Aruba op 4 mei

aruba05.jpgIn de ochtend vertrokken naar de studio voor tien minuutjes opname bij TeleAruba. Minouche Lopez van Pro Lechi Mama en ik vertellen over het Seminar voor werkgevers op donderdag avond 5 mei: ‘The New Legislation on Breastfeeding: A Win-Win for Both Employers and Employees’. Natuurlijk ook in het kort verteld over de voordelen van borstvoeding. Blijft toch moeilijk om, als de interviewster vraagt naar de voordelen van borstvoeding, het antwoord zo te formuleren dat ik een paar voordelen van borstvoeding benoem, maar daarna op de juiste manier vertel over de nadelen van het niet geven van borstvoeding.
Het lukt me een beetje als ik een aanloopje neem en vertel hoe logisch borstvoeding volgt op de voorafgaande processen zoals conceptie, zwangerschap en bevalling. Tijd ontbreekt om te vertellen hoe normaal borstvoeding is, alle zoogdieren voeden tenslotte hun jong met hun eigen melk, en geen enkel ander zoogdier melkt de melk van een koe voor haar jongen. Tien minuten is te kort.

Volgende week meer kansen, dan mag ik een half uur praten bij ‘cerca Dika’, over borstvoeding.

Gesprek met ministers

aruba04.jpgIn de middag dan eindelijk het gesprek met de twee ministers: his Excellency Richard Visser and her Excellency Michelle Hooyboer-Winklaar, van Gezondheid en Sport en van Sociale zaken. Beiden een groot voorstander van meer borstvoeding. Beide ministers natuurlijk gewezen op de voordelen voor werkgevers als zij hun werkneemsters gelegenheid geven borstvoeding te geven. Elke geïnvesteerde dollar in borstvoedingsupport verdient zich terug met drie dollar! En: moeders die hun kind kunstmatige zuigelingenvoeding geven, melden zich twee keer zoveel ziek als de moeders die hun kind aan de borst hebben. Het zette hen wel aan het denken. Op het allerlaatst kreeg Pro Lechi Mama 50.000 Arubaanse guldens projectsubsidie toegezegd. Niet verkeerd, maar geld om het nationaal plan uit te voeren, blijkt er vooralsnog niet te zijn.

De plaatselijke krant

Voor degenen die het Papiamento machtig zijn, hierbij de link naar de plaatselijke krant Awe Mainta, van 5 mei waar verslag wordt gedaan van ons bezoek aan de ministers. Zie pagina 10.

Op vijf mei in de avond is dan eindelijk het seminar. Meer daarover later, 6 mei waarschijnlijk.

  • Lees hier de andere berichten over #borstvoeding #aruba.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden

Gerelateerde artikelen