Koester je Kleintje

boek_koester.pngZorg die biedt wat een baby nodig heeft: dat is waarover Kenniscentrum Borstvoeding graag informatie geeft. Het nieuwste boek ‘Koester je kleintje’, sluit prachtig aan op dit doel. Het is de Nederlandse vertaling van ‘Hold Your Prem’, geschreven door Jill Bergman, samen met haar man Nils Bergman, en vertaald door Marianne Vanderveen-Kolkena.
De ondertitel is: ‘Een werkboek over huid-op-huidcontact voor ouders van een prematuur geboren baby’. Wat Jill Bergman vertelt, is echter zo fundamenteel dat alle ouders er wat aan hebben. Ook zorgverleners en studenten kunnen aan de hand van dit boek een beter inzicht krijgen in de basale behoeften van een (al dan niet vroeggeboren) baby.
Met name voor een prematuur geboren kind is de afwezigheid van de ouders stressfactor nummer 1. Alle lichaamssystemen zijn nog heel onrijp en een belangrijk deel van de hersenontwikkeling moet plaatsvinden buiten de baarmoeder in plaats van er binnenin. Bloeddruk, hartslag, ademhaling en zeker ook veilige hechting komen in het gedrang als een baby van de moeder gescheiden is. Sociale en emotionele stabiliteit op latere leeftijd vinden hun oorsprong in de eerste levensfase. Om al deze redenen is de liefst constante aanwezigheid van de moeder en de vader voor de baby letterlijk van levensbelang.

In ‘Koester je kleintje’ kun je lezen wat je als ouders kunt doen om stress voor je baby te voorkomen en te verminderen. Je kind in huid-op-huidcontact vasthouden is de kern van de boodschap van de schrijvers. De oxytocine die daardoor vrijkomt en de melk die je baby aan de borst kan drinken, maken gezonde groei en ontwikkeling mogelijk. Het moederlichaam, dat met de borst en de melk heel positieve prikkels geeft, voorziet in de primaire levensbehoeften van de baby: veiligheid, warmte, voeding en sociale interactie. Ook een baby die aan de beademing ligt, kan, op enkele uitzonderlijke situaties na, op het lichaam van de ouders liggen. Het grootste deel van de verzorging kan daar plaatsvinden, als de wens en de wil aanwezig zijn. Slaap, zo belangrijk voor de groei van een vroeggeboren baby, is bij huid-op-huidcontact veel rustiger en stabieler. Moeder en kind kunnen zich lang niet zo goed op elkaar afstemmen wanneer de baby alleen ligt dan wanneer ze samen zijn.

Dit boek moedigt aan tot een heel andere kijk op wat baby’s nodig hebben en hopelijk draagt het bij aan veranderingen in bijvoorbeeld zorgverlof en inrichting van ziekenhuisafdelingen.

Koop het boek ‘Koester je kleintje’

Ga naar de Webshop van Kenniscentrum Borstvoeding.

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden