Zorg op maat rondom borstvoeding in het AMC

bfhi-amc-1.jpgHet Amsterdams Medisch Centrum (AMC) ontving in april 2009 het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ voor alle zes verpleegafdelingen waar pasgeborenen worden opgenomen en ook voor de polikliniek Verloskunde. Een mooie beloning voor drie jaar hard werken aan het ontwikkelen en implementeren van een borstvoedingsbeleid dat gebaseerd is op de tien vuistregels van WHO/Unicef.

Moeder en kind in het ziekenhuis

Wanneer je als moeder met je kind in het ziekenhuis ligt, is borstvoeding geven niet altijd even vanzelfsprekend. Soms moeten enige hindernissen worden overwonnen om borstvoeding te doen slagen. Het komt in het AMC vaak voor dat moeder en kind op verschillende afdelingen zijn opgenomen. Eenduidigheid van beleid en een goede samenwerking zijn dan cruciaal voor het al dan niet succesvol borstvoeding geven.

De resultaten van patiënttevredenheidsonderzoeken en zorgevaluaties lieten zien dat het hier nogal eens aan mankeerde. Bovendien bleek dat de kennis van zorgverleners met betrekking tot borstvoeding nogal eens tekort schoot. Al met al reden genoeg voor het AMC om actie te ondernemen en een project ‘borstvoeding in het AMC’ te starten, waaraan medewerkers van alle zeven (verpleeg)afdelingen, die te maken hebben met moeders en pasgeborenen, hebben deelgenomen. De afdelingen waar het om gaat zijn: poli Verloskunde, afdeling Zwangeren/verloskamers, Kraamafdeling, IC-Neonatologie, Kinder-IC, kinderchirurgie en de Zuigelingenafdeling.

Borstvoedingvisie van het AMC

bfhi-amc-2.jpgHet project startte met het formuleren van een AMC-visie op borstvoeding. Deze visie luidt aldus: ‘Het beleid van het Academisch Medisch Centrum (AMC) is erop gericht om zowel de gezonde als de zieke pasgeborene en zuigeling optimaal te voeden en de binding tussen ouder en kind te bevorderen. Het AMC onderschrijft daarbij het belang van moedermelk als eerste keus en wil borstvoeding actief bevorderen en ondersteunen.’

Het was een jungle: verantwoordelijkheden, protocollen en informatie

bfhi-amc-3.jpgOmdat niet duidelijk was hoe de verantwoordelijkheden rondom borstvoeding waren verdeeld, werd voor de verscheidene betrokken beroepsgroepen een taakverdeling afgesproken.

Naast verschillende protocollen en richtlijnen bestond er in het AMC een jungle aan informatiemateriaal over borstvoeding. De folders met zinvolle informatie werden geselecteerd en voor die onderwerpen waarover informatie ontbrak hebben we aanvullend materiaal ontwikkeld. Dit is ook vertaald in het Engels, Turks en Arabisch.

Borstvoeding e-learningprogramma

Om de kennisachterstand van bij borstvoeding betrokken medewerkers (± 450) op te heffen werd een ‘e-learning programma borstvoeding’ ontwikkeld. Iedere bij borstvoeding betrokken medewerker van het AMC heeft dit trainingsprogramma doorlopen. In samenwerking met Wolters-Noordhoff zal dit e-learningprogramma op de markt worden aangeboden.

Voorlichting en spreekuur

10vuist.jpgOok de voorlichting aan zwangere vrouwen op de polikiniek Verloskunde werd kritisch geëvalueerd en verbeterd. De verpleegkundige van de poli stelt de voedingskeuze voor het kind nu vroeg in de zwangerschap aan de orde. Tevens nodigt zij de zwangere nadrukkelijk uit om de borstvoedingsvoorlichtingsavond bij te wonen. Op die avond krijgt zij alle beginselen van borstvoeding aangeboden, die je nodig hebt ter voorbereiding op de periode na de bevalling. Het aantal deelnemers van de voorlichtingsavond was bij de afronding van het project verdubbeld!

De lactatiekundigen houden wekelijks spreekuur op de polikliniek Verloskunde voor mensen met specifieke vraagstukken over borstvoeding, zoals een borstoperatie, zwangerschap van een tweeling en dergelijke. De lactatiekundigen zijn tevens vraagbaak voor de verpleegkundigen op de verschillende afdelingen.

Op de verpleegafdelingen begeleiden en instrueren verpleegkundigen de moeders bij het geven van borstvoeding; alleen bij complexe zorgsituaties schakelen zij de lactatiekundige in. De lactatiekundigen werken in een pool, met als doel iedere vraag binnen een periode van uiterlijk 48 uur te kunnen beantwoorden.

AMC geslaagd voor het certificaat

7stap.jpgMet de afronding van het project in 2009 is het AMC erin geslaagd het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ te behalen. Het belangrijkste doel, namelijk eenduidigheid in zorg rond borstvoeding creëren en daarmee de kwaliteit van de zorg verbeteren, heeft altijd voorop gestaan. Het behalen van dit certificaat is de slagroom op de taart! Wij zijn er trots op dat we dit certificaat met alle zeven betrokken (verpleeg)afdelingen hebben behaald.

Met dank aan

    \t

  • Lydia Stolwijk van het AMC voor de redactionele support.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden