Professionele steun van groot belang bij borstvoeding

stereo-13.jpgMoeders zouden vaker en langer voor borstvoeding kiezen als zij en hun partners beter zouden worden voorgelicht en begeleid door zorgverleners. Er zou een plan moeten komen om borstvoeding te stimuleren waarbij afstemming en begeleiding tussen verschillende zorgverleners noodzakelijk is. Vooral jeugdgezondheidszorgmedewerkers en lactatiekundigen zouden hierbij een rol kunnen spelen. De conclusie uit dit onderzoek is niet mals en bevestigt wat ik al zoveel jaren hoor van moeders. Ja, moeders stoppen met borstvoeding en zeggen dat er niet genoeg melk was. Maar het tekort aan melk is een uitvloeisel van verkeerd en onjuiste begeleiding bij borstvoeding door zorgverleners.

Het wordt ook bevestigd door andere moeders: ‘Mijn zoon was vier maanden toen ik je website ontdekte op een moment dat ik op het punt stond de handdoek in de ring te gooien. En daar was ineens borstvoeding.com, en een wereld van informatie ging voor me open. Ik vond wat ik nodig had om mijn problemen aan te pakken en ik durf te zeggen dat dat er voor gezorgd heeft dat ik inmiddels langvoedster ben.’

Onderzoekers van het EMGO-instituut VU medisch centrum, Leids Universitair Medisch Centrum en het Stafbureau Jeugdgezondheidszorg Regio Twente in Enschede deden onderzoek naar het belang van professionele steun bij borstvoeding. Aan het onderzoek werkten 404 vrouwen mee.

Luister hier naar het interview met een van de auteurs, kinderarts Prof. dr. Anne Marie Oudesluys-Murphy.

Starten en stoppen

In Nederland start 78 procent van de vrouwen met borstvoeding. In vergelijking met andere landen is dat weinig. En in dit onderzoek blijkt dat 75 procent van de moeders ermee stopt voordat de zuigeling vier maanden is. In de Scandinavische landen, waar 99 procent van de moeders start met borstvoeding, krijgt 85 procent van de baby’s van vier maanden borstvoeding.

Borstvoeding heeft gunstige effecten voor kind en moeder. Zo wordt het kind beter beschermd tegen infecties en mogelijk ook tegen wiegedood, allergische ziekten, overgewicht en diabetes. Daarnaast is er een verband tussen borstvoeding en het beter opnemen en verwerken van kennis en informatie. Bovendien heeft borstvoeding een gunstig effect op de moeder en op een hechte moeder/kindrelatie.

Stoppen

Uit dit onderzoek blijkt ook dat 95 procent van de vrouwen tijdens de zwangerschap de keuze maakt tussen borst- of kunstvoeding. De belangrijkste redenen om te kiezen voor kunstvoeding blijken de zorgen over onvoldoende groei van het kind, problemen bij het geven van borstvoeding en het weer gaan werken. Ook de partner moet meer worden betrokken. Moeders haken mogelijk af omdat de kersverse vader staat te popelen om zelf een flesvoeding te geven. Daarom is diens steun nodig om de duur van de borstvoeding te verlengen.

Doel

Inzicht krijgen in achtergrondkenmerken die een rol spelen bij de keuze van de moeder voor borst- of kunstvoeding en de rol van sociale en professionele steun daarbij.

Methode

Zwangere vrouwen die van 1 februari-1 september 2000 in de regio Zuidwest-Overijssel onder controle waren voor hun zwangerschap bij verloskundigen, huisartsen of gynaecologen, werden benaderd voor het onderzoek. Zij vulden vragenlijsten in in de 27e en 36e zwangerschapsweek, op dag 1 na de geboorte en na 1 en 4 maanden. Gegevens werden verzameld over onder andere sociodemografische kenmerken, de ervaren professionele en sociale steun bij de keuze voor borst- of kunstvoeding, en de redenen om vroegtijdig te stoppen met borstvoeding.

Resultaten

Er namen 404 vrouwen deel aan het onderzoek. Van hen maakte 95% tijdens de zwangerschap al een voedingskeuze: circa 80% koos voor borstvoeding. Deze vrouwen waren hoger opgeleid, rookten minder vaak, hadden vaker vroeger zelf borstvoeding gehad en hadden vaker al eerder borstvoeding gegeven dan vrouwen die kozen voor kunstvoeding (p Conclusie

De voedingskeuze vond vóór de geboorte plaats. De rol van de professional was hierbij belangrijk, ook vlak na de geboorte. Voorlichting en begeleiding vóór én na de geboorte door professionals zouden ertoe kunnen bijdragen dat vrouwen meer en langer borstvoeding geven.

Bron en luister ook

  • Professionele steun van groot belang bij borstvoeding; Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2009;153:B72; in te zien via borstvoeding.com.
  • Luister hier naar het interview met een van de auteurs, kinderarts Prof. dr. Anne Marie Oudesluys-Murphy.
  • Het onderzoek is uitgevoerd door: Riet M.E. Haasnoot-Smallegange, Carry M. Renders, Anne Marie Oudesluys-Murphy en Remy A. Hirasing

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden