Wie is de mol? (1)

column334.jpgIn het najaar van 2012 bleek een mol actief in het borstvoedingsveld. Drie collegae lactatiekundigen werden belaagd door een mol van het vrouwelijk geslacht. Anoniem -want zo zijn mollen- diende zij diverse klachten in bij de Keuringsraad (KOAG/KAG).
Mijn collegae schrokken zich een hoedje want, behalve een klacht, hing hen ook de dreiging van torenhoge dwangsommen boven het hoofd, hoog genoeg om voor de rest van hun leven failliet te zijn.
Sinds het in Nederland verboden is om bepaalde niet-allopathische geneesmiddelen te beschrijven en aan te prijzen voor verkoop, mogen lactatiekundigen, naar het lijkt, niet meer hun klanten informeren over het nemen van preventieve maatregelen of behandelmethoden bij bepaalde problemen bij borstvoeding. Ze mogen deze middelen ook niet meer aanprijzen ter verkoop.

Uiteraard schreven de collegae een verweer aan de Keuringsraad. Op sommige punten was dat effectief, op andere punten niet. Waar nodig pasten zij daarom delen van teksten en artikelen op hun informatieve websites en webwinkels aan, al deden ze dat met tegenzin.
Het waren spannende dagen met veel slapeloze nachten.

Dat is de wet. Wij vinden het echter uitermate verkeerd dat lactatiekundigen hun klanten niet meer breed zouden mogen informeren. Het is een overwinning van de farmaceutische industrie en de bond van antikwakzalverij, die ten koste gaat van de eerlijke informatievoorziening. Het wordt dus moeilijker, zo niet onmogelijk, voor mensen om een eigen, geïnformeerde keuze te maken over medicijnen of behandelmethoden die ze willen gebruiken bij borstvoeding.
Maanden later overigens kreeg één van deze drie collega‘™s ook nog de Reclame Code Commissie (RCC) aan de deur, met dezelfde klachten als waar de Keuringsraad (KOAG/KAG) al eerder mee kwam.

Ondertussen werd de mol ontmaskerd. Ze bleek geen vreemde, ze was (toen dus, en nu niet meer) een gewaardeerd collega, een oude bekende in borstvoedingsland, medewerker bij een van de twee borstvoedingorganisaties, actief op diverse fora zoals het Borstvoedingsforum. Ze was ook medewerkster van Kenniscentrum Borstvoeding.
Elke poging om met haar in contact te komen aangaande de aantijgingen en haar door iedereen als zeer oncollegiaal ervaren houding, bleek vruchteloos. Ook een persoonlijk gesprek in oktober 2013 leidde niet tot een verandering van haar houding, zo zou later blijken.

In oktober 2013 schrijft de mol Kenniscentrum Borstvoeding een mail met het verzoek haar naam en foto‘™s te verwijderen van borstvoeding.com. Reden daarvoor was dat zij zich niet meer fijn voelde bij alle (sic!) artikelen en uitingen op de site. Een retweet van het blog Gewoon bijzonder, van collega Gonneke van Veldhuizen-Staas, was voor haar de druppel die de emmer deed overlopen.
Op 23 november 2013 ontving Kenniscentrum Borstvoeding opnieuw een mail van de mol, ditmaal met de mededeling dat zij bij de RCC over diverse artikelen klachten had ingediend. Eén artikel wordt met name genoemd: Hoe kom je van een borstontsteking af?

Het komt vaker voor dat mensen het niet helemaal eens zijn met bepaalde uitlatingen op borstvoeding.com. Dat is niet raar. Ik steek mijn nek uit. Ik praat niet de gevestigde orde na. Ik informeer het lezerspubliek breed, eerlijk en onafhankelijk en ik geef vele opties. De lezer kan dan zelf zijn of haar keuzes maken. Je hoeft het niet met alles eens te zijn.
Scheldmails negeer ik. Maar wanneer iemand echter met steekhoudende argumenten komt, kan het heel goed zijn dat we in een gesprek daarover tot een oplossing komen. Soms is het een kwestie van een woord of zinsnede aanpassen. Een andere keer was het noemen van een disclaimer de oplossing, zoals bijvoorbeeld bij de aankondiging van het verhaal van de week.

Prettig vind ik dat wanneer iemand -collega of lezer- zich meldt met een dergelijke open houding en in gesprek wil. Het komt de lezer ten goede. Het verbetert de kwaliteit van het open en eerlijk informeren over het onderwerp borstvoeding.

De acties van deze (inmiddels ex-) medewerkster ervaar ik als onprofessioneel, oncollegiaal, ondermijnend, vals en laag bij de grond.
Op dit moment heeft Kenniscentrum Borstvoeding nog geen officiële klacht(en) van de RCC ontvangen. Ik kan op dit moment dus ook nog niet inschatten wat de gevolgen zullen zijn voor de informatie die ik via borstvoeding.com verstrek.

We zullen er alles aan doen om deze op peil te houden. Jullie mogen niet de dupe worden. En ik ben niet van plan me te laten kisten. Ik hou jullie op de hoogte.

Ik wens jullie, mede namens alle medewerkers, een zeer mooi, warm en liefdevol 2014 toe, waarin de melk hopelijk weer rijkelijk zal stromen.

Wordt vervolgd.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen