Een peuter borstvoeding geven, waarom zou je?

peutervoeden1.jpgTegenwoordig geven steeds meer vrouwen hun baby’s borstvoeding. Daarom ontdekken ook steeds meer vrouwen dat ze voldoende van het borstvoeding geven genieten om er langer mee door te willen gaan dan de paar maanden die ze oorspronkelijk in gedachten hadden. Unicef stimuleert al tijdenlang om twee jaar of langer borstvoeding te geven en de American Academie of Pediatrics (AAP) sluit hier bij aan en moedigt moeders aan om in ieder geval één jaar borstvoeding te geven en om vervolgens door te gaan zo lang moeder en kind dat willen.
peutervoeden8.jpgZelfs de Canadese vereniging van kinderartsen erkent in haar meest recente voedingsrichtlijn dat er vrouwen zijn die twee jaar of langer borstvoeding willen geven en Health Canada heeft een verklaring uitgeven die vergelijkbaar is met die van Unicef. Drie of vier jaar borstvoeding geven was tot voor kort in bijna de hele wereld heel normaal en in veel samenlevingen is het voor peuters nog steeds heel gewoon om aan de borst te drinken.

Waarom zou je langer (dan zes maanden) borstvoeding geven?

Omdat moeders en baby’s vaak ontzettend genieten van borstvoeding geven en nemen. Waarom zouden ze stoppen met iets dat prettig is voor allebei? En langer borstvoeding geven is goed voor de gezondheid en voor het welbevinden van zowel moeder en kind.

Men zegt: moedermelk heeft na zes maanden geen waarde meer

peutervoeden2.jpgDit is volslagen onzin. Dat mensen (zelfs kinderartsen) zoiets kunnen zeggen, toont enkel aan hoe onwetend en slecht geïnformeerd veel mensen in onze samenleving zijn over borstvoeding. Moedermelk is tenslotte melk. Ook na zes maanden bevat moedermelk eiwitten, vetten en andere belangrijke voedzame en noodzakelijke nutriënten die baby’s en kinderen nodig hebben.

Moedermelk bevat nog steeds afweerstoffen die het kind helpen beschermen, ook wanneer hij twee jaar of ouder is. Het is zelfs zo dat sommige afweerstoffen die de baby tegen infecties beschermen, in het tweede jaar in grotere hoeveelheden aanwezig zijn dan in het eerste. Dit is natuurlijk hoe het hoort omdat kinderen ouder dan een jaar over het algemeen aan meer infectiehaarden worden blootgesteld dan wanneer ze heel jong zijn. Moedermelk bevat nog steeds speciale groeibestanddelen die helpen bij de rijping van het immuunsysteem en die ook de hersens, darmen en andere organen helpen rijpen en ontwikkelen.

peutervoeden3.jpgHet is blijkt duidelijk dat borstgevoede kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan, veel minder vaak en minder ernstige infecties oplopen, dan kinderen die geen borstvoeding krijgen. Een moeder verliest dus minder werktijd als ze haar baby blijft voeden wanneer ze weer terug gaat naar haar betaalde werk.

Interessant is dat kunstvoedingfabrikanten het gebruik van kunstvoeding (overigens een erg slechte kopie van moedermelk) gedurende één jaar promoten. Maar tegelijkertijd suggereert deze marketing dat moedermelk (het origineel van hun kopie) maar voor zes maanden of zelfs minder de moeite waard is: ‘de beste voeding voor pasgeborenen’. Teveel zorgverleners hebben dit refreintje overgenomen.

Werken de afweerstoffen in de moedermelk de ontwikkeling van een eigen immuunsysteem van het kind tegen als hij na zes maanden nog moedermelk drinkt?

Dit is niet waar. Het is zelfs absurd. Het is ongelooflijk hoeveel mensen in onze samenleving de voordelen van borstvoeding weten om te zetten in nadelen. Wij geven baby’s inentingen zodat ze in staat zijn zichzelf te verdedigen tegen de werkelijke infectie. Moedermelk helpt de baby ook om zich te verweren tegen infecties. En wanneer hij deze infecties heeft overwonnen, is hij immuun; op een natuurlijke wijze!

Maar ik wil dat mijn baby onafhankelijk wordt

peutervoeden4.jpgMaakt borstvoeding de peuter afhankelijk? Geloof dat maar niet. Een kind dat borstvoeding krijgt tot het er zelf mee stopt (meestal tussen de twee en de vier jaar) is over het algemeen onafhankelijker en, misschien nog belangrijker, hij voelt zich veiliger in zijn onafhankelijkheid. Hij haalt troost en veiligheid uit de borst tot hij klaar is en zelf de stap zet om te stoppen met de borstvoeding. En wanneer het kind deze stap zélf zet, weet hij dat hij zelf iets bereikt heeft en uit een fase is gegroeid. Het is een mijlpaal in zijn leven waar hij trots op is.
Vaak forceren wij onze kinderen om te snel ‘onafhankelijk’ te worden. Om te snel alleen te slapen, om te snel te stoppen met het drinken aan de borst, om te snel zonder hun ouders te moeten kunnen; kortom om alles te snel te doen.

peutervoeden5.jpgForceer niets en je kind zal snel genoeg onafhankelijk worden. Waarom die haast? Ze gaan al snel genoeg de deur uit. Of wil je dat ze al op veertienjarige leeftijd het huis verlaten? Als in een behoefte voorzien is, zal deze verdwijnen. Als een behoefte onvervuld blijft, zoals de behoefte om aan de borst te drinken en om dicht bij mama te zijn, blijven. En dus tot ver in de kinderjaren of zelfs tot in de puberteit blijven bestaan. Uiteraard kan borstvoeding in sommige situaties gebruikt worden om een te afhankelijke relatie te cultiveren. Maar dit kan ook via elke andere soort voeding en/of zindelijkheidstraining. Het probleem is dan niet de borstvoeding. Dit is een andere kwestie.

Wat nog meer?

peutervoeden6.jpgWaarschijnlijk zijn de belangrijke voordelen van de afweerstoffen en de voedingswaarde van de moedermelk nog niet eens de belangrijkste aspecten bij het borstvoeden van je peuter. Ik denk dat het belangrijkste aspect de unieke moeder‘“kindrelatie is. Borstvoeding geven is een levensbevestigende daad van liefde, die bij elke voeding aan de borst herhaald wordt. En dit gaat door als de baby een peuter wordt.

Iedereen die ooit zonder vooroordelen een peuter aan de borst heeft geobserveerd, kan getuigen dat hier iets speciaals gebeurt, iets dat veel verder gaat dan voeden. Een peuter zal soms spontaan en zonder aanwijsbare reden beginnen te lachen terwijl hij drinkt. De vreugde die hij ondervindt aan de borst gaat verder dan alleen de voeding. En als de moeder het haarzelf toestaat hierin mee te gaan, wordt borstvoeding ook voor haar een bron van vreugde die verder reikt dan enkel het verschaffen van voeding. Natuurlijk is het niet altijd geweldig, maar wat is dat wel? De momenten waarop het wel geweldig is, maken het allemaal zo de moeite waard.

peutervoeden7.jpgEn als je kind ziek wordt of zich bezeert, en dat gebeurt als ze met andere kinderen omgaan en meer en meer durven, is er dan een gemakkelijkere manier om hen te troosten? Ik herinner mij nachten op de eerste hulp waar moeders door de gangen heen en weer wandelden met hun zieke baby’s of peuters die geen moedermelk meer dronken, om hen te troosten. Dit was vaak zonder succes. De borstvoedende moeders daarentegen, waren rustig bezig en voedden hun getrooste, al dan niet blije baby’s, aan de borst.

De moeder troost het zieke kind met het geven van borstvoeding en het kind troost de moeder door de borstvoeding te nemen.

Lees ook

Facebook

Heb je nog vragen? Lees ook…

Artikelgegevens

  • Hand-out #Toddler nursing © 2005. Vertaling © 2010
  • Vertaling: Danielle Mitchell, Grietje Elsien de Jong-Taekema
  • (Eind)redactie: Gonneke van Veldhuizen-Staas, Karin Dunning, Stefan Kleintjes
  • Deze hand-out mag zonder verdere toestemming gekopieerd en verspreid worden, op voorwaarde dat hij in geen geval gebruikt wordt in enige context die de WHO-code op de marketing van vervangingsmiddelen van moedermelk schendt én dat tevens wordt voldaan aan de criteria gesteld in copyright
  • Written and revised (under other names): Jack Newman, MD, FRCPC, IBCLC © 1995-2005
  • Revised: Jack Newman MD, FRCPC, IBCLC and Edith Kernerman, IBCLC, © 2008, 2009

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen