Huidige dosis vitamine K is niet te laag

vit-k1.jpgDe dosis vitamine K die zuigelingen dagelijks ontvangen zou te laag zijn. Dit bericht werd onlangs verspreid en riep bij velen natuurlijk vele vragen op. Zit er dan niet genoeg vitamine K in moedermelk? De uitslag van het onderzoek is ongelukkig in de pers gekomen, want wat blijkt: er zijn uitsluitend borstgevoede baby’s onderzocht met een belemmering van de gal-afvloed. Zieke baby’s dus. De uitslag van dit onderzoek zegt niets over het huidig advies ten aanzien van vitamine K-suppletie.
Kinderarts Peter van Hasselt van het UMCUtrecht stelt in zijn promotieonderzoek dat de suppletie van vitamine K van deze zieke baby’s zes keer meer zou moeten zijn dan nu standaard gegeven wordt. Kinderen die met kunstvoeding gevoed worden, krijgen vitamine K vanzelf, omdat er al veel vitamine K aan de kunstvoeding is toegevoegd. Vitamine K speelt een rol in de bloedstolling.

De kinderen, waarbij een geblokkeerde galweg optrad, kregen bijna allemaal een bloeding door een vitamine K-tekort. Deze kinderen werden niet beschermd door de 25 microgram vitamine K per dag. Met name de borstkinderen dus hadden te weinig aan de vitamine K uit de moedermelk samen met de vitamine K die gesuppleerd werd.
Daarom stelt hij dus voor de dosering te verhogen naar 1 milligram per week. De effectiviteit hiervan zou blijken uit de veel kleinere kans op bloedingen bij baby’s met dezelfde ziekte in Denemarken. De verhoging komt grofweg overeen met een dagelijkse dosis van 150 microgram, dat is zes maal hoger dan nu.

Het persbericht van TNO

‘Eerder deze week pleitte kinderarts Van Hasselt van het UMCUtrecht voor een beter vitamine K beleid. In zijn proefschrift laat hij zien dat een honderdtal uitsluitend borstgevoede baby’s met een belemmering van de gal-afvloed (biliary atresia) te weinig vitamine K krijgen. Dat kan bij deze patiënten leiden tot bloedingen, het meest gevreesd zijn spontaan optredende hersenbloedingen. Met een passende dosering vitamine K zijn de bloedingen te voorkómen. TNO stelt dat de specifieke aandacht voor deze bijzondere groep baby’s belangrijk is.
TNO stelt ook dat vitamine K alle zuigelingen die borstvoeding krijgen van belang is in verband met een goede bloedstolling. Onderzoek van TNO liet zien dat 14% van de volledig borstgevoede zuigelingen in Nederland te weinig vitamine K krijgt. Alle pasgeborenen krijgen wel direct na de geboorte een dosering voldoende voor de eerste week.’

Biliary atresia komt in de US voor bij 1 op de 10.000 – 20.000 kinderen.

Vitamine K en moedermelk

Je zou als moeder haast gaan twijfelen of moedermelk wel de gezondste voeding is voor je kind als je er, naast vitamine D, ook nog vitamine K standaard bij moet geven.

Er is dan ook hier en daar weerstand te bespeuren onder zowel verloskundigen als lactatiekundigen. Zo stelt Gonneke van Veldhuizen-Staas, lactatiekundige IBCLC, naar aanleiding van het onderzoek naar vitamine K bij kinderen met een gal-afvoerbelemmering: ‘Ik ben heel erg blij met dit onderzoek, want dat zegt namelijk dat niet het veronderstelde tekort in moedermelk er toe doet, maar het maakt duidelijk dat die heel kleine groep zieke kinderen die vitamine K onvoldoende kan opnemen.
Moeder Natuur heeft dus niet te weinig vitamine K in de moedermelk gestopt, maar het punt is dat sommige kinderen een ziekte hebben waardoor zij aan de vitamine K in hun voeding (moedermelk) niet voldoende hebben.’

‘Ik zou zo graag eens een onderzoek zien waarin werd gekeken naar de invloed van de manier van borstvoeding geven op de vitamine K status van een kind.
Vitamine K is een vetoplosbaar vitamine en dus is het van belang dat kinderen voldoende vette moedermelk krijgen. Veel van de huidige mainstream adviezen rondom borstvoeding kunnen resulteren in een te lage inname van de vettere moedermelk, en dus in een te lage vet-inname en daarmee een te lage vitamine K (en ook D) inname. Als uit een onderzoek zou blijken dat kinderen die op een andere manier borstvoeding krijgen, wel een goede vitamine K status hebben, zou dat een heel andere kijk geven op het hanteren van een paraplumaatregel waarbij alle kinderen voor het gemak maar gesuppleerd worden. En passant zou ook nog naar de vitamine D status kunnen worden gekeken, want ook daar kan de techniek van het drinken aan de borst en het borstvoedingsbeleid een rol spelen, naast natuurlijk het in de buitenlucht verkeren.’

Lieve Huijbrechts, vroedvrouw in België stelt: ‘Ik vind al die redeneringen zo absurd. Ik ben akkoord dat je kan overwegen om een baby extra vitamine K te geven als het kind een zware bevalling achter de rug heeft met als gevolg bijvoorbeeld een groot hematoom op het hoofd. Die kinderen hebben inderdaad op korte tijd hun reservevoorraden vitamine K opgebruikt.’

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden