Niet meer borstvoeding door langer verlof

nwsbrcht-zs-verlof.jpgMinister Klink van Volksgezondheid wil dat in 2011 veertig procent van de moeders een halfjaar of langer volledige borstvoeding geeft [nu is dat 25%]. Dat zou onder andere bereikt kunnen worden, denkt men, door vrouwen een langer zwangerschapsverlof aan te bieden. TNS/Nipo onderzocht, in opdracht van tijdschrift Mama, de relatie borstvoeding versus zwangerschapsverlof en toonde geen positief verband aan.
Tweederde van de moeders die drie maanden of korter borstvoeding gaf, zou wel langer borstvoeding willen geven, maar niet dankzij een langer verlof: 42% geeft aan voortijdig te stoppen omdat ze niet genoeg voeding had. TNO had dat argument vorig jaar ook al boven tafel gehaald. Aan de waarheid ervan wordt sterk getwijfeld. Lichamelijk gezien zou bijna elke vrouw genoeg moedermelk voor haar kind moeten kunnen maken. We zouden als soort allang uitgestorven zijn als 42% van de kinderen voor de derde maand niet voldoende door zijn moeder gevoed kon worden. Onderzoekers vermoeden dat het argument ‘niet genoeg melk’ niet alleen een sociaal wenselijk antwoord is, maar ten dele toch ook op waarheid berust omdat borstvoedende moeders, als gevolg van slecht borstvoedingsmanagement, wel degelijk te weinig voeding kan geven aan haar kind.

De partner

De meeste moeders lijken zelf heel goed te weten hoe lang ze borstvoeding willen geven. Ze laten zich dan ook bijna niet beïnvloeden door hun omgeving. Zo zouden vrouwen zich niet schuldig voelen dat ze geen (85%) of korter dan drie maanden (70%), borstvoeding gaven. Opmerkelijk is dat 70% van de vrouwen die geen borstvoeding heeft gegeven, aangeeft dat hun partner hen niet heeft gesteund of gestimuleerd.

Borstvoedingsmaffia

Gelukkig lijkt het met de ‘borstvoedingsmaffia’ wel weer mee te vallen: dertig procent van de moeders die korter dan drie maanden heeft gevoed, voelde druk uit de omgeving of van instanties om borstvoeding te geven. Dit zijn vooral vrouwen tussen 30 en 34 jaar, en de hoger opgeleide vrouwen. Ook leuk om te weten is dat 82% van de borstvoedende moeders aangeeft dat ze toch niet voor kunstvoeding gekozen zou hebben, als kunstvoeding even gezond zou zijn als moedermelk.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden