Reactie op: Gezondheidsraad adviseert injectie vitamine K bij baby direct na geboorte

vit-k1.jpgHet hele vitamine K-verhaal is, zo geen pure volksverlakkerij, dan toch op zijn minst een bedenkelijk verhaal, ook zonder het advies om het vanaf nu per prik te gaan toedienen. Er is werkelijk geen wetenschappelijk te onderbouwen reden om alle 180.000 jaarlijks in Nederland geboren kinderen agressief met vitamine K te behandelen omdat er ongeveer tien een afwijking hebben waardoor ze meer vitamine K nodig hebben. In kunstmatige zuigelingenvoeding wordt het in erg grote hoeveelheden toegevoegd; het gaat dus enkel om kinderen die zich aan de borst voeden. Van de jaarlijks in Nederland geboren 180.000 kinderen krijgt ongeveer 80% bij de geboorte borstvoeding, ofwel 135.000. Follow the money! Wie heeft er het meeste profijt van 134.990 onnodig toegediende vitamine K shots? Niet die kinderen.

Prenatale screening

Het is een goed idee om via onder andere prenatale screening te achterhalen welke kinderen een verhoogd risico hebben en tijdens de bevallingen de kinderen eruit te halen die dan een verhoogd risico krijgen. Risico-kinderen zijn te vroeg, zwak of ziek geboren kinderen, kinderen met een bloedziekte in de familiegeschiedenis en kinderen die met complicaties werden geboren. Kinderen die borstvoeding krijgen, hebben niet per definitie een verhoogd risico. Het grootste risico, waar het merendeel van die 10 kinderen per jaar vandaan komt, is een zeer ernstige en zeldzaam voorkomende leverafwijking.

Kunstbevallingen voorkómen

Er zijn er allerlei risico’s die voorkómen kunnen worden door betere bevallingsroutines. Om te beginnen moeten zwangeren een goede vitamine K-status hebben. Vervolgens moet alles op alles worden gezet om bevallingen zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, zodat ‘kunstbevallingen’ worden voorkomen (met name vacuüm en forceps zijn sterk risicoverhogend).
De navelstreng moet kunnen uitkloppen voor het afnavelen. In de placenta zit ongeveer een derde van de hoeveelheid bloed dat van de baby is. Door vroeg afnavelen start een baby dus met veel te weinig bloed, waardoor bloedarmoede, te weinig ijzer reserves en te weinig vitamine K het gevolg zijn.

Frequent aan de borst

Na de geboorte moeten moeder en baby bij elkaar blijven (ook als de baby moet worden geobserveerd!) en moet hij minimaal elk uur een slok colostrum drinken, direct uit de borst of met de hand uitgedrukt. Later moet worden gezorgd dat de baby voldoende vette melk krijgt (ook dat krijg hij door vaak te voeden, zodat de borsten relatief leeg blijven) want vitamine K is een vetoplosbare vitamine. De melk van een moeder die zelf een goede K-status heeft voorziet ruimschoots in de behoefte van de normale gezonde baby.

Niks te weinig…

Het hardnekkige en valse idee dat ‘er in borstvoeding (lees: moedermelk) te weinig vitamine K zit’ (en D ook), is in de wereld gekomen doordat kinderen niet op een goede manier worden geboren en worden gevoed. En aangezien men hardnekkig blijft volharden in foute geboorteroutines en foutieve manieren om baby’s te voeden en verzorgen en omdat de vitamine K (en D)-status van zwangeren niet in de gaten wordt gehouden, blijft men denken dat kinderen met borstvoeding te weinig vitamine K krijgen. En omdat het in idiote hoeveelheden aan kunstvoeding wordt toegevoegd.

Neem de juiste voorzorgen

Dus: wie een baby gaat krijgen, kan het beste zorgen voor goede voorzorgen en de injectie weigeren. Indien suppletie nodig is, kan altijd nog worden bekeken hoe die wordt gegeven.

Tot slot…

Wat vaak vergeten wordt in dat hele vitamine K-verhaal is dat het werkelijke probleem niet de hoeveelheid vitamine K is die kinderen hebben of krijgen, maar het feit dat het een in vetoplosbaar vitamine is en kinderen met leveraandoeningen moeite hebben met hun vetverwerking; dus met de opname van de in vetoplosbare vitamines. Meer vitamine K via vette druppels geven, gaat die kinderen dus niet helpen. Daarom wordt nu voorgesteld om vitamine K te gaan prikken. Alle kinderen die van moedermelk leven een vitamine K injectie geven omdat er een paar zijn die geen vet kunnen verwerken, is net zoiets als alle kinderen een gipsarm geven omdat er sommige zijn die makkelijk hun botten breken.

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen