de melk geen gerapporteerde bijwerkingen
Veiligheid en effectiviteit >18 jaar is niet bestudeerd]
 
Trazodon Bij depressie L2  
Tretinoïne Bij acne L3 [indien op de huid]
L4 [bij oraal gebruik geen borstvoeding!]
 
Triamcinolon Corticosteroïde L3 [observeer groei van het kind]  
Triamtereen Bevordert het plassen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
Trimethoprim Antibioticum L2 Spruw? Gebruik probiotica
Tripelennamine Bij jeuk L4 [geen gegevens beschikbaar; gevaar voor vergiftiging]  
Triptoreline Hormoon, o.a. bij onvruchtbaarheids-
behandelingen
L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,
bijwerkingen onwaarschijnlijk]
 
Tyfusvaccin Vaccin L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, gebruik bij
voorkeur het dode virus]
 
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
U      
Ursodeoxycholzuur Om cholesterol galstenen op te lossen L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]  
       
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
V      
       
Valaciclovir Tegen virusinfecties L1  
Valeriaan Bij lichte nervositeit en spanning L4 [geen data, mogelijk gevaarlijk]  
Valproïnezuur Bij epilepsie L4 [beperkt data beschikbaar, mogelijk gevaarlijk]  
Valsartan Bij hoge bloeddruk L3  
Varenicline Bij het stoppen met roken L4 [geen data, mogelijk gevaarlijk]  
Venlafaxine Bij depressie L2 [beperkt data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel]  
Verapamil Bij hartritme stoornissen L2 [beperkt data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel] [lage bloeddruk? lage hartslag?]  
Vigabatrine Bij epilepsie L3 [beperkt data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel]  
Vitamine A [retinol, betacaroteen] Vitamine L3 [bij 5000 IU/dag of minder; geen data, waarschijnlijk veilig]  
Vitamine B12 [cobalamine] Vitamine L1 [beperkt data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel]  
Vitamine C [ascorbinezuur] Vitamine L1 [beperkt data beschikbaar, compatibel]  
Vitamine D Vitamine D-tekort L1 [beperkt data beschikbaar, compatibel]  
Vitamine E Vitamine E-tekort L2 [als het niet op de tepel komt] [beperkt data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel]  
       
MEDICATIE FUNCTIE HALE OPMERKINGEN
       
W / X / Y / Z      
       
Xylometazoline Neusspray bij verkoudheid L3 [geen data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel]  
Zanamivir Tegen virusinfectie [griep] L2 [geen data beschikbaar, waarschijnlijk compatibel]  
Zidovudine Bij HIV L5 [geen data beschikbaar, gevaarlijk]  
Zilversulfadiazine Antibioticum L3  
Zolmitriptan Bij migraine L3 [geen data, waarschijnlijk compatibel]  
Zolpidem Slaapmiddel L3 [geen data, waarschijnlijk compatibel] [slaperigheid? slecht drinken?]  
Zonisamide Bij epilepsie L4 [hele hoge bloedspiegels!] [beperkt data, waarschijnlijk compatibel]  
Zopiclon Slaapmiddel L2 [beperkt data, waarschijnlijk compatibel]  
Zuclopentixol Bij psychosen L3 [beperkt data, waarschijnlijk compatibel]  
       

r

Wil je meer informatie over het gebruik van bepaalde medicatie bij borstvoeding? Raadpleeg dan een van onze lactatiekundige specialisten via een medicijnconsult

Samenstelling, vertaling, bewerking verzorgd door Esther Mulder, apotheker, diverse lactatiekundigen van het Medicijnconsult-team, Stefan Kleintjes, Groningen-Bedum Lactatiekundige & kinderdiëtist en Erica Post, kinderarts.
Publicatie verzorgd door Kenniscentrum Borstvoeding.

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden