Zes Maanden Exclusief Borstvoeding blijft, ook in België!Nieuw coeliakie-onderzoek verandert daar niets aan

column-179.jpgHet Federale borstvoedingscomité beveelt uitsluitend borstvoeding aan in de eerste zes levensmaanden van de baby. De studie die verschenen is in de British Medical Journal werd terecht zwaar bekritiseerd en had zware tekortkomingen. De onderzoekers blijken ook niet geheel vrij van mogelijke belangenvermenging en banden met de kunstvoedingsindustrie. Er is dus geen reden om de aanbeveling te herzien van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Federaal Borstvoedingsbeleid en de Hoge Gezondheidsraad blijven exclusieve borstvoeding tot zes maanden als de gouden standaard ondersteunen.
Recent onderzoek Prevalence of Childhood Celiac Disease and Changes in Infant Feeding zet de zes maanden grens opnieuw onder druk.
Een verschil van zeven per duizend (0,7%) in één retrospectief vergelijkend cohort onderzoek is ten ene malen onvoldoende grond voor wijziging van het advies van zes maanden dat staat als een huis. Verdiep je gerust in onderstaande verwijzingen.

Toelichting op het Zweedse onderzoek

In het Zweedse onderzoek (2013) werden twee groepen kinderen, geboren in 1993 en 1997, bestudeerd. Het enige verschil tussen beide groepen lijkt het moment van introductie van bijvoeding. Exacte momenten en samenstelling van de bijvoeding worden niet duidelijk. In de groep waar de introductie van bijvoeding ‘later’ is, werden 29 van elke 1000 twaalfjarigen aangetroffen met coeliakie. In de groep waar de introductie van bijvoeding ‘vroeger’ is, waren dat er 22.
De conclusie is daarmee dat het gunstig kan zijn om vanaf vier maanden voorzichtig gluten te introduceren naast borstvoeding.
Voor ons volkomen onduidelijk waarom hier vier maanden geadviseerd wordt.
En bovendien: alle andere negatieve risico’s die er zijn als gevolg van het voor zes maanden aanbieden van bijvoeding naast de borstvoeding worden gevoeglijk maar even terzijde geschoven. Het zijn er veel: overgewicht, diabetes, allergieën, infecties… bij elkaar veel groter dan de 0,7% mogelijke winst.

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden