Gepureerd eten onnatuurlijk voor baby’s


De discussie over potjes eten is weer losgebarsten [2007]. Leuk! In Engeland waarschuwt Gill Rapley: Pureed food ‘isn’t natural for babies’; in België verschijnt de dokter op TV om te vertellen hoe gezond potjes zijn; Ouders van Nu publiceerde schaamteloos over potjesvoeding en ondergetekende schreef de column: Ouders van Nu of Nooit Meer

Nederlandse versie: Onnatuurlijk en onnodig

Gill Rapley stelt dat het onnatuurlijk en onnodig is om baby’s gepureerd voedsel te geven. Zij zegt dat baby’s de eerste zes maanden exclusieve borstvoeding horen te krijgen en daarna meteen kunnen beginnen met het leren eten van vast voedsel. Ze zegt ook dat kinderen die gepureerd voedsel gevoerd krijgen, er later in het leven gezondheidsproblemen aan over kunnen houden.

Ze verwijt de babyvoedingsindustrie dat zij ouders wijsmaken dat ouders hun kinderen gepureerd voedsel moeten geven. Er is momenteel gefundeerd wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat laat zien dat er niet een specifiek moment of periode is in de ontwikkeling van een baby waarin ze iets nodig hebben dat ‘meer is dan melk en minder dan vast voedsel’, aldus Rapley. Ook de Britse overheid onderschrijft deze geachte.

In Engeland eten momenteel meer dan acht van de tien baby’s, van de in totaal ongeveer 1 miljoen baby’s, tussen de vier en de twintig maanden, voor ongeveer 120 miljoen pond per jaar weg aan kant-en-klaar gepureerd eten.

Potjesvoeding

Tegenwoordig liggen bij de supermarkten de schappen vol met potjes babyvoeding van allerlei soorten en maten: van biologische kwaliteit, met verse ingrediënten, met speciale combinatie om de kieskeurige baby te verleiden of met lokale ingrediënten.

De babyvoedingfabrikanten zeggen dat ze Rapley’s onderzoek serieus nemen. ‘Dit er erg nieuw onderzoek en we moeten er zorgvuldig naar kijken,’ zei Roger Clarke, directeur-generaal, van de Kinder- en dieetvoeding Associatie, een groep die fabrikanten zoals Heinz, Nestlé, Boots en Nutrica vertegenwoordigt.

Clarcke vervolgt: ‘De Engelse babyvoedingsbedrijven ondersteunen een flexibele aanpak tot het voeden van baby’s, maar de leeftijd waarop vast voedsel wordt geïntroduceerd hangt af van de voedings- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele baby’s en wij vinden het niet geschikt om voor alle baby’s dezelfde regels aan te houden.’ ‘Diverse generaties moeders en vaders hebben zich verlaten op het simpele gemak van deze speciale babyvoeding en geven dus baby’s een gevarieerde en veilige, degelijke voeding. Een voeding met een wijde variëteit van smaken en texturen ‘“ van fijn gepureerde voeding die makkelijk van een lepel af te zuigen is tot zachte brokjes die het kauwen bevorderen.’

Rapley ontwikkelde een dvd waarop wordt uitgelegd hoe je baby geheel zelfstandig kan leren eten. In 2002 bevestigde een WHO onderzoek dat borst- of kunstvoeding alle voedingsstoffen bevat die een baby tot de leeftijd van zes maanden nodig heeft en dat tevens stelt dat elk ander voedsel dat in het eerste half jaar gegeven wordt, de moedermelk bij wijze van spreken onnodig verdund, en dus schadelijk is.
Na zes maanden is de gemiddelde baby in staat om zelf voedsel op te pakken en het naar zijn mond te brengen. Hij kan dan leren kauwen en slikken. Bij dit natuurlijke proces is het onnodig om met gepureerd voedsel aan te komen zetten.

Vertraging in de ontwikkeling van kauwvaardigheid


Sterker nog, Rapley is er van overtuigd dat het onnodig is baby’s die al kunnen kauwen gepureerd voedsel aan te bieden en zij vindt ook dat dit de ontwikkeling van kauwvaardigheden kan vertragen. En als een kind zelfstandig kan kiezen hoeveel eten hij tot zich neemt, voorkom je daarmee ook constipatieproblemen.

Rapley denkt dat baby’s die zelf mogen eten, er toe geneigd zijn minder kieskeurige eters te worden, snellere een betere handcoördinatie ontwikkelen en uit zichzelf eten vermijden waarvan later blijkt dat ze er allergisch voor zijn. Rapley werd geïnspireerd om het algemeen geaccepteerde gebruik van gepureerd voedsel te onderzoeken tijdens haar werk als wijkverpleegkundige. ‘Het viel me op dat zoveel ouders naar me toe kwamen met dezelfde problemen zoals verstopping en het niet-lusten van gewoon eten. En daarnaast hadden veel ouders moeite om hun kind te laten wennen aan vast voedsel. Dus ik begon me af te vragen wat er zou gebeuren als we überhaupt de controle niet van het kind zouden afnemen.’

Gill heeft eerst jarenlang baby’s geobserveerd en onderzoek gedaan, voordat ze haar voedingsprogramma ontwikkelde. Nu verkondigt zij dat baby’s ouder dan zes maanden zelf de baas zouden moeten zijn over wanneer en wat er in hun mond komt. Mits een kind rechtop zit en er een volwassene bij is, kan zij of hij zichzelf met eigen handen voeden met alles wat voor een baby van die leeftijd geschikt is.

Het originele artikel uit The Observer

Unicef nutrition expert sparks controversy with attack on spoon-feeding from tins and jars. Feeding babies on pureed food is unnatural and unnecessary, according to one of Unicef’s leading child care experts, who says they should be fed exclusively with breast milk and formula milk for the first six months, then weaned immediately on to solids.

Gill Rapley deputy director of Unicef’s Baby Friendly Initiative and a health visitor for 25 years, said spoon-feeding pureed food to children can cause health problems later in life

She blames the multimillion-pound baby food industry for persuading parents that they need to give their babies pureed food. ‘Sound scientific research and government advice now agree there is no longer any window of a baby’s development in which they need something more than milk and less than solids,’ Rapley said. The industry in Britain is worth more than £450m, compared with £191m in 1989. More than four out of five of Britain’s one million babies aged between four and 20 months eat and drink baby food worth more than £120m a year.

Until recently, the words ‘baby food’ conjured up nothing more exciting than a bit of stewed apple and a rusk. Now, supermarket shelves groan with jars of organic, fresh ingredients, with some ranges even seeking to tempt the discerning baby with ‘superfood’ options and local ingredients.

Makers of baby food say they are taking Rapley’s study seriously. ‘This is very new research and we need to look at it very carefully,’ said Roger Clarke, director-general of the Infant and Dietetic Foods Associations, a group representing such manufacturers as Heinz, Nestlé, Boots and Nutricia.

One size fits all policy

‘UK infant food companies support a flexible approach to feeding infants, but the age at which solids are introduced depends on the nutritional and developmental needs of individual infants and a ‘one size fits all’ policy is not appropriate,’ he added. ‘Generations of mums and dads have relied on the simple convenience of these special recipes as part of their baby’s diet to provide safe, sound nutrition with a wide variety of tastes and textures – from purees that are easy to suck straight from a spoon to soft lumps that encourage chewing.’


But Rapley, who has produced a DVD explaining how to follow a new feeding programme called Baby Led Weaning points to an increasing number of scientific projects and government guidance that she says support her programme. ‘In 2002, the World Health Organisation backed research that found breast or formula milk provided all the nutrition a baby needs up to the age of six months,’ she said. ‘That research said feeding a baby any other food during their first six months would dilute the nutritional value of the milk and might even be harmful to the baby’s health.’

After six months, Rapley says, babies are capable of taking food to their mouths and chewing, making purees and spoon feeding unnecessary. ‘The World Health Organisation was so impressed by the research that it rewrote its recommendations on baby feeding,’ she said. ‘A year later, the Department of Health for England and Wales followed suit.’

Delay the development of chewing skills

Offering babies pureed foods once they can chew is not only unnecessary, it could delay the development of chewing skills, Rapley believes. In addition, allowing a baby to take as much or as little food as it needs stops it becoming constipated.

Rapley believes that babies allowed to feed themselves tend to become less picky, develop better hand control more quickly and to avoid foods to which they are later found to be intolerant. Rapley was inspired to investigate the widely accepted use of pureed foods during her quarter-century as a health visitor. ‘I found so many parents were coming to me with the same problems – ‘my child is constipated, my child is really picky’ – and they couldn’t get them on to second-stage baby food. So I started to wonder what would happen if we never took the control away from them in the first place,’ she said.

After years spent observing babies and conducting her own studies, Rapley developed her feeding programme, which teaches that babies over six months should be in charge of what goes into their mouths and when. ‘Provided a child is sitting up straight and is supervised by an adult, he or she can feed themselves a variety of healthy finger foods with their hands,’ she said.

Artikelinformatie

  • Bron: The Observer Amelia Hill, social affairs correspondent. Sunday June 17th, 2007

Lees verder

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen