Hoe kun je zachtjes landen?

Caroline Kruger

Als je zwangerschapsverlof voorbij is, hoe kan je weer lekker aan het werk, met respect voor je pas bevallen hoofd, hart en lichaam? Na drie maanden weer beginnen met werken is ook in internationaal perspectief (1) best snel. Na het vrij korte Nederlands verlof, hebben we ruimhartige regelingen om werk en borstvoeding te combineren. En dat is fijn, want met drie maanden zijn de antistoffen die je als zwangere via de navelstreng aan je baby geeft ‘op’. Bij grotere kinderen is de afweer voldoende ontwikkeld om zichzelf te beschermen, in de tussentijd dient moedermelk ter overbrugging.

Kiezen voor borstvoeding

Steeds meer vrouwen in Nederland kiezen voor borstvoeding, zowel op de korte termijn (90% van de hogeropgeleiden (2) en 80% van vrouwen in het algemeen) als op de langere termijn (39% geeft borstvoeding als haar kind zes maanden is). Dus steeds meer kinderen krijgen borstvoeding of moedermelk als hun moeder weer gaat werken met drie maanden. Dat beschermt kinderen tegen infecties en werkgevers tegen aan kinderziekten gerelateerd verzuim (3). Van een zwangere verwachten we niet dat ze tijdens de zwangerschap op volle sterkte presteert: de wet gaat uit van 1 uur per dag pauzes bovenop reguliere pauzes. Zie illustratie. 

Zen-moment

Na het zwangerschapsverlof blijven die pauzes tot je kind zes maanden is. Geef je borstvoeding, dan heb je buiten de reguliere pauzes en bovenop het extra uur, ook nog 25% van je werkdag de tijd om al kolvend of borstvoedend te onthaasten. Zo’n extra voedingspauze is een ideaal zen-moment. Het beschermt je als pas bevallen werknemer ertegen om te veel hooi op de vork te nemen. Steun (4) van werkgevers, van HRM helpt je om van deze faciliteit gebruik te maken. Dat is een gezonde manier van ontzwangeren. Van even aan je kind te denken, of met de opvang te bellen hoe het gaat kun je heerlijk bijkomen en je hart opladen. Even niet rennen en geen to-do-lijstjes maken. Hoewel, als je hoofd blijft doorgaan, kun je door een lijstje te schrijven, de haast van je afschrijven en zo op een functionele manier je rust pakken.  verlof.png Aan de illustratie is te zien dat je in de periode dat je kind tussen drie en negen maanden is, gefaseerd weer op 100% van je contractduur uitkomt. Dat is een wettelijke gesanctioneerde en veilige manier om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Uitgaan van 100% werken onmiddellijk na het einde van je zwangerschapsverlof is gewoonweg niet reëel. Maar het gaat niet om regels. Het gaat er juist om dat vrouwen steun ervaren, impliciete boodschappen oppikken, dat van ze verwacht wordt dat ze van een ingroei traject gebruik maken. De cultuur (5) in de organisatie is belangrijker dan de regels. Of anders geformuleerd: beschikbaarheid van zulk beleid op zichzelf heeft geen impact op de ervaren balans, maar het gebruik ervan wel (6).

Bronnen

  1. Gash, V. 2009. ‘Sacrificing their careers for their families? An analysis of the penalty to motherhood in Europe’, in Social Indicators Research, Vol. 93, No. 3, pp. 569‘“586.
  2. TNO peiling melkvoeding 2015
  3. Cohen R, Mrtek MB, Mrtek RG. 1995 ‘Comparison of maternal absenteeism and infant illness rates among breast-feeding and formula-feeding women in two corporations.’  Am J Health Promot. 1995 Nov-Dec;10(2):148-53
  4. Achtergronddocument bij de Multidisciplinaire richtlijn Werk-Privé Balans
  5. Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (Jul 2011). Antecedents of work- family conflict: A meta-analytic review. Journal of Organizational Behavior, 32(5), 689-725
  6. Butts, M. M., Casper, W. J., & Yang, T. S. (Jan 2013). How important are work-family support policies? A meta-analytic investigation of their effects on employee outcomes. Journal of Applied Psychology, 98(1), 1-25

Lees ook

  • Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de site van Corperate Lactatie Programma.
  • Hier uw advertentie?

    Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden