E-l-k-e druppel is goud waard

B orsten: de bron van mijn borstvoeding
O nvoorwaardelijke liefdesband met mn kinderen
R aarrrr maar wel waar!
S amenhangend: het klopt wat wij doen
T oeschietreflex: vaak snel en soms langzaam
V orstelijk voeden: ja, ik zélf maak en geef eten
O penbaar voeden maar vooral veel privé
E igenwijs: wij gaan onze eigen weg
D oorzetten ondanks tegenslag(en)
I nnig contact met onze kinderen
N iet onzeker laten maken door anderen
G root ermee worden, een nieuwe generatie is geboren

Anoniem