Overwinning voor borstvoeding op Aruba

aruba18.jpgDe Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) op Aruba moet haar beleid wijzigen en mag moeders niet meer verbieden om naar huis te gaan om hun kind de borst te geven, dan wel verplichten op het werk te voeden of te kolven; ook al is er een geschikte voedruimte aanwezig op het werk. De Directie Wetgeving adviseerde onlangs, onder druk van een aangekondigd proces, waarin ook het Kenniscentrum Borstvoeding betrokken was, de DAO om haar interpretatie van een wet uit 2007 aan te passen.
Nu kunnen moeders die van het Voedingsrecht gebruik maken ook gelegitimeerd naar huis om te voeden, als zij dat willen.

Rechtszaak gaat niet door

column-223.jpgDoor dit advies gaat een aangespannen rechtszaak door Fundacion Pro Lechi Mama tegen DAO over de interpretatie en toepassing van de wet niet door. De wet, waarin het Voedingsrecht geregeld is, staat vrouwen toe om tot het maximum van 25% van haar werkuren het werk te onderbreken om, zij het op de werkplek zelf, of thuis de borst te geven of te kolven. De eerste negen levensmaanden dus, met behoud van het volledige loon.

Op deze manier wordt de natuurlijke regelmaat van de borstvoeding niet onderbroken, beargumenteert de wet die op advies van Pro Lechi Mama, die zich op haar beurt weer baseert op de Nederlandse wetgeving en informatie van experts, werd opgesteld. DAO baseerde haar beleid echter op een passage in de Memorie van Toelichting van de wet waar vanuit zij opmaakte dat als een werkplek een geschikte plaats had om borstvoeding te geven of af te kolven, aan werkneemsters verboden kon worden om de werkplek te verlaten.

Bewijsmateriaal toont aan dat moeders ook thuis mogen voeden

aruba19.jpgPro Lechi Mama nam haar advocaat Monica Kock in de arm en vroeg advies en ondersteuning bij het Kenniscentrum Borstvoeding in Nederland.
Nog voor dat de rechtbank zich over de documentatie kon buigen, heeft de Directie Wetgeving, op basis van
het bewijsmateriaal, er bij DAO op aangedrongen haar beleid aan te passen!

Voor de moeders op Aruba is het fijn dat er nu duidelijkheid is. Voeden thuis mag, ook al is er een geschikte voedplek op het werk aanwezig. Ergens is het wel jammer dat er nu geen jurisprudentie komt, want daaraan hadden vrouwen in Nederland ook iets aan gehad.

Zodra het gemotiveerde standpunt van de Directie Wetgeving publiek is, maken wij dat hier bekend.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden